Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Brukarenkät 2010. Tillfrågade grupper och svarsfrekvens Föräldrar i familjedaghem (35% svar) Föräldrar i förskola (74% svar) Föräldrar i förskoleklass.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Brukarenkät 2010. Tillfrågade grupper och svarsfrekvens Föräldrar i familjedaghem (35% svar) Föräldrar i förskola (74% svar) Föräldrar i förskoleklass."— Presentationens avskrift:

1 Brukarenkät 2010

2 Tillfrågade grupper och svarsfrekvens Föräldrar i familjedaghem (35% svar) Föräldrar i förskola (74% svar) Föräldrar i förskoleklass (74% svar) Föräldrar i skolår 2 (75% svar) Elever och föräldrar i skolår 5 (97/87% svar) Elever och föräldrar i skolår 8 (93/58% svar)

3 Några intressanta resultat Positiv utveckling på frågor angående skolbarns- omsorgen, både förskoleklass och skolår 2 Mycket positiv utveckling på frågor angående mål, utveckling och lärande i familjedaghem Nedgång för andra året i rad f-klass, Jag är delaktig i planeringen för mitt barns utveckling och lärande Eleverna i skolår 8 är mer positiva än föregående år i fråga om relationer till både vuxna och kamrater

4 Generella kommentarer Lägre svarsfrekvens än föregående år i samtliga föräldragrupper Annan jämförelsegrupp än tidigare år Mycket små förändringar överlag (+/- 0,1) Genomgående ökningar på kommunspecifika frågor om informativa hemsidor och samverkan med närsamhälle/näringsliv Små generella skillnader mellan enskild och kommunal förskola.

5

6

7

8

9

10

11

12 Elevsvar per kön, skolår 5 Flickorna ofta högre svar än pojkarna t.ex: –Det är roligt att gå i skolan –Ledningen lyssnar på elevernas synpunkter –Lärarna är bra –Det finns personal som jag kan gå till och litar på –Nöjdhet, rekommendera Pojkarna högre på en fråga: -Lärarna talar om för mig när jag lyckats bra

13 Elevsvar per kön skolår 8 Flickor högre svar på t.ex: - Jag lär mig viktiga saker - Det är roligt i skolan - Jag tar ansvar för mitt skolarbete - Ledningen tar hänsyn till elevernas synpunkter - Ledning och lärare är bra

14 Elevsvar per kön skolår 8 Pojkar högre svar på t.ex: –Jag är trygg i skolan –Det är arbetsro på lektionerna –Jag vet vilka mål som styr arbetet –Jag vet hur det går för mig, lärarna talar om när jag lyckas –Det finns alltid personal att gå till som jag litar på

15 Analys från Södertörnsgruppen Jämfört elevenkätsvar skolår 8 angående relationer och attityder från skolor med högst respektive lägst andel som nått målen i alla ämnen i varje kommun Svårt att se samband i Tyresö Generellt inga tydliga samband, men antydan till omvänd relation: låga resultat = nöjda elever Enda tydliga sambandet: Höga skolresultat – inte roligt att gå i skolan


Ladda ner ppt "Brukarenkät 2010. Tillfrågade grupper och svarsfrekvens Föräldrar i familjedaghem (35% svar) Föräldrar i förskola (74% svar) Föräldrar i förskoleklass."

Liknande presentationer


Google-annonser