Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

BRIA Bättre Rustad Inför Arbetslivsintroduktionen 1 KARTLÄGGNING FÖRE UNDER UPPFÖLJNING EFTER 2 453 BRIA.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "BRIA Bättre Rustad Inför Arbetslivsintroduktionen 1 KARTLÄGGNING FÖRE UNDER UPPFÖLJNING EFTER 2 453 BRIA."— Presentationens avskrift:

1 BRIA Bättre Rustad Inför Arbetslivsintroduktionen 1 KARTLÄGGNING FÖRE UNDER UPPFÖLJNING EFTER 2 453 BRIA

2 Utgångsläge 60% söker sig tillbaka till sjukförsäkringen Ca 800 personer som hade sjukersättning utförsäkrades under 2010. Mer än 100 personer har fått ekonomiskt bistånd pga att de utförsäkrats under 2010. 2013 finns inte tidsbegränsad sjuk- ersättning kvar.

3 Syfte Att förstärka samarbetet mellan berörda myndigheter kring målgruppen. Att informera och skapa större förståelse hos deltagaren om dennes förutsättningar. Att förbereda deltagaren inför arbetslivs- introduktionen, v.b erbjuda stöd- och motivationsinsatser. Att indiv. kan återgå till arbete eller utbildning. Att så få som möjligt har behov av försörjningsstöd efter arbetslivsintroduktionen. Att så få som möjligt återgår till sjukförsäkringen.

4 Målgrupp Sjukskrivna personer där dagarna är förbrukade. Personer med sjuk- eller aktivitets- ersättning där ersättningen upphör. De som utförsäkras i juli 2011 och framåt.

5 90 % av deltagarna/personerna ska uppleva att de fått ett bra stöd >20 % ska vara tillbaka i arbete efter avslutad intro på AF >70 % upplever en förbättrad hälsa efter BRIA <25 % söker sig tillbaka till sjukförsäkringen Att det finns en gemensam process mellan parterna >90 % upplever att avstämningsmötena har varit värdefulla Mål Resultatmål Samverkansmål

6 Exempel på insatser Månadsmöten i varje kommun Ordinarie insatser ROA, Anette Melin, KBT-terapeut HR balans, Irené Ekmark Anneli Bäcke, KPT-terapeut Evexia Hälsopedagogiskt Centrum AB, Lena Lisstrand Innernet AB, Ruslan Savitskij Mary Nyrelli, diplomerad samtalsterapeut, diplomerad coach Tuba AB Södertörns samtalsmottagning

7 Kontaktpersoner Projektledare: Liselotte Bertel liselotte.bertel@forsakringskassan.se, Tel: 010-116 46 86

8 PHL, dag 180 Brev Telefon Möte PHL = Personlig handläggare på FK Möte PHL Sassam (kartläggning) Information om samarbetet och FK Samtycke för samarbetet Samtycke för Sus Infobrev till behandlande läkare Plats: LFC Avstämningsmöte 1, ca dag 160 FK, AF, ev Socialtjänsten Individen skrivs in på AF kod 14 Sammanfattning av FK:s dokumentation till AF Plats: AF Brev om erbjudande Ringa inom en vecka Boka möte inom två veckor Om individen tackar nej – ordinarie verksamhet Erbjudande om att delta i samarbetet Andra behov, ev Socialtjänsten, ekonomifrågor? Info om insatsen Individen kontaktar ev arbetsgivare Möte bokas på AF Info av AF Handlingsplan Teamet beslutar om ev köp av tjänster Finns ansökan om sjukersättning, prioriteras denna utredning av FK Före 180 - 160 ansvar Försäkringskassan ansvar Försäkringskassan ansvar Försäkringskassan

9 Före 160 - 1 Avstämnings-möte 2, v.b. Behandlande läkare Socialsekreterare v.b. AF v.b. Arbetsgivare v.b. Annan Plats: Månadsmöten Deltagarna erbjuds delta i månadsmöten med olika teman som anordnas i/och av varje kommun Plats: Kommunen Överlämningsmöte innan dag 1 FK överlämning till AF Inskrivning Beslut om arbetslivsintroduktion Handlingsplanen förankras Delaktighet Mötet visar vilken riktning ärendet tar Insatser enligt Handlingsplanen som teamet beslutat om pågår Ex på insatser: Livsstilskurser Motiverande samtal Datorhantering Arbetsträning Info från ex Soc, annan? Möte enligt checklista Finns medicinska underlag? ansvar Försäkringskassan ansvar kommunerna ansvar Försäkringskassan

10 Under 1 - 90 Intron startar AF:s eget utbud Viktigt att använda de resurser som finns innan intron startar Påbörjade insatser slutförs Uppföljning/avstämnings- möte dag 50 Uppföljningsmöte AF o FK Avstämningsmöte v.b. med individen m.fl. Säkerställa att planen hålls Planering inför avslut påbörjas Plats: AF Avstämningsmöte 3, dag 90 Intron slut Överlämning av dokumentation till FK Plats: AF Fortsätta ej avslutade insatser Kontakt med PHL behålls Om inte planen kan följas: Ny planering med vården, annan? Medicinsk status? Andra insatser än påbörjade? Checklista Behöver några kontakter tas? ansvar Arbetsförmedlingen ansvar Arbetsförmedlingen ansvar Arbetsförmedlingen

11 Efter Arbete Studier Uppföljning vid 6 månader efter dag 1 på intron AF: Fortsatta insatser FKV (Fördjupad kartläggning och vägledning 3 månader) Jobb och utvecklingsgarantin (JOB) AF:s program Resursrådet Uppföljning vid 6 månader efter dag 1 på intron FK: Åter till sjukförsäkringenSlutdokumentation från AF till FK Faros om FK bedömer att det är aktuellt Kvalitetssäkra medicinska underlag Nytt avstämningsmöte med behandlande läkare Resursrådet Uppföljning vid 6 månader efter dag 1 på intron


Ladda ner ppt "BRIA Bättre Rustad Inför Arbetslivsintroduktionen 1 KARTLÄGGNING FÖRE UNDER UPPFÖLJNING EFTER 2 453 BRIA."

Liknande presentationer


Google-annonser