Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Säker knä- och höftprotesprocess. Syftet med förbättringsarbetet Att förbättra och standardisera omhändertagandet av de personer som har tecken på knä-

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Säker knä- och höftprotesprocess. Syftet med förbättringsarbetet Att förbättra och standardisera omhändertagandet av de personer som har tecken på knä-"— Presentationens avskrift:

1 Säker knä- och höftprotesprocess

2 Syftet med förbättringsarbetet Att förbättra och standardisera omhändertagandet av de personer som har tecken på knä- och/eller höftartros så att likvärdig vård och rehabilitering kan erbjudas. Att minska antalet vårdrelaterade infektioner vid protesopererade höft- och/eller knäleder

3 Processorganisation och arbetssätt Sedvanlig projektorganisation, med styrgrupp, projektledning etc. Projektmöten, arbetsmöten arrangerades utifrån processen olika delar med de professioner som var aktuella i varje del av processen. Ex på några identifierade delprocesser: Behandling av fysioterapeut inom primärvården Provtagning och optimering av sjuksköterska inom primärvården Remissbedömning, av ortoped, kallelse och mottagningsbesök Journalskrivning och inläggning på vårdavdelning, operation Rehabilitering av fysioterapeut och arbetsterapeut samt hemgång

4 Utveckling av processen / nya arbetssätt Ex på gjorda förbättringar: Alla patienter med artos problematik från knä och/eller höftleder erbjuds att delta i artrosskola, som också innefattar livsstilsförändringar. Fysioterapeut beställer röntgen, (har remissrätt) och hänvisar till vårdcentral för provtagning och optimering av sjuksköterska. Förbättrad städning i operationssalar Besök till fysioterapeut 6 veckor efter protesoperation i knä och/eller höftled Återinfört återbesök till ortopedläkare tre månader efter operation Förbättrad patientinformation, ”Att få en ny höftled”

5 Resultat, exempel på gjorda förbättringar Ex på vad som skall åtgärdas innan en remiss till ortopedkliniken för en ev. knä/höftprotesoperation Intakt hudkostym B-Hb skall vara inom normalgränserna Kliniskt provpaket innefattande HbA1c, värde < 48 skall utredas Patienten skall motiveras till viktnedgång vid BMI över 30 Initiera tobaksavvänjning Informera om negativt samband mellan överkonsumtion av alkohol 4- 8 veckor innan operation och operationsresultat.


Ladda ner ppt "Säker knä- och höftprotesprocess. Syftet med förbättringsarbetet Att förbättra och standardisera omhändertagandet av de personer som har tecken på knä-"

Liknande presentationer


Google-annonser