Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2010 Bertil Stivén 0708-35 88 36.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2010 Bertil Stivén 0708-35 88 36."— Presentationens avskrift:

1 2010 Bertil Stivén bertil@sportnik.com 0708-35 88 36

2 Datum och platser Första helgen IFK 29 jan - 31 jan Andra helgen TIS 5 feb - 7 feb Skarpängshallen

3 Bakgrund Täby-Blixten Fotboll är ett koncept som har blivit mycket populärt. Cupen är från början ett IFK Täby arrangemang. Nu drivs cupen i samarbete med Täby IS I år kommer vi att ta emot 216 lag.

4 Om cupen Deltagande lag spelar cupen på 2 timmar (totaltid är ca 3 timmar med uppvärmning och prisutdelning). Alla spelar lika mycket: 5 matcher om 12 min. = 60 min. total speltid. Ingen utslagsturnering Alla får pris. Gemensam prisutdelning. Nivåindelat (Lätt och Svår).

5 Viktigt om tävlingen Att tiderna hålls (det är endast 3 minuter mellan varje match). Ingen tilläggstid. Matcherna startas och avslutas av sekretariatet. Att det finns domare på plats när matcherna startar Att funktionärerna är på plats

6 IFK Täby Fotboll och Täby IS Fotboll planerar och administrerar cupen Marknadsföring Anmälning Inbetalning Spelschema Information (hemsida, välkomstblad, matchprogram, skyltar, sponsorblad, mm) Möten Budget/Resultat Sponsorhantering Resultatsystem Inköp och leverans av priser och medaljer

7 Domare Arrangerande klubb i respektive hall ansvarar för domartillsättningen. Domarlistor ska finnas upprättade senast den 10 januari. Listan ska innehålla Namn, adress, telefon, mobil, och epost. Gemensamt domarmöte hålls i mitten på januari. Domarna erhåller 40 kr per match.

8 Arrangerande lag Sekretariat (4 personer per miniturnering). Domare (minst 2 domare per miniturnering). Tillsättning av domare sköts av respektive förening. Kafé- och lotteripersonal (4 personer per miniturnering) Städpersonal Bruttointäkt till laget: 20.000 – 50.000 kr

9 Ekonomi Intäkter Anmälningsavgift: 900 kr Anmälningsavgift för TIS och IFK: 500 kr Sponsorintäkter Café- och lotteriintäkter Kostnader Domarkostnader, 40 kr per match Medaljer och priser Hyror Trycksaker Resultatsystem Övrigt

10 Att göra under hösten Information till alla. Bestämma organisation (se förslag) Göra arbetsschema Bestämma tid för möte i januari Hitta sponsorer. Billiga/gratis Café- produkter. Jobba med lotteriet Sälja sponsorpaket

11 Ledningsgrupper Ledningsgrupp 2-3 personer Sekretariat 2-3 personer Café 2-3 personer Lotteri 1-2 personer Städ/park 1-2 personer

12 Arbetslag under cupen Arbetslagschef Admin/Sekretariat 1 personer Sekretariat på plan 2 vuxna Café 2 vuxna + ungdomar Lotteri 1 vuxen + ungdomar Städ/park 1 vuxen + ungdomar Domare 2- 3 personer Ansvarig Cupgeneral Respektive arbetslag ansvarar för två mini-cuper. Ett pass startar t ex på lördag kl, 07:15 och varar till 12:15. Övertagande arbetslag kommer 11:15 och får instruktioner från avlämnande arbetslag. På fredagen är det endast 3 mini-cuper. Om ett arbetslag tar hela fredagskvällen bör det arbetslaget ha fler medarbetare. OBS! Arbetslagschefen ringer ca 4-7 dagar före cupstart till samtliga medlemmar i Arbetslaget för att verifiera att alla i arbetslaget vet vad de ska göra och att de kommer rätt dag och rätt tid. Arbetslagschefen rapporterar att allt är ok till Cupgeneralen. Mail/sms fungerar inte. Det krävs personlig kontakt.


Ladda ner ppt "2010 Bertil Stivén 0708-35 88 36."

Liknande presentationer


Google-annonser