Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

DROPPNING Vem ska droppa bollen, och hur gör man ? Var ska bollen droppas ? Omdroppning När en droppad boll är i spel Lyfta en boll som har droppats på.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "DROPPNING Vem ska droppa bollen, och hur gör man ? Var ska bollen droppas ? Omdroppning När en droppad boll är i spel Lyfta en boll som har droppats på."— Presentationens avskrift:

1 DROPPNING Vem ska droppa bollen, och hur gör man ? Var ska bollen droppas ? Omdroppning När en droppad boll är i spel Lyfta en boll som har droppats på fel plats eller på felaktigt sätt Andra droppningssituationer

2 NÅGRA SAKER ATT SLÅ FAST VAR bollen ska droppas bestäms av den tillämpliga regeln. HUR och av VEM bollen ska droppas bestäms av Regel 20-2. En spelare har ALLTID RÄTT att, utan plikt, lyfta och droppa om en boll som har droppats på fel plats eller i strid med reglerna, men det måste göras innan han har hunnit spela bollen. En spelare har däremot ALDRIG RÄTT att droppa om bollen bara för att han inte tycker om resultatet av droppningen. Istället finns det ett antal fall då bollen MÅSTE droppas om.

3 Var ska bollen droppas ”Så nära som möjligt” ex: den plats varifrån den ursprungliga bollen spelades ”På flagglinjen” ex: vattenhinder ”Inom en klubblängd” ex: från närmaste punkt för lättnad. ” Inom två klubblängder” ex: från den punkt där bollen sist skar vattenhindrets gräns. NÄRMASTE PUNKTEN FÖR LÄTTNAD ÄR INTE SAMMA SAK SOM NÄRMASTE VÄGEN UT FRÅN OLÄGENHETEN! NÄRMASTE PUNKTEN FÖR LÄTTNAD ÄR INTE SAMMA SAK SOM BÄSTA PUNKTEN FÖR LÄTTNAD!

4 När bollen ska droppas ”så nära som möjligt intill en bestämd punkt” får den inte droppas närmare hålet än den punkten. Om man inte vet exakt var punkten är, ska den uppskattas. När bollen droppas ska den först träffa en del av banan där den tillämpliga regeln säger att den ska droppas. VAR BOLLEN SKA DROPPAS – REGEL 20a

5 Får spelaren mäta med vilken klubba han vill när han ska mäta ut det område där bollen ska droppas? Ja, vilken som helst av dom klubbar som han valt att använda under ronden, men han måste använda samma klubba (klubba av samma längd) vid all mätning i den givna situationen. Dec. 20/1 och 20/2 Får man låna en klubba av en annan spelare och mäta med den? Ja, under förutsättning att någon av hans egna klubbor når till samma ställe. Dec. 20/2

6 En spelare droppar bollen på ett riktigt sätt och på rätt ställe, men inte bättre än att bollen fastnar i en buske och aldrig når marken. Vad ska spelaren göra? Bollen är i spel och får inte droppas om. Busken är en del av banan. Dec. 20-2b/1 En spelare som ska droppa bollen inom 2 klubb- längder mäter klubblängderna genom en mur. Är det tillåtet? Ja, man får mäta genom naturliga och tillverkade föremål, över diken etc. Dec. 20-2b/2

7 VEM OCH HUR – REGEL 20-2a Bollen ska droppas av spelaren själv. Spelaren ska stå upprätt, hålla bollen i axelhöjd på armlängds avstånd och släppa den. Om bollen droppas av någon annan än spelaren själv eller droppas på felaktigt sätt (och felet inte rättas till) pliktar man 1 slag.

8 Vid droppning ska bollen droppas av ”spelaren själv”. Vad gäller i foursome? Har båda spelarna rätt att droppa? I foursome ska bollen droppas av den partner som står i tur att slå nästa slag. Dec. 29/4 En droppning ska ske någonstans på spelfältet. Spelaren vill ta bort några lösa naturföremål från den plats där bollen ska droppas. Får han det? Ja, det är tillåtet. Dec. 23-1/6

9 En boll fastnar i sitt nedslagsmärke på den finklippta delen av spelfältet. Spelaren lyfter bollen enligt Regel 25-2, men vill innan droppningen reparera nedslagsmärket. Är det tillåtet? Nej, i så fall bryter spelaren mot Regel 13-2, som bland annat säger att man inte får ”jämna ut ojämnheter på ytan”. Dec. 13-2/10 Innan man ska droppa bollen på spelfältet, är det då tillåtet att ta bort sand och lös jord från platsen där bollen ska droppas? Nej. Sand och lös jord är per definition lösa natur- färemål endast på greenen. Spelaren pliktar för brott mot Regel 13-2. Dec. 13-2/11

10 NÄR EN DROPPAD BOLL ÄR I SPEL – REGEL 20-4 En boll (både en nyinsatt och en som har lyfts) är åter i spel när den har droppats. Bollen är i spel även om den har droppats på fel plats eller på fel sätt, eller blivit felaktigt nyinsatt. Icke desto mindre får den lyftas och droppas om utan plikt enligt Regel 20-6.

11 LYFTA EN BOLL SOM DROPPATS FELAKTIGT REGEL 20-6 satt in en ny boll felaktigt eller droppat en boll på fel plats eller droppat en boll på felaktigt sätt men inte hunnit spela bollen, får han lyfta bollen utan plikt och sedan förfara på korrekt sätt. Om en spelare har

12 Om spelaren vid droppningen träffar sig själv, partnern, någon av deras caddies eller utrustningar, ska bollen droppas om utan plikt. Bollen ska droppas om ända tills det ovanstående inte längre inträffar. Det finns ingen gräns för hur många gånger den ska droppas om.

13 En spelare slår sin boll out of bounds från spelfältet. Han droppar en boll enligt Regel 27, men råkar droppa bollen på fel ställe. Han får nu lyfta bollen och droppa om den, men får han byta boll? Ja, eftersom han droppar bollen i enlighet med en regel (27) som tillåter utbyte av bollen. Dec. 20-6/4 Vad gör man om man vid droppningen träffar sin motspelare (i match)? Spelaren får välja att spela bollen som den ligger eller droppa om den. Dec. 19-3/2

14 OMDROPPNING – REGEL 20-2c 1. rullar in i ett hinder 2. rullar ur ett hinder 3. rullar in på en green 4. rullar out-of-bounds 5. rullar till ett läge där det föreligger störande inverkan av det förhållande från vilket lättnad togs eller rullar tillbaka till det nedslagsmärke från vilket den lyftes 6. rullar mer än 2 klubblängder från där den först träffade någon del av banan 7. rullar närmare hål än sitt ursprungliga eller fastställda läge, närmaste punkt för lättnad eller största möjliga lättnad, den punkt där bollen sist skar vattenhindrets/ sidovattenhindrets gräns En droppad boll ska droppas om utan plikt om bollen

15 Om bollen även vid omdroppningen rullar till något av dom 7 lägena ska den inte droppas om, utan placeras så nära som möjligt den punkt där den först träffade någon del av banan vid omdroppningen. Om man träffar sig själv, eller droppar på fel sätt eller fel plats, är det en så kallad nolldropp, d v s droppen räknas inte som en av ”de två” droppningarna. En boll som vid droppning först stannar och sedan rör sig, ska spelas som den ligger.

16 Vid droppning markerar en spelare området där bollen ska droppas med sin handske. När han droppar bollen träffar den handsken. Vad ska han göra? Handsken är per definition spelarens utrustning, och han måste därför droppa om bollen. Dec. 20-2a/7 Vid en droppning för MUA rullar bollen närmare hålet än närmaste punkt för lättnad, men inte närmare hålet än den plats där bollen ursprungligen låg. Ska bollen droppas om eller inte? Bollen ska droppas om. Regel 20-2c, Dec. 20-2c/1.7

17 En boll som droppas rullar närmare hålet och samma sak sker vid omdroppningen. Därefter droppar spelaren en tredje gång istället för att placera bollen. Vad ska man göra nu? I enlighet med Regel 20-6 får bollen lyftas utan plikt och sedan placeras på den punkt där den tog mark vid omdroppningen. Dec. 20-2c/2. Vad blir konsekvensen om spelaren i fallet ovan inte lyfter bollen utan spelar den? Spelaren pliktar för brott mot Regel 20-2c; förlust av hålet i matchspel/ 2 slags i slagspel.

18 NÄR EN DROPPAD BOLL ÄR I SPEL – REGEL 20-4 En boll (både en nyinsatt och en som har lyfts) är åter i spel när den har droppats. Bollen är i spel även om den har droppats på fel plats eller på fel sätt, eller blivit felaktigt nyinsatt. Icke desto mindre får den lyftas och droppas om utan plikt enligt Regel 20-6.

19 En spelare droppar bollen. Innan han ska spela den blir han uppmärksammad på att bollen rullade mer än två klubblängder, och att han måste lyfta och droppa om bollen. Innan han hinner lyfta bollen råkar han stöta till bollen så att den rullar några centimeter. Blir det plikt enligt Regel 18 (boll i vila rubbad)? Ja, bollen var i spel när den droppades. Regel 20-4 En boll har blivit korrekt droppad och stannar inom 2 klubblängder från den plats där den tog mark vid droppningen. Medan spelaren ska hämta en klubba för att slå sitt slag börjar bollen röra sig och rullar out. Hur ska spelaren gå tillväga?. Eftersom bollen först stannade och sedan rörde sig ska den spelas som den ligger. I detta fall innebär det att bollen är out och spelaren ska sätta en boll i spel med ett slags plikt enligt Regel 27-1. Dec. 20-2c/3.5

20 Bollen går ner i ett vattenhinder och spelaren ska nu droppa en boll på flagglinjen. Spelaren droppar mycket riktigt bollen på linjen, men platsen han droppar på är på en green. Vad ska han göra nu? Det är OK att droppa på greenen, men han får inte spela därifrån. Är det i något läge OK att droppa på rätt green och sedan spela därifrån? Ja; 28b, 28c, 26-1c, 26-2a, 26-2b En spelare droppar för ospelbar boll på spelfältet. Bollen droppas i ett hinder. Är det OK? Ja, det är tillåtet. Dec. 28/4 ANDRA DROPPNINGSSITUATIONER

21 Vid droppning för ett oflyttbart hindrande föremål använder spelaren sin järntrea för att bestämma närmaste punkt för lättnad. Efter droppningen har han fortfarande störande inverkan med järntrean, men han skulle kunna spela en wedge utan störande inverkan. Får han det? Nej. Bollen måste droppas om eftersom han har störande inverkan för ett slag med järntrean. Dec. 20-2c/0.7 En spelaren använder wedgen för att bestämma närmaste punkt för lättnad, och efter en lyckad droppning har han inte längre störande inverkan för ett slag med wedgen. Får han nu spela sitt nästa slag med järntrean om han så önskar? Ja, det är inget som hindrar det. Dec. 24-2b/4

22 En spelaren använder wedgen för att bestämma närmaste punkt för lättnad, och efter en lyckad droppning har han inte längre störande inverkan för ett slag med wedgen. Han tänker nu spela sitt nästa slag med järntrean, men har då störande inverkan. Vad kan han nu göra? Han kan spela bollen som den ligger, men han har också rätt att ta en ny lättnad för ett slag med järntre. En boll ligger i ruffen, intill ett oflyttbart hindrande föremål, vilket gör att spelaren har störande inverkan för sitt nästa slag. När spelaren droppar sig fri upptäcker han att han kommer att kunna droppa bollen på fairway. Är det tillåtet? Ja, eftersom reglerna inte skiljer på fairway och ruff. Båda är en del av spelfältet. Dec. 24-2b/8

23 Spelaren förklarar sin boll ospelbar och väljer att droppa bollen på flagglinjen. Bollen tar mark och rullar mer än 2 klubblängder. Bollen ska alltså droppas om. Får han nu byta droppningsalternativ, t ex att istället droppa inom 2 klubblängder? Nej, det är inte tillåtet. Vad blir konsekvensen om spelaren ändå gör det och spelar bollen? Spelaren pliktar för brott mot Regel 20-2c. Plikten är förlorat hål i match eller 2 slag i slagspel. Dec. 20-2c/5

24 Vi har samma situation som i föregående fall, med skillnaden att spelaren nu ska droppa om bollen därför att han träffade sig själv vid droppningen. Får han nu byta droppningsalternativ? Nej, det får han inte. Dec. 20-2a/6 Samma situation igen, men denna gång ska han droppa om bollen för att han råkade droppa på fel plats. Får han nu byta droppningsalternativ? Ja, nu får han det. Det här fallet är lite annorlunda än de två tidigare. I de två första fallen kräver reglerna en omdroppning eftersom droppningen i sig är giltig, men det blev ett ”procedurfel”, d v s det är underförstått att omdroppningen ska göras på samma sätt som den första droppen. I det senare fallet är hela droppningen ogiltig, och spelaren får ”börja från början”. Dec. 20-6/2

25 I en droppningssituation på fairway tycker en spelare att det bästa stället att droppa bollen är i ett område markerat med blåvita pinnar, d v s ett område varifrån spel är förbjudet. Får bollen droppas där? Ja, det är tillåtet, men spelaren måste givetvis ta den obligatoriska lättnaden från området. Dec. 20-7/3 I en annan droppningssituation, också på fairway, för pluggad boll, händer att bollen pluggas också vid droppningen. Vad kan spelaren göra i detta läge? Spelaren får droppa om bollen, d v s återigen ta lättnad för pluggad boll enligt Regel 25-2. Dec. 25-2/2 Hur ska spelaren förfara om bollen pluggas en gång till? Då ska han placera bollen så nära som möjligt den plats där den pluggades vid omdroppningen, men inte närmare hålet. Regel 1-4. Dec. 25-2/2.5

26 Bollen hamnar på fel green och spelaren droppar bollen enligt reglerna utanför greenen. När han spelar bollen ser medtävlaren att spelaren tar sin stans på green och påpekar detta efter slaget. Hur ska man döma ? Att ta sin stans på fel green är inget brott mot Regel 25-3, eftersom det där sägs att störande inverkan av fel green inte inkluderar påverkan på spelarens stans eller området för hans avsedda sving. Hur ska man gå tillväga om man spelar bollen från tee och den tar på ett träd, studsar tillbaka och pluggas inom tees gränser? Fallet täcks inte av reglerna, så man får tillämpa Regel 1-4. Spelaren får lättnad utan plikt och ska gå tillväga på samma som om bollen hade pluggats på den finklippta delen av spelfältet. Dec. 25-2/8.

27 Bollen flyger i riktning mot ett vattenhinder men ingen ser att bollen gick ner i hindret. Spelaren droppar en boll på flagglinjen enligt Regel 26-1 och spelar. Strax efteråt hittas den ursrungliga bollen utanför hindret. Vad blir domslutet? Eftersom det inte fanns godtagbara skäl att anta att bollen gått ner i hindret hade spelaren inte rätt att droppa enligt Regeln för vattenhinder. Han skulle ha tillämpat Regel 27-1, och har nu spelat bollen från fel plats. I matchspel förlorar han hålet. I slagspel pliktar han ett slag enligt Regel 27-1 (slag och distans) plus två slag för brott mot Regel 27-1. Om han har begått ett allvarligt brott (vilket han troligen har i detta fall), blir han diskvalificerad om han inte rättar till felet enligt Regel 20-7c. Dec. 26-1/4

28 Bollen går ner i ett vattenhinder, ett faktum som alla spelarna i bollen är överens om. Spelaren droppar en boll på flagglinjen enligt Regel 26-1 och spelar. Strax efteråt hittas den ursrungliga bollen utanför hindret. Vad blir domslutet? I detta fall hade spelaren godtagbara skäl att anse att bollen hade gått ner i vattenhindret. Han hade alltså rätt att droppa en boll på flagglinjen och spela den. När han gjorde det blev den droppade bollen hans boll i spel och den ursprungliga bollen var förlorad. Att han hittade den ursprungliga bollen utanför hindret har ingen betydelse. Dec. 26-1/3

29 Till sist Ibland är det bättre att inte utnyttja alla droppningsmöjligheter som erbjuds. Varför ska man t ex droppa i dropprutan närmare hålet när man kan spela om en boll från tee?

30 NU ÄR DET SLUT !

31 VAR BOLLEN SKA DROPPAS ”..så nära som möjligt....” ”..inom två klubblängder...” ”..på flagglinjen” ”..inom en klubblängd...” - den plats där den hamnade i eller på kläderna: 19-2b - den plats där det utomstående befann sig när bollen hamnade i.. 19-1a - den plats varifrån den ursprungliga bollen spelades (20-5): 5-3, 10-1c, 19-3, 26-1a, 26-2b, 27-1, 28a - intill punkten rakt under den plats där bollen låg i eller på det....24-1b - intill punkten rakt under den plats där bollen sist skar det flyttbara...24-3a - den punkt där bollen låg...som ger största möjliga lättnad...25-1b(ii) - den punkt där den låg...20-3c, 25-2 - den plats varifrån det senaste slaget utanför ett vattenhinder slogs: 26-2a,b 24-2b, 25-1b, 26-1b, 28-b - från närmaste punkt för lättnad: 24-2b, 24-3b, 25-1b, 25-3b, - från den punkt där bollen sist skar vattenhindrets gräns: 26-1c - från en punkt på samma avstånd från hålet på vattenhindrets motsatta..26-2b - från den punkt där bollen låg: 28-c


Ladda ner ppt "DROPPNING Vem ska droppa bollen, och hur gör man ? Var ska bollen droppas ? Omdroppning När en droppad boll är i spel Lyfta en boll som har droppats på."

Liknande presentationer


Google-annonser