Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Verksamhetsplan 2008. Visioner Fyra medaljer på OS 2012 Fler aktiva, domare och ledare Fortsatt påfyllning av talanger Tillsättning av heltidsanställd.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Verksamhetsplan 2008. Visioner Fyra medaljer på OS 2012 Fler aktiva, domare och ledare Fortsatt påfyllning av talanger Tillsättning av heltidsanställd."— Presentationens avskrift:

1 Verksamhetsplan 2008

2 Visioner Fyra medaljer på OS 2012 Fler aktiva, domare och ledare Fortsatt påfyllning av talanger Tillsättning av heltidsanställd ”headcoach” Ett enat förbund med gemensam värdegrund Öka antal aktiva föreningar Jämställdhetsplanen används i arbetet

3 Sportkommittén Mål Öka antalet ledare. (ingen förening skall ha ledarbrist) Öka antalet utövare/aktiva (3000 nya till landets träningslokaler efter v 41) Framtagning av teknikmärket (öka intresset för träning)

4 Sportkommittén Verksamhetsplan Öka antalet ledare Samarbetsprojekt med föreningar ”Ledare 2008” vecka 19-08 Öka antalet utövare/aktiva Samarbetsprojekt med föreningar ”Brottare 2008” vecka 41-08 Införa skolbrottning Framtagning av teknikmärket Revidering av befintligt teknikmärke så det anpassas till både dam och herr

5 Utbildningskommittén Mål Färdigställa handlingsplan för ledarförsörjning för svensk brottning Skapa en fungerande organisation för utbildningsverksamheten Färdigställa tränar/ledarstegen Vidareutveckla RIG-verksamheten Höja deltagarantalet på Idékonferensen

6 Utbildningskommittén Verksamhetsplan Slutrapportera arbetet med ”Ideella ledare” och genomföra vad vi beslutat Fortsätta arbetet med utbildningssamordnare i varje region Skapa samverkan mellan domare, tränare och tävlingssekreterare Skapa förutsättningar så att behovet av välutbildade domare, tränare och tävlingssekreterare tillgodoses

7 Utbildningskommittén Verksamhetsplan forts Fastställa innehåll i tränarsteg 3 och 4 Utveckla utbildningens egna hemsida - Utbildningsmaterial läggs ut på hemsidan. - Utbildningar och läger kan administreras via hemsidan. Fortbilda RIG-instruktörer, genomföra elevenkäter, utvärdera och förbättra befintliga utbildningar. Utveckla konventet med nya idéer Förslag på nya utbildningsprojekt.

8 Marknadskommittén Mål Öka intäkter från sponsorer Öka antalet sponsorer Öka intäkter från försäljning Utveckla samarbetet med Friends Verksamhetsplan Erbjuda olika alternativ och prisklasser för att stödja/sponsra svensk brottning Öka antalet utgivningsexemplar av tidningen Brottning för lönsammare annonsering Erbjuda försäljning av supporterartiklar

9 Programkommittén Mål Behålla framförhållningen som finns på tävlingsplaneringen Fortsatt ökad nordisk representation vid GP-tävlingar Starta upp en elitserie Öka kunskapen om de nationella och internationella regelsystemen för övergångar Verksamhetsplan Bilda en arbetsgrupp för att ta fram konceptet för elitserie Se över och eventuellt förtydliga regelsystemen för övergångar Skapa en resultatdatabas för sökning på hemsidan

10 Elitkommittén Mål 8 deltagare till OS 2008 3 medaljer på OS 2008 10 medaljer på övriga mästerskap Ytterligare 2 aktiva till topp & talang och 4 aktiva till utmanargruppen

11 Elitkommittén Verksamhetsplan Fortsatt arbete med Elitkommittén Framtagning av utvecklingstrappa / talangutveckling Framtagning av kravanalys Framtagning av utvecklingsplaner för landslagsaktiva Videoanalyser

12 Elitkommittén Verksamhetsplan forts… Samtal med SOK Mästerskapsutvärderingar Återkoppling av utvärderingsarbete till aktiva


Ladda ner ppt "Verksamhetsplan 2008. Visioner Fyra medaljer på OS 2012 Fler aktiva, domare och ledare Fortsatt påfyllning av talanger Tillsättning av heltidsanställd."

Liknande presentationer


Google-annonser