Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Socialtjänstens resa för medskapande. Socialnämndens kärnvärden Allt som kan göras eller beslutas av brukaren/kunden/patienten själv ska göras/beslutas.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Socialtjänstens resa för medskapande. Socialnämndens kärnvärden Allt som kan göras eller beslutas av brukaren/kunden/patienten själv ska göras/beslutas."— Presentationens avskrift:

1 Socialtjänstens resa för medskapande

2 Socialnämndens kärnvärden Allt som kan göras eller beslutas av brukaren/kunden/patienten själv ska göras/beslutas av dem-samproduktion Allt som kan utföras av tekniken ska utföras av tekniken Allting som kan mätas skall mätas Allting som kan göras snabbt och enkelt ska göras så Jämlikhet – oavsett genus, etnicitet, socioekonomi etc 2016-09-252

3 Socialnämndens kärnvärden Kärnvärdena grundar sig på: de statliga utredningarna LEV I & LEV II ” Långsiktig Efterfrågan på Välfärdstjänster: hälso- och sjukvård samt äldreomsorg fram till 2050” omvärldsanalys genom bl.a EU-projektet CASA eget utvecklingsarbete; lokalt, regionalt och nationellt SKL ”Att leda för resultat” brukardialoger, brukarorganisationer etc Socialnämnden

4 ”Framtidens krav på och efterfrågan av välfärdstjänsterna kan inte mötas med gårdagens lösningar” Socialnämnden

5 Förändra radikalt – ett projekt för att stärka innovationskraften i kommunerna 2016-09-255

6 6 Så här brukar vi göra! Så här kan man göra istället! Förstå problemetHitta lösningFörverkliga lösning

7 2016-09-257 Problemet

8 2016-09-258 Vårt mål Öka livskvaliteten för de som har ledsagarservice

9 2016-09-259 Vad var det egentliga problemet med ledsagarservicen? Vad var det man var missnöjd med?

10 2016-09-2510 Känns som förmynderi Ansöka på nytt hela tiden Måste hela tiden stå till svars för mina behov….. Förhandla om tid Tigga och be om mer ledsagning Oflexibelt system Aktiviteter ska klockas Snäva ramar för vad man får göra Detta fick vi veta:

11 2016-09-2511 Detta gav oss insikter om Tydliggöra erbjudandet – oklarheter om vad som ingår i ledsagarservice Transport – till och från aktiviteter är ett problem Samverkan – behov möts av olika funktioner Flexibilitet – svårt att nyttja tjänsten såsom man önskar

12 2016-09-2512 Anna önskar flexibel ledsagarservice

13 2016-09-2513 Idé och lösning Hur skulle Anna tycka det var med Hur känns det att hela tiden ansöka om ledsagar- service?

14 2016-09-2514 Ska kunna använda så mycket ledsagarservice som man själv anser sig behöva Vår idé !

15 2016-09-2515 Skönt att slippa tänka på timmarna, hur många man använt, hur många man har kvar, om timmarna räcker Har fått bättre livskvalitet Jag vill åka och hälsa på min bror i Malmö och min pappa i Köpenhamn Jag har nog använt lite mer ledsagning än jag annars hade gjort Ledsagarservice är bra medicin för kropp och knopp Kan vara spontan och fråga ledsagare om hänga med på FUB-fest

16 2016-09-2516 Innan var det dött, nu är det mer Svensson Svensson Frihet på min fritid Jag bestämmer min fritid själv Jag har lämnat den sura tjejen hemma, glada jag kom fram när jag flytta hemifrån och fick ledsagarservice Det är praktiskt

17 2016-09-2517 Hur blev det? Det skiljer 3 %

18 2016-09-2518

19 Hörnstenar i tjänstedesign Brukarinvolvering Sammansatta team Prototyparbete Varför tjänstedesign? De verkliga behoven hos brukarna identifieras Det ger energi och är lustfyllt Allas kompetenser tas till vara och ökar Vi får nya perspektiv och skapar bättre tjänster Inga misslyckanden, man testar, ändrar, och testar på nytt. Ökar delaktighet och legitimitet hos dem vi är till för 2016-09-2519


Ladda ner ppt "Socialtjänstens resa för medskapande. Socialnämndens kärnvärden Allt som kan göras eller beslutas av brukaren/kunden/patienten själv ska göras/beslutas."

Liknande presentationer


Google-annonser