Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Levnadsförhållanden. 17 - 24-åriga personer utanför utbildningssystemet, % av befolkningen i samma ålder.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Levnadsförhållanden. 17 - 24-åriga personer utanför utbildningssystemet, % av befolkningen i samma ålder."— Presentationens avskrift:

1 Levnadsförhållanden

2 17 - 24-åriga personer utanför utbildningssystemet, % av befolkningen i samma ålder

3 Svårsysselsatta (strukturell arbetslöshet), % av 15 - 64- åringarna

4 Ensamstående bostadslösa / 1 000 invånare

5 Trångbodda bostadshushåll med barn, % av alla bostadshushåll med barn

6 Kommunens allmänna risk för fattigdom

7 Brister i skolans fysiska arbetsmiljö, % av eleverna i årskurs 8 och 9

8 Fördelning av välfärden

9 Ginikoefficient, disponibel inkomst

10 Upplevd välfärd och delaktighet

11 Inga nära vänner, % av eleverna i årskurs 8 och 9

12 Mobbats i skolan, % av eleverna i årskurs 8 och 9

13 Andelen personer som upplever god livskvalitet (EuroHIS-8) (%), 20 - 64-åringar

14 Andelen personer som upplever god livskvalitet (EuroHIS-8) (%), 65 år och äldre

15 Andelen personer som känner sig ensamma (%), 20 - 64- åringar

16 Andelen personer som känner sig ensamma (%), 65 år och äldre

17 Andelen personer som är nöjda med tryggheten i sitt bostadsområde (%), 20 - 64-åringar

18 Valdeltagande i kommunalvalen (%)

19 Andelen personer som aktivt deltar i organisationsverksamhet eller motsvarande (%), 20 - 64- åringar

20 Levnadsvanor

21 Röker dagligen, % av eleverna i årskurs 8 och 9

22 Andelen personer som röker dagligen (%), 20 - 64-åringar

23 Ordentligt berusad minst en gång i månaden, % av eleverna i årskurs 8 och 9

24 Andelen personer som dricker för mycket alkohol (AUDIT-C) (%), 20 - 64-åringar

25 Övervikt, % av eleverna i årskurs 8 och 9

26 Andelen feta personer (kroppsmasseindex BMI ≥ 30 kg/m2) (%), 20 - 64-åringar

27 Utövar motion som ger andfåddhet högst en timme per vecka under fritiden, % av eleverna i årskurs 8 och 9

28 Andelen personer som inte motioner på fritiden (%), 20 - 64- åringar

29 Andelen personer som äter endast lite färska och kokta grönsaker (%), 20 - 64-åringar

30 Hälsotillstånd

31 THL:s sjuklighetsindex, åldersstandardiserat

32 Förlorade levnadsår (PYLL) i åldrarna 0 - 80 år / 100 000 invånare

33 Antalet förlorade levnadsår (PYLL) till följd av självmord i åldern 0 - 80 år / 100 000 invånare

34 Andelen personer som upplever att den egna hälsan är högst medelmåttig (%), 20-64-åringar

35 Medelmåttigt eller dåligt hälsotillstånd, % av eleverna i årskurs 8 och 9

36 Andelen personer som upplever betydande psykisk påfrestning (%), 20 - 64-åringar

37 Patienter som fått sjukhusvård till följd av skador och förgiftningar / 10 000 invånare

38 Kranskärlssjukdomsfall i åldrarna 35 - 79 år / 100 000 i samma ålder

39 Måttlig eller svår ångest, % av eleverna i årskurs 8 och 9

40 Toiminta- ja työkyky

41 Andelen personer som har stora svårigheter att springa en sträcka på 100 meter (%), 20 - 64-åringar

42 Andelen personer som har stora svårigheter att gå en sträcka på 500 meter (%), 65 år och äldre

43 Andelen personer som upplever stora svårigheter att klara av vardagliga sysslor (%), 75 år och äldre

44 Andelen personer som inte får tillräckligt med hjälp (%), 75 år och äldre

45 Andelen personer (%) som upplever stora svårigheter att ta hand om sig själv (%), 75 år och äldre

46 Andelen personer som upplever att de har ett dåligt minne (%), 75 år och äldre

47 Andelen personer som upplever att den egna arbetsförmågan är nedsatt, 20 - 64-åringar

48 Andelen personer som tror att de sannolikt inte orkar arbeta fram till pensionsåldern (%), 20 - 64-åringar


Ladda ner ppt "Levnadsförhållanden. 17 - 24-åriga personer utanför utbildningssystemet, % av befolkningen i samma ålder."

Liknande presentationer


Google-annonser