Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mötestema: Förbud och undantag. Förbud & undantag Presentationsmaterial med länkar och frågor från Strandskyddsdelegationen för regionala och lokala möten.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mötestema: Förbud och undantag. Förbud & undantag Presentationsmaterial med länkar och frågor från Strandskyddsdelegationen för regionala och lokala möten."— Presentationens avskrift:

1 Mötestema: Förbud och undantag

2 Förbud & undantag Presentationsmaterial med länkar och frågor från Strandskyddsdelegationen för regionala och lokala möten på tema strandskydd Baserat på webbseminarierna De sex särskilda skälenDe sex särskilda skälen, 17 juni 2014 Kunskap och dialog, 3 dec 2015 Kunskap och dialog samt skriften Areella näringar och strandskydd Areella näringar och strandskydd

3 Förbuden & undantagen Innehåll/disposition De fyra förbuden Diskussion förbuden Undantag Areella näringar Diskussion undantag Vad säger praxis om undantag för areella näringar?

4 Förbuden & undantagen Så här är det tänkt Ca 3 timmars möte i sin helhet  inkl. avsnitt i webbseminarierna under mötet  djupdykningar i skriften Areella näringar  genomgång av exempel  tid för diskussion, praktikfall Eller: gör annat urval av avsnitt och frågeställningar som är intressanta för er Även: använda regionala exempel att diskutera?

5 Förbuden & undantagen De fyra förbuden FöreläsningÄr åtgärden förbjuden?Är åtgärden förbjuden? 1.Förbud mot att uppföra nya byggnader 2.Avhåller allmänheten 3.Förberedelsearbeten 4.Väsentlig förändring av livsvillkor

6 BYGGNADSBEGREPPET Förbjudet? 1.Vindskydd med tre väggar och tak 2.Fågelskådartorn Diskussion Förbjuden åtgärd?

7 Förbuden & undantagen Vid ett platsbesök upptäcks att följande anläggningar : ett enkelt fågelskådartorn bestående av fyra stolpar och en plattform utan tak. ett vindskydd bestående av golv, tre väggar och ett tak. Anläggningarna är: inte avhållande för allmänheten, och utan påverkan på djur- och växtliv Därmed kan de inte kan vara förbjudna enligt 7 kap. 15 § 4 MB. Är det fråga om byggnader i plan- och bygglagens mening? Kan tornet och vindskyddet vara förbjudna enligt 7 kap. 15 § 1 MB? Ur kompendium Praktikfallsövningar för erfarenhetsutbyte. Johan Larsson/Strandskyddsdelegationen Diskussion Förbjuden åtgärd? Byggnadsbegreppet

8 Förbuden & undantagen Vid ärendefördelningen får du två tillsynsärenden. Det ena gäller en pir och det andra en brygga (se bilderna). På en skylt vid bryggan står det: Är anläggningarna förbjudna? Varför? Varför inte? Ur kompendium Praktikfallsövningar för erfarenhetsutbyte. Johan Larsson/Strandskyddsdelegationen Till allas glädje! Hembygdsför. Diskussion Förbjuden åtgärd? Bryggor och pirar

9 Förbuden & undantagen Undantag från dispensplikt FöreläsningFöreläsning webbseminarium 17 juni 2015 (ca 4,5 min) -Verksamheter eller åtgärder som har tillåtits av regeringen -Byggande av allmän väg eller järnväg -Areella näringar

10 Förbuden & undantagen Interaktiv guide för dispensprövning Steg 3: förbuden Steg 4: undantagen

11 Förbuden & undantagen Diskussion Undantag – när stöter vi på dem? Vilka undantag har du erfarenhet av? -vad är enkelt? -när är det svårare? Erfarenheter av att inte först ha utrett om åtgärden är förbjuden? Konsekvenser?

12 Förbuden & undantagen Undantag för areella näringar Jordbruk Skogsbruk Fiske Renskötsel DiskussionDiskussion med Jordbruksverket webbseminarium 3 dec 2015

13 Förbuden & undantagen Areella näringar och strandskydd sid. 8-9 Vad gäller för t.ex. travverksamhet? Vad skiljer mussel- och ostronodling åt?

14 Förbuden & undantagen Undantaget gäller om alla förutsättningar är uppfyllda: 1.Den areella näringen ger ett tillskott av betydelse till näringsidkarens försörjning (sid. 9-10) 2.Byggnaden eller åtgärden som ska utföras behövs för näringen (sid. 11-13) 3.Byggnaden som ska utföras är inte utformad för boende (sid. 13) 4.Byggnaden eller åtgärden som ska utföras måste för sin funktion finnas eller utföras inom det strandskyddade området (sid. 13-14)

15 Förbuden & undantagen Diskussionsövning Undantag tillämpligt? Södermans glass, video och fisk Fiskaren livnär sig också som mjukglassfabrikör och har en videobutik där det även säljs rökt fisk. Nu har det blivit dags att utöka fiskeverksamheten och han undrar om det behövs strandskyddsdispens för: 1.sjöbod om 25 kvm där fiskeredskapen ska förvaras, 2.100 kvm stor brygga där fiskebåten ska ligga förtöjd och 3.fiskrök som ska inrymmas i en så kallad friggebod. Fastigheten där åtgärderna ska utföras är obebyggd och det ingår ett stort vattenområde i fastigheten. Det mesta fisket sker också i detta vattenområde. Ur kompendium Praktikfallsövningar för erfarenhetsutbyte. Johan Larsson/Strandskyddsdelegationen

16 Förbuden & undantagen Vad säger praxis om betydande tillskott? MÖD 2009:13 En man behövde bygga en brygga på en ö som saknade fast landförbindelse. Bryggan behövdes för fårskötsel och ostronskörden. Mannen behövde även en förrådsbyggnad för förvaring av ostronkassar. gården gav en årlig inkomst mellan 20-40’ mannen hade en kompletterande odling och en anställning

17 Förbuden & undantagen Mark- och miljööverdomstolens avgöranden om areella näringar MÖD 2014:27 MÖD 2009:13 MÖD 2003:61 MÖD 2006:38 MÖD 2005:35 Vilka ärenden har ni lokalt? Jämför med de vägledande avgörandena.

18


Ladda ner ppt "Mötestema: Förbud och undantag. Förbud & undantag Presentationsmaterial med länkar och frågor från Strandskyddsdelegationen för regionala och lokala möten."

Liknande presentationer


Google-annonser