Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

©Tekniska förvaltningen, Gotlands kommun, Tekniska förvaltningens utredning om avfallshanteringen på Gotland efter 2005 Vad ska vi göra.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "©Tekniska förvaltningen, Gotlands kommun, Tekniska förvaltningens utredning om avfallshanteringen på Gotland efter 2005 Vad ska vi göra."— Presentationens avskrift:

1 ©Tekniska förvaltningen, Gotlands kommun, www.gotland.se Tekniska förvaltningens utredning om avfallshanteringen på Gotland efter 2005 Vad ska vi göra med våra sopor?

2 ©Tekniska förvaltningen, Gotlands kommun, www.gotland.se Uppdraget  Göra en inventering av nuvarande och bedömda framtida avfallsmängder inom aktuella avfallsslag.  Göra en bred genomgång av på marknaden förekommande system för omhändertagande av hushållsavfall och verksamhetsavfall.  Föreslå metod för omhändertagande av hushållsavfall och verksamhetsavfall

3 ©Tekniska förvaltningen, Gotlands kommun, www.gotland.se Avfallsmål ur avfallsplanen Utfall 2000 Mål 2005

4 ©Tekniska förvaltningen, Gotlands kommun, www.gotland.se Avfall på Gotland (ton/år) Kärl- och säckavfall11 740 Grovsopor deponi3 744 Verksamhetsavfall6 781 PA-mtrl återvinning8 272 Övrigt till återvinning5 885 Slakteriavfall4 325 Rötslam torkat* 1 294 Värphöns 400 Summa42 441 *10% fukthalt, om slamtork byggs.

5 ©Tekniska förvaltningen, Gotlands kommun, www.gotland.se Möjliga systemalternativ  1 fraktion  2 fraktioner  3 fraktioner

6 ©Tekniska förvaltningen, Gotlands kommun, www.gotland.se Utvärdering systemalternativ 1.Förbränna allt på Gotland 2.Deponera allt på Gotland 3.Transportera allt till fastlandet 1 fraktion __________________

7 ©Tekniska förvaltningen, Gotlands kommun, www.gotland.se Utvärdering systemalternativ 4.Förbränna BF, deponera RF+LBA 5.Förbränna BF, RF+LBA till fastlandet 6.Deponera RF+BF, kompostera LBA 7.Förbränna RF+BF, kompostera LBA 8.RF+BF till fastlandet, kompostera LBA 9.Deponera RF+BF, röta LBA 10.Förbränna RF+BF, röta LBA 11.RF+BF till fastlandet, röta LBA 2 fraktioner _______________________________________

8 ©Tekniska förvaltningen, Gotlands kommun, www.gotland.se Utvärdera systemalternativ 12.Förbränna BF, kompostera LBA, deponera RF 13.Förbränna BF, röta LBA, deponera RF 14.Förbränna BF, LBA till fastlandet, deponera RF 15.BF till fastlandet, kompostera LBA, deponera RF 16.BF till fastlandet, röta LBA, deponera RF 3 fraktioner _______________________________________

9 ©Tekniska förvaltningen, Gotlands kommun, www.gotland.se Kvarvarande systemalternativ

10 ©Tekniska förvaltningen, Gotlands kommun, www.gotland.se Utvärderingskriterier för systemalternativen  Driftkostnad  Investeringskostnad för kommunen  Risk för kommande kostnadsökningar  Beredskap inför kommande lagkrav  Miljöpåverkan  Samordningsfördelar verksamhetsavfall  Enkelt för hushållen

11 ©Tekniska förvaltningen, Gotlands kommun, www.gotland.se Driftkostnader

12 ©Tekniska förvaltningen, Gotlands kommun, www.gotland.se Investeringsbehov

13 ©Tekniska förvaltningen, Gotlands kommun, www.gotland.se 3 systemalternativ utses

14 ©Tekniska förvaltningen, Gotlands kommun, www.gotland.se Hushålls sopor 11800 ton Brännbart till Cementa Matavfall till rötning/kompost Restsopor till deponi 4 720 ton3 800 ton 3 280 ton 11 800 ton Förbränning på fastlandet Transport 11 800 ton Förbränning på Gotland 2 000 ton Aska till deponi 1 2 3 Jämförelse mellan de tre systemalternativen

15 ©Tekniska förvaltningen, Gotlands kommun, www.gotland.se Förbränningsanläggning Fördelar + Energiåtervinning ur avfallet + Ingen ytterligare källsortering + Insamlingssystem kan behållas + Merkostnad mot i dag 51 kr/hushåll och år + Fungerar för turister, sommarboende + Samordningsfördelar, t ex verksamhetsavfall, slakteriavfall, brännbara grovsopor, slam + Ersätter fossila bränslen i fjärrvärmenätet och vid slakteriet + Skapar arbetstillfällen på Gotland - Investering 125 Mkr - Miljöprövning och lokalisering – tidskrävande - Ev förbränningsskatt kan fördyra behandlingskostnaderna - Ingen återföring av närings- och mullämnen till jordbruket - Minskande avfallsmängder kan ge ökade kostnader - Utsläpp till luft från förbränningen - Aska till deponi Nackdelar

16 ©Tekniska förvaltningen, Gotlands kommun, www.gotland.se Avfall lämpligt för förbränning (t/år) Kärl- och säckavfall11 74011 740 Grovsopor deponi3 744 inkl ovan Verksamhetsavfall6 7812 450 PA-mtrl återvinning8 272 Övrigt till återvinning5 885 Slakteriavfall4 325 4 325 Rötslam torkat* 1 2941 294 Värphöns 400 400 Summa42 44120 209 *10% fukthalt, om slamtork byggs.

17 ©Tekniska förvaltningen, Gotlands kommun, www.gotland.se Argument för en förbränningsanläggning Energiåtervinning, ersätter fossilt bränsle Samordningsvinster med verksamhetsavfall Låga merkostnader Inget merarbete för hushållen Anpassat för turism och sommarboende Kräver ej byte av insamlingssystem

18 ©Tekniska förvaltningen, Gotlands kommun, www.gotland.se Tekniska förvaltningens överväganden TF skall som verksamhetsansvarig tillgodose renhållningskollektivets intressen  Som huvudalternativ skall förbränningsanläggning på Gotland gälla  Kortsiktigt fortsatt transport av sopor till fastlandsanläggning  Om förbränningsanläggning inte kommer till stånd kan Cementa-alternativet vara intressant och bör utredas vidare

19 ©Tekniska förvaltningen, Gotlands kommun, www.gotland.se Insamlingssystem - prioriteringsordning 1. Säckhämtning 2. Flerkärlsmetoden 3. OptiBag (färgade plastpåsar) Måste utredas vidare beroende av vald behandlingsmetod

20 ©Tekniska förvaltningen, Gotlands kommun, www.gotland.se Strategi för verksamhetsavfallet  Bygg ut sorteringen av inkommande verksamhetsavfall vid Slite deponi, så att utsorterat brännbart avfall kan behandlas på lämpligt sätt. Andra utsorterade material styrs till anpassad återvinning.  Om beslut tas om att bygga en förbränningsanläggning på Gotland, kan stora delar av verksamhetsavfallet styras till anläggningen.

21 ©Tekniska förvaltningen, Gotlands kommun, www.gotland.se Riskanalys förbränningsalternativet

22 ©Tekniska förvaltningen, Gotlands kommun, www.gotland.se The End


Ladda ner ppt "©Tekniska förvaltningen, Gotlands kommun, Tekniska förvaltningens utredning om avfallshanteringen på Gotland efter 2005 Vad ska vi göra."

Liknande presentationer


Google-annonser