Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

FN – Agenda 2030. Antogs i september 2000 och pågick tills deadline 2015 Huvudsyftet var att bekämpa fattigdom Satsningen var framgångsrikt i många länder,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "FN – Agenda 2030. Antogs i september 2000 och pågick tills deadline 2015 Huvudsyftet var att bekämpa fattigdom Satsningen var framgångsrikt i många länder,"— Presentationens avskrift:

1 FN – Agenda 2030

2 Antogs i september 2000 och pågick tills deadline 2015 Huvudsyftet var att bekämpa fattigdom Satsningen var framgångsrikt i många länder, men inte i alla. Exempel: + extrem fattigdom har halverats + allt fler barn går i skolan + allt fler människor har tillgång till rent vatten -mödradödligheten är fortfarande hög -utsläppen av koldioxid ökar -fortfarande många människor som inte får tillräckligt med mat UN

3 Antogs av FN Generalförsamlingen den 25 september 2015 17 mål, 169 delmål ned syftet att utplåna fattigdom, bekämpa ojämlikhet och ta itu med klimatförändringar 3 dimensionerna i hållbar utveckling – den ekonomiska, den miljömässiga, den sociala - för att lyckas! Pågår 2016 - 2030

4 UN Mål nr 5 – Att uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt Inget land har uppnått jämställdhet efter 15 år av Millennieutvecklingsmålen och 20 år av implementeringen av Beijing Handlingsplanen Zonta International sätter fokus på SDG mål nr 5 Viktigt att utvidga samarbete mellan kvinnoorganisationer och involvera män och mansdominerade organisationer för att nå målet

5 UN UN Womens kampanj och uppmaning till regeringar att göra nationella åtaganden som kommer att minska/eliminera jämställdhetsgapet – från lagar och strategier till nationella handlingsplaner och tillräckliga investeringar

6 UN Huvudtema: Kvinnors egenmakt och dess koppling till hållbar utveckling Kommissionen erkände kvinnors avgörande roll som agenter för utveckling Jämställdhet och kvinnors och flickors egenmakt är viktiga faktorer för att uppnå framsteg i hållbar utvecklingsmålen i Agenda 2030


Ladda ner ppt "FN – Agenda 2030. Antogs i september 2000 och pågick tills deadline 2015 Huvudsyftet var att bekämpa fattigdom Satsningen var framgångsrikt i många länder,"

Liknande presentationer


Google-annonser