Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

TRIS är ingen rehabiliteringsinsats utan en struktur för rehabiliteringssamverkan i Sörmland.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "TRIS är ingen rehabiliteringsinsats utan en struktur för rehabiliteringssamverkan i Sörmland."— Presentationens avskrift:

1

2 TRIS är ingen rehabiliteringsinsats utan en struktur för rehabiliteringssamverkan i Sörmland

3 TRIS idag Ingående parter: Landstinget, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och samtliga kommuner i länet (Socialtjänsten). Sammantaget 300-400 medarbetare. Ca 2000 individer/år Viktigaste beståndsdelen – våra 40 TRIS-team. Löpande överenskommelse mellan parterna (14 st)

4 Överenskommelse TRIS

5 Vad regleras? Fungerande TRIS-team på alla VC (även tillkommande VC)samt aktuella kliniker ”Närvaro från samtliga aktörer” Representanter som arbetar enligt uppdragsbeskrivning och enligt TRIS- processen En processledare på heltid Uppsägningstid = 1 år

6 TRIS-team Vårdens rehabiliteringsteam (vanligtvis) Sjukskrivande läkare, sakkunnig läkare, arbetsterapeut, sjukgymnast, kurator, psykoterapeut Rehabkoordinator = teamledare och spindeln i nätet Arbetsförmedling Försäkringskassa Socialtjänst Förstärks med

7 Så här kan det se ut Sakkunnig läkare Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Psykoterapeut Arbetsterapeut Socialtjänsten Rehabkoordinator Sjukgymnast

8

9 Vi har olika uppdrag Sjukvården Arbetsförmedlingen Socialtjänsten Försäkringskassan

10 Vad är syftet med TRIS? ”Ge individen rätt insatser, rätt ersättning, från rätt instans vid rätt tidpunkt”

11

12 Personer som på grund av sjukdom behöver stöd från flera parter för att kunna behålla sitt arbete, återgå i arbete eller söka arbete

13 Vad innebär det att vi har en länsgemensam modell?

14 I det länsgemensamma ingår: Uppdragsbeskrivningarna TRIS-processen Organisation och styrning Foldrar och trycksaker Riktlinjer och beslut ex. Personer med skyddad identitet, Besök i TRIS-teamen Webbplats – information och metodstöd

15 www.trissormland.se

16 Hur ser organisationen ut? Processägare TRIS Länsstyrgrupp Lokala styrgrupper 7 st Lokala styrgrupper 7 st Processledare TRIS-team 40 team TRIS-team 40 team Överenskommelsen följs, budgeterar utvecklingsmedel – äskar från RAR Länsövergripande styrning gällande den länsgemensamma modellen Länsövergripande operativa arbetet. Metodstöd till lokala styrgrupper Länsövergripande operativa arbetet. Metodstöd till lokala styrgrupper Lokal styrning och uppföljning Stödjer individens rehabiliteringsprocess. Arbetar utifrån TRIS- processen.

17 Om vi inte hade TRIS

18 Illustration lånad av Eskilstuna Kommun, Arbetsmarknad och Familjeförvaltningen Individer faller mellan stolar

19 Illustration lånad av Eskilstuna Kommun, Arbetsmarknad och Familjeförvaltningen Eller slussas runt

20 Illustration lånad av Eskilstuna Kommun, Arbetsmarknad och Familjeförvaltningen Samverkar istället runt individen

21 Om det är ok för dig så stämmer jag av med din läkare och så tar jag kontakt med Arbetsförmedlingen. Vad finns det för möjligheter på Arbetsförmedlingen? Kan jag få stöd från sjukvården när jag arbetstränar? Individ Försäkringskassan

22 Personen du söker är upptagen. Tala in ett meddelande efter tonen.

23 Så här kan det se ut Sakkunnig läkare Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Psykoterapeut Arbetsterapeut Socialtjänsten Rehabkoordinator Sjukgymnast

24 TRIS-processen

25 TRIS-PROCESSEN

26 Utvärdering - Vad är intressant att titta ? : Snabbare kontaktvägar? Smidigare flöden? Bättre kunskap om varandras uppdrag, roller och verktyg?

27 Förvaltning och förädling Grundutbildning Dialogdagar Metoddagar Styrseminarium TRIS-dagar Nätverksträffar Webbplats etc TRIS på kliniker Utvärdering


Ladda ner ppt "TRIS är ingen rehabiliteringsinsats utan en struktur för rehabiliteringssamverkan i Sörmland."

Liknande presentationer


Google-annonser