Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad är energisäkerhet? Populärt som begrepp efter 1970-talets ”oljekriser” Ursprungligen fokuserat på importberoende och dess påverkan på geopolitik International.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad är energisäkerhet? Populärt som begrepp efter 1970-talets ”oljekriser” Ursprungligen fokuserat på importberoende och dess påverkan på geopolitik International."— Presentationens avskrift:

1 Vad är energisäkerhet? Populärt som begrepp efter 1970-talets ”oljekriser” Ursprungligen fokuserat på importberoende och dess påverkan på geopolitik International Energy Agency (IEA) bildat 1974 för att samordna OECD- ländernas energipolitik

2 Vad är energisäkerhet? “Energy insecurity stems from the welfare impact of either the physical unavailability of energy, or prices that are not competitive or overly volatile.” -International Energy Agency, 2007

3 Vad är energisäkerhet? Definition av trygg energiförsörjning: ”Energisystemets kapacitet, flexibilitet och robusthet att leverera energi i önskad omfattning i tid och rum enligt användarnas behov till en accepterad kostnad samt marknadens, offentlig sektors och användarnas samlade krishanteringsförmåga.” - Energimyndigheten, 2009

4 Vad är energisäkerhet? ‘‘…the availability of energy at all times in various forms, in sufficient quantities and at affordable prices without unacceptable or irreversible impact on the environment’’ - UNDP, 2004

5 De fyra A:na Availability – fysisk resurstillgång Accessibility – infrastruktur, geopolitik Affordability – ekonomi Acceptability – miljö, importberoende - APERC, 2007

6 Inte distinkta kategorier Exempel: Geografisk fördelning av primärenergi påverkar vilken infrastruktur som krävs Infrastrukturen avgör delvis hur marknaden (och därmed prisbildningen) fungerar

7 Tidsdimension Kort sikt: Sårbarhet i infrastruktur, prischocker, konflikter, etc. Lång sikt: Tillgänglig primärenergi, kapacitet, investeringar, etc.

8 Vem är aktören? Staten Kommunen Företaget Konsumenten Överstatliga organ

9 Marknadscentrerad syn Vad är en marknad? Vad är politikens roll?

10 Kursens upplägg Fokus på hantering av risker De fysiska energiresurserna Infrastruktur och sårbarhet Marknader och priser Elnätet som system, distribuerad elgenerering Ansvaret för elförsörjningen, SvK

11 Kursens upplägg Energi och säkerhetspolitik, FOI Beredskap och ansvar, Energimyndigheten Infrastrukturens framväxt: naturgas i Europa, KTH


Ladda ner ppt "Vad är energisäkerhet? Populärt som begrepp efter 1970-talets ”oljekriser” Ursprungligen fokuserat på importberoende och dess påverkan på geopolitik International."

Liknande presentationer


Google-annonser