Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Programmet för livslångt lärande Nya möjligheter till europeiskt samarbete och utveckling för utbildningssektorn.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Programmet för livslångt lärande Nya möjligheter till europeiskt samarbete och utveckling för utbildningssektorn."— Presentationens avskrift:

1 Programmet för livslångt lärande Nya möjligheter till europeiskt samarbete och utveckling för utbildningssektorn

2 Vilka möjligheter finns? För individer: studiebesök fortbildningskurser ”job shadowing” praktik konferenser assistentskap utbyten För skolor och andra organisationer: värdskola utbytes- och praktikprojekt partnerskap multilaterala projekt nätverk

3 Målgrupp skola Förskola, skola och gymnasium Lärare och övrig personal Elever Blivande lärare Organisationer och myndigheter inom utbildningssektorn Lärarutbildande institutioner

4 Målgrupp yrkesutbildning Skolor och organisationer som erbjuder yrkesutbildning eller är verksamma inom yrkesutbildningsområdet Företag, organisationer och myndigheter som genomför kompetensutveckling inom sitt yrkesområde

5 Målgrupp vuxenutbildning Vuxenutbildningsorganisationer (som kommunal vuxenutbildning och folkbildning) Organisationer och myndigheter som är verksamma inom området vuxnas lärande Undervisande personal, ledningspersonal och övrig personal

6 Studiebesök Studiebesök för beslutsfattare och experter inom utbildning (f.d. Arion) Kommer även att inkludera nuvarande Cedefop från 2008 Stort utbud av studiebesökspaket på olika teman Syfte: studera en viss aspekt inom utbildning, erfarenhetsutbyte, skapa kontakter Grupper med deltagande från hela Europa Normalt 1 vecka Bidrag cirka 1000 euro

7 Fortbildning Comenius och Grundtvig fortbildningsstipendier Lärare, skolledare, övrig pedagogisk personal Fortbildningskurs Konferens Job shadowing / job placement Syfte: kompetensutveckling, skapa kontakter Fortbildningen ska ha en tydlig europeisk dimension Normalt minst 1 vecka, max 6 veckor Bidrag cirka 1500 euro

8 Elevmobilitet Comenius elevmobilitet från 2008 Elever på skolor som har eller har haft Comeniusprojekt studerar utomlands på en av (de f.d.) partnerskolorna Skolan ansöker om plats 3–10 månader Mer information kommer under 2007

9 Att vara assistent på en skola Comenius assistenter (f.d. språkassistenter) Även Grundtvig assistenter från 2008 Blivande och nyutexaminerade lärare inom alla ämnen Praktik vid en skola i ett annat europeiskt land Syfte: stärka den europeiska dimensionen i skolan, erbjuda en extra resurs och ge den blivande läraren praktik 3–10 månader Bidrag motsvarar ungefär det svenska studiemedlet, men varierar beroende på land

10 Att vara värdskola Comenius värdskolor Även Grundtvig värdorganisationer från 2008 Skolor och vuxenutbildningsorganisationer Ta emot en blivande lärare som assistent på skolan Syfte: stärka den europeiska dimensionen i skolan, erbjuda en extra resurs och ge den blivande läraren praktik Skolan utser handledare och hjälper till med anskaffning av bostad 3–10 månader Bidrag utgår till assistenten

11 Projekt – praktik och utbyten Leonardo da Vinci praktik- och utbytesprojekt Praktik på arbetsplatser för elever, lärlingar, studerande, arbetstagare och arbetslösa Utbyte för lärare och övrig personal inom yrkesutbildning samt personalansvariga eller ansvariga för kompetensutveckling på företag Syfte: kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte

12 Projekt – partnerskap Comenius och Grundtvig partnerskap (f.d. skol-, språk- och skolutvecklingsprojekt respektive lärande partnerskap) Även Leonardo da Vinci partnerskap från 2008 Samarbete mellan skolor eller vuxenutbildningsorganisationer Syfte: utveckling, samarbete och att stärka den europeiska dimensionen Sätter processen i centrum Tvååriga projekt Normalt minst tre partners (alltid inom Grundtvig) Bilaterala projekt med språkfokus möjliga (Comenius)

13 Projekt – regionalt samarbete Comenius regio (från 2008) Alla organisationer som sysslar med skolutbildning Syfte: främja regionalt samarbete Mer information kommer under 2007

14 Multilaterala projekt och nätverk Leonardo da Vinci Transfer of Innovation Samarbete mellan yrkesutbildningsorganisationer, företag, SMEs, NGOs, arbetsmarknadens parter osv. Anpassa och implementera en befintlig metod, ett verktyg eller liknande i partnerländerna Comenius, Grundtvig och Leonardo da Vinci Development of innovation Samarbete mellan lärarutbildande och fortbildande institutioner, skolor, vuxenutbildningsorganisationer, yrkesutbildningsorganisationer, företag, SMEs, NGOs, arbetsmarknadens parter osv. Utveckling av nya metoder, verktyg, kurser, utbildningsmaterial m.m. Comenius, Grundtvig och Leonardo da Vinci nätverk Skapa virtuella mötesplatser, organisera konferenser, genomföra analyser och studier, sprida resultat

15 Multilaterala projekt och nätverk inom det transversala programmet Språk – inkluderar f.d. Lingua Syfte: främja språkinlärning och språklig mångfald inom flera sektorer Utveckla material och metoder, främja minoritetsspråk och språklig konkurrenskraft m.m. IKT – inkluderar f.d. Minerva Syfte: främja förnyelse och förändring genom IKT Studera IKT-användning, koppla samman lärmiljöer m.m. Max 3 år Minst 3 partners (undantaget språknätverk – minst 10) Bidrag ca 300 000 euro

16 EU:s prioriteringar för 2007 Utveckla nationella strategier för livslångt lärande Främja och sprida innovativa metoder Öka deltagandet i vuxenutbildning Främja kvalitet, i synnerhet inom förskolan och inom utbildning för utsatta grupper Skapa synergi mellan utbildningssektorn och kultursektorn Främja språkinlärning och språklig mångfald Året för interkulturell dialog 2008 Nationella prioriteringar publiceras på www.programkontoret.se

17 Viktiga datum 2007 Nya utbildningsprogrammet utlyses i februari 2007 15 januari Comenius och Grundtvig förberedande besök samt Grundtvig fortbildningsstipendier 15 februariErasmus University Charter 30 mars Alla delar av LLP utom EUC och förberedande besök 1 aprilGrundtvig förberedande besök 31 majComenius och Grundtvig fortbildningsstipendier 15 oktoberExtra ansökningsomgång för Leonardo praktik och utbyten 31 oktoberComenius och Grundtvig fortbildningsstipendier

18 Håll dig uppdaterad på www.programkontoret.se Glöm inte att prenumerera på vårt nyhetsbrev www.programkontoret.se/prenumerera Välkommen att ta del av Programmet för livslångt lärande


Ladda ner ppt "Programmet för livslångt lärande Nya möjligheter till europeiskt samarbete och utveckling för utbildningssektorn."

Liknande presentationer


Google-annonser