Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

IF Friskis&Svettis Kalmar Verksamhetsplan 2016 - 2018.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "IF Friskis&Svettis Kalmar Verksamhetsplan 2016 - 2018."— Presentationens avskrift:

1 IF Friskis&Svettis Kalmar Verksamhetsplan 2016 - 2018

2 Vision för Friskis & Svettis Kalmar Tillsammans skapar vi Sveriges bästa träningsupplevelse

3 Strategier för att nå vår Vision IF F&S Kalmar ska: -vara en lustfylld träningsanläggning -överträffa medlemmarnas förväntningar -ha välutbildade och engagerade ledare, funktionärer och medarbetare -ha en professionell ledning och styrning.

4 Mål för att nå våra strategier Område: Kommunikation Effektiv och tillgänglig kommunikation -Bra kommunikation med funktionärsgrupperna -Ta tillvara IT-kunddatabasen för kommunikation med medlemmarna -Nå och rekrytera nya medlemmar -Medvetet välja kanaler för att nå dem vi vill

5 Mål för att nå våra strategier Område: Kommunikation Effektiv och tillgänglig kommunikation del 2 -Prioritera digitala kanaler -Samordnade budskap i alla kanaler -I samhället bidra och inspirera till välbefinnande genom att erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning till alla

6 Sveriges mest attraktiva träningsanläggning -Anpassa utbud och öppettider utifrån efterfrågan -Kontinuerligt följa upp medlemmarnas önskemål -Kontinuerlig omvärldsbevakning -Utbyte med andra F&S-föreningar Mål för att nå våra strategier Område: Utbud och Träningsanläggning

7 -Funktionella lokaler för vår verksamhet, både inne och ute -Växa i nya lokaler -Utred fullskalig anläggning och satellit samt geografisk placering -Trender inom träning, hur ser behoven ut om 3-5 år? -Ta reda på hur befintliga medlemmar vill ha de nuvarande lokalerna Mål för att nå våra strategier Område: Utbud och Träningsanläggning

8 Mål för att nå våra strategier Område: Medlemmar -Utveckling av alla delar av vår förening -Behålla medlemmarna och överträffa deras förväntningar (NKI på minst 80) -Öka träningsaktivitet och aktivitetsgrad bland medlemmarna -Engagera och involvera medlemmen i föreningsaktiviteter -Förlänga genomsnittstiden en medlem stannar

9 Mål för att nå våra strategier Område: Medlemmar Utveckling av alla delar av vår förening del 2 -Utveckla medlemsförmåner -Utveckla tjänster utanför träning -Skapa förutsättningar för det lilla extra -Samverka med andra föreningar och organisationer

10 Mål för att nå våra strategier Område Medlemmar Satsa på rekrytering (grupperna nyanlända och ungdomar prioriteras) -Attrahera och utveckla speciella former och erbjudanden för respektive grupp -Samverka med Smålandsidrotten -Öka samverkan med skolan och föreningar -Möta målgrupperna där de finns för att inspirera till träning

11 Mål för att nå våra strategier Område: Organisation Tydlig organisation och tydliga roller -Vidareutveckla värdorganisationen -Ha kompetent personal -Ha välutbildade funktionärer -Ta fram en utbildningsplan som sträcker sig över tre år -Nå Nöjd funktionärsindex på minst 85

12 Mål för att nå våra strategier Område: Ekonomi Långsiktigt stabil ekonomi i balans -Öka försäljningen av årskort och autogiro -Öka externa samarbeten för att öka intäkter och/eller minska kostnader -Skapa ekonomiska förutsättningar för expansion -Ha ett eget kapital som täcker minst fyra månaders verksamhet

13 Aktiviteter 1 För att nå våra mål -Översyn av föreningskommunikationen -Bilder på våra funktionärer och info om passen på hemsidan (jfr Stockholm) -Skapa IT-grupp för översyn av system, lagring, telefoni, hemsida m.m. -Ta fram en kommunikationsstrategi

14 Aktiviteter 2 För att nå våra mål -Fortsätta ordna aktiviteter (utöver träning) för medlemmarna (olika teman) -Få igång och vidareutveckla samtliga funktionärsgrupper (IW, Spinn, Gym etc.) -Fler förmåner kopplade till medlemskap -Fler informativa tavlor i lokalerna om F&S och våra värderingar m.m.

15 Aktiviteter 3 -Mer levande hemsida som ständigt uppdateras med bättre struktur och ordning -Fastställ vilket ekonomiskt rapportpaket (statistik och nyckeltal) styrelsen önskar och med vilken kontinuitet -Lokalutredning i relation till nya behov

16 Aktiviteter 4 -Investeringsplanen: löpande översyn och genomförande -Ta fram årsplan för externa evenemang -Ta fram en utbildningsplan för funktionärer och personal i ett 3-årsperspektiv -Aktiviteter som är inriktade på de prioriterade grupperna (ungdomar, nyanlända)


Ladda ner ppt "IF Friskis&Svettis Kalmar Verksamhetsplan 2016 - 2018."

Liknande presentationer


Google-annonser