Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Svenska Pistolskytteförbundet Krishantering Hur ska vi hantera kriser?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Svenska Pistolskytteförbundet Krishantering Hur ska vi hantera kriser?"— Presentationens avskrift:

1 Svenska Pistolskytteförbundet Krishantering Hur ska vi hantera kriser?

2 Svenska Pistolskytteförbundet Vad är en ”kris”? Kris är ett tillstånd som inte kan hanteras med normala resurser och organisation. En kris är oväntad, utanför det vanliga och vardagliga och att lösa krisen kräver samordnade åtgärder från flera aktörer. (Källa: Prop. 2007/08:92 Stärkt krisberedskap – för säkerhets skull.)

3 Svenska Pistolskytteförbundet SPSF Policy (antagen vid FM 2011) Säkerhetsrelaterade bestämmelser ska följas Incidenter ska anmälas till Förbundskansliet En kommunikationsplan ska upprättas En riskanalys med vidhängande plan bör upprättas

4 Svenska Pistolskytteförbundet Riskhantering Avgränsa Inventera Analysera Riskvärdera Åtgärda Följa upp AvgränsaInventeraAnalyseraRiskvärderaÅtgärdaUppfölja

5 Svenska Pistolskytteförbundet Avgränsa Vad avses? –Skytte –Lokaler –Personalkretsen –Föreningen –mm AvgränsaInventeraAnalyseraRiskbedömaÅtgärdaUppfölja

6 Svenska Pistolskytteförbundet Inventera Vilka viktiga tillgångar har vi? Materialansvariga, tävlingsorganisatörer, banläggare, utbildningsledare osv Skjutbanor, klubblokaler, redskap, priser Vapen AvgränsaInventeraAnalyseraRiskvärderaÅtgärdaUppfölja

7 Svenska Pistolskytteförbundet Analysera Hur länge kan föreningen fungera utan sina tillgångar? Vilka reservalternativ finns? AvgränsaInventeraAnalyseraRiskvärderaÅtgärdaUppfölja

8 Svenska Pistolskytteförbundet Riskvärdera Identifiera risker Uppskatta konsekvenser Uppskatta sannolikhet AvgränsaInventeraAnalyseraRiskvärderaÅtgärdaUppfölja

9 Svenska Pistolskytteförbundet Identifiera risker Vad kan hända? Brand, skadegörelse, myndighetsutövning, dödsfall osv Förlorat förtroende från myndigheter och allmänhet. AvgränsaInventeraAnalyseraRiskbedömaÅtgärdaUppfölja

10 Svenska Pistolskytteförbundet Uppskatta konsekvenser Vad händer om? Hur lång tid klarar man utan resursen? Hur ersätter man?

11 Svenska Pistolskytteförbundet Uppskatta sannolikhet Hur ofta har det hänt? Hur sannolikt är det att det händer oss?

12 Svenska Pistolskytteförbundet Hög Mellan Låg MellanHög Konsekvens Sannolikhet

13 Svenska Pistolskytteförbundet Åtgärda Prioritera risker Prioritera åtgärder Värdera åtgärder Skapa handlingsplaner Skapa checklistor eller rutiner AvgränsaInventeraAnalyseraRiskvärderaÅtgärdaUppfölja

14 Svenska Pistolskytteförbundet Följa upp Genomför riskhanteringen Utvärdera resultatet Behövs ytterligare åtgärder? Har nya risker uppkommit? AvgränsaInventeraAnalyseraRiskvärderaÅtgärdaUppfölja


Ladda ner ppt "Svenska Pistolskytteförbundet Krishantering Hur ska vi hantera kriser?"

Liknande presentationer


Google-annonser