Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lokalt företagsklimat 2007 - Linköping. © Demoskop, december 2007 Antal anställda i företagen som har besvarat enkäten Linköping.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lokalt företagsklimat 2007 - Linköping. © Demoskop, december 2007 Antal anställda i företagen som har besvarat enkäten Linköping."— Presentationens avskrift:

1 Lokalt företagsklimat Linköping

2 © Demoskop, december 2007 Antal anställda i företagen som har besvarat enkäten Linköping

3 © Demoskop, december 2007 Synen på olika gruppers attityder till företagande Medelvärden: 1=Dåligt, 2=Inte helt godtagbart, 3=Godtagbart, 4=Bra, 5=Mycket bra, 6=Utmärkt Linköping

4 © Demoskop, december 2007 FÖRETAGARNAS syn på olika gruppers attityder till företagande Medelvärden: 1=Dåligt, 2=Inte helt godtagbart, 3=Godtagbart, 4=Bra, 5=Mycket bra, 6=Utmärkt Linköping Allmänheten Kommunalpolitiker Kommunala tjänstemänMediaSkolan

5 © Demoskop, december 2007 POLITIKERNAS syn på olika gruppers attityder till företagande Medelvärden: 1=Dåligt, 2=Inte helt godtagbart, 3=Godtagbart, 4=Bra, 5=Mycket bra, 6=Utmärkt Linköping Allmänheten Kommunalpolitiker Kommunala tjänstemänMediaSkolan

6 © Demoskop, december 2007 Synen på kommunens service och infrastruktur Medelvärden: 1=Dåligt, 2=Inte helt godtagbart, 3=Godtagbart, 4=Bra, 5=Mycket bra, 6=Utmärkt Linköping

7 © Demoskop, december 2007 FÖRETAGARNAS syn på kommunens service och infrastruktur Medelvärden: 1=Dåligt, 2=Inte helt godtagbart, 3=Godtagbart, 4=Bra, 5=Mycket bra, 6=Utmärkt * Löd fram tom 2006 "Kommunens regler och byråkrati" Linköping Kommunens service till företagen Kommunens tillämpning av lagar och regler* Kommunens upphandling Konkurrens från kommunen Vägnät, tåg- och flyg förbindelser Tele- och IT-nät

8 © Demoskop, december 2007 POLITIKERNAS syn på kommunens service och infrastruktur Medelvärden: 1=Dåligt, 2=Inte helt godtagbart, 3=Godtagbart, 4=Bra, 5=Mycket bra, 6=Utmärkt * Löd fram tom 2006 "Kommunens regler och byråkrati" Linköping Kommunens service till företagen Kommunens tillämpning av lagar och regler* Kommunens upphandling Konkurrens från kommunen Vägnät, tåg- och flyg förbindelser Tele- och IT-nät

9 © Demoskop, december 2007 Dialog och information Medelvärden: 1=Dåligt, 2=Inte helt godtagbart, 3=Godtagbart, 4=Bra, 5=Mycket bra, 6=Utmärkt Linköping

10 © Demoskop, december 2007 FÖRETAGARNAS syn på dialog och information Medelvärden: 1=Dåligt, 2=Inte helt godtagbart, 3=Godtagbart, 4=Bra, 5=Mycket bra, 6=Utmärkt Linköping Egna initiativ för att förbättra företagsklimatet Kommunens information till företagen Dialog mellan företag och kommunledning

11 © Demoskop, december 2007 POLITIKERNAS syn på dialog och information Medelvärden: 1=Dåligt, 2=Inte helt godtagbart, 3=Godtagbart, 4=Bra, 5=Mycket bra, 6=Utmärkt Linköping Egna initiativ för att förbättra företagsklimatet Kommunens information till företagen Dialog mellan företag och kommunledning

12 © Demoskop, december 2007 Tillgången på kompetent arbetskraft med relevant kompetens Medelvärden: 1=Dåligt, 2=Inte helt godtagbart, 3=Godtagbart, 4=Bra, 5=Mycket bra, 6=Utmärkt Linköping

13 © Demoskop, december 2007 Tillgången på kompetent arbetskraft med relevant kompetens Medelvärden: 1=Dåligt, 2=Inte helt godtagbart, 3=Godtagbart, 4=Bra, 5=Mycket bra, 6=Utmärkt Linköping PolitikerFöretagare

14 © Demoskop, december 2007 Sammanfattande omdöme om företagsklimatet Medelvärden: 1=Dåligt, 2=Inte helt godtagbart, 3=Godtagbart, 4=Bra, 5=Mycket bra, 6=Utmärkt Linköping

15 © Demoskop, december 2007 Sammanfattande omdöme om företagsklimatet Medelvärden: 1=Dåligt, 2=Inte helt godtagbart, 3=Godtagbart, 4=Bra, 5=Mycket bra, 6=Utmärkt Linköping PolitikerFöretagare

16 © Demoskop, december 2007 Bedömer Du i framtiden för Ditt företag att antalet medarbetare… Linköping

17 © Demoskop, december 2007 Vad krävs för att Du/företagen ska kunna anställa fler medarbetare Linköping

18 © Demoskop, december 2007 FÖRETAGARNAS syn på olika gruppers attityder till företagande Linköping

19 © Demoskop, december 2007 FÖRETAGARNAS syn på service, infrastruktur och information Linköping

20 © Demoskop, december 2007 FÖRETAGARNAS sammanfattande omdöme om företagsklimatet Linköping


Ladda ner ppt "Lokalt företagsklimat 2007 - Linköping. © Demoskop, december 2007 Antal anställda i företagen som har besvarat enkäten Linköping."

Liknande presentationer


Google-annonser