Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Senior Alert. Senior Alert i korta drag Nationellt kvalitetsregister Förebygga ohälsa inom munhälsa, nutrition, fall och trycksår Ett arbetssätt Ett teamverktyg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Senior Alert. Senior Alert i korta drag Nationellt kvalitetsregister Förebygga ohälsa inom munhälsa, nutrition, fall och trycksår Ett arbetssätt Ett teamverktyg."— Presentationens avskrift:

1 Senior Alert

2 Senior Alert i korta drag Nationellt kvalitetsregister Förebygga ohälsa inom munhälsa, nutrition, fall och trycksår Ett arbetssätt Ett teamverktyg När vi har upptäckt risker så planerar vi in åtgärder Vi följer upp så att vi har bra åtgärder Förbättringsverktyg 2

3 Bakgrund I början av 2000 ‐ talet startades ett antal kliniska förbättringsarbeten med team från Landstinget i Jönköpings län. 2008 Senior Alert Nationella satsningen ”Bättre liv för sjuka äldre” Prestationsersättning kopplat till kvalitetsregister Nästan hela Sverige är med

4 4 Myndigheter/Politiker vill kunna garantera en lika och säker vård och omsorg till alla Vårdens resultat skall kunna läsas av olika intressenter; Vårdtagare, anhöriga, vårdgivare (vårdpersonal och chefer) Ett stöd för förbättringsarbete på enheten Forskning visar på betydelsen av att arbeta systematiskt med kvalitetsarbete. Registren är ett viktigt verktyg i detta arbete Varför register ?

5 Implementering i Centrum Äldreboenden 2011 Start med pilotgrupp på en äldreboendeavdelning 2013 Korttiden startar 2015 November implementerat på alla centrums boende 2016 Senior Alert ombud på alla boenden Ordinärt boende 2014 Pilotgrupp i ordinärt boende 2016 Ny pilot - kan hemtjänst ta över riskbedömningsansvaret ?

6 18000 äldre drabbas av höftfraktur av fallolyckor per år Drygt nio av tio som avlider på grund av fallolyckor är 65 år eller äldre Fem gånger fler avlider till följd av en fallolycka jämfört med dödsfall i trafiken Kostar samhället 14 miljarder Undernäring ger 25% längre vårdtid Ett enda trycksår, grad 4, kostar ca 446 000 :- att läka. Varför ska vi jobba förebyggande ?

7 Snabb minskning av trycksår i landet 7

8 22000 äldre personer deltog 77 % behöver hjälp 7% får hjälp Med koll på munnen förebyggs många problem

9 Arbetsprocessen Riskbedömning Bakomliggande orsaker Pågående förebyggande åtgärder Uppföljning av åtgärder Planerade förebyggande åtgärder

10 Information till brukaren Skriftlig och muntlig information ska ges till brukaren Förvisa sig om att den enskilde har förstått informationen Behövs inget samtycke men man ska ha möjlighet att tacka nej Beslutsoförmögna

11 11 Norton MNA DFRI ROAG COPM ( nytt i höst ) Risk- bedömning Bakom- liggande orsaker Pågående och Planerade förebyggande åtgärder Uppföljning av åtgärder Avslut eller överföring

12 Senior Alert ombud Undersköterska med ett fördjupat uppdrag Ska var chefen behjälplig att driva arbetet Gör riskbedömingar på äldreboendena Registrerar Förmedlar resultat till kollegor

13 13 Varför har kalle fall risk Teamdiskussion Ytterligare utredning Som stöd för att planera in rätt åtgärder Bakomliggande orsaker Risk- bedömning Bakom- liggande orsaker Pågående och Planerade förebyggande åtgärder Uppföljning av åtgärder Avslut eller överföring

14 14 Om åtgärder pågår räcker dem ? Är det ändamålsenliga åtgärder ? Ska vi planera in fler åtgärder ? Yrkesegen dokumentation Risk- bedömning Bakom- liggande orsaker Pågående och Planerade förebyggande åtgärder Uppföljning av åtgärder Avslut eller överföring

15 Åtgärderna ska leda till förbättringsarbete Vad innebär det att Stina har mellanmål för att förebygga undernäring ? Vad menar vi att Kalle har extra tillsyn ? Vad är en läkemedelsgenomgång ? Vad innebär stöd vid personlig vård ? Hur ska vi minska nattfastan ?

16 De vanligaste åtgärderna 16

17 Det här vet vi men gör vi det ? Inom äldreomsorg och slutenvård visar studier att man kan reducera antal fall med 30-60 % genom teambaserat, multiprofessionellt och multifaktoriell individanpassad fallprevention. Den starkaste enskilda åtgärden som har vetenskapligt stöd för både minskad fall- och frakturrisk är fysisk träning enskilt och/eller i grupp.

18 18 Risk- bedömning Bakom- liggande orsaker Pågående och Planerade förebyggande åtgärder Uppföljning av åtgärder Avslut eller överföring Inom 3 månader förslagsvis på teammöte Gör vi / har vi gjort det vi planerade ? Varje yrkeskategori följer upp sin åtgärd och utvärderar Yrkesegen dokumentation Vid registrering krävs ny vikt och trycksårsstatus

19 Resultat 2015 19 Totalt gjordes 323 riskbedömningar 269 hade risk för fall - 67 % av dem hade en förebyggande åtgärdsplan 88 hade risk för trycksår – 70 % av dem hade en förebyggande åtgärdsplan 229 hade risk för undernäring – 70 % av dem hade en förebyggande

20 Följa sina resultat 20

21 1 1735 21 4024 3 12 15 18 205 8 2343 26 50 6 9 13 37 33 45 2830 38 10 19 22 47 49 27 11 2 16 31 42 44 34 4129 14 4 487 32 39 25 46

22 12345678910 11121314151617181920 21222324252627282930 313233343537383940 41424344454647484950

23 Vi är en bra bit på väg ! 23 ”Den verkliga upptäcktsresan består inte av att söka efter nya vyer och platser utan att se det gamla invanda med nya ögon” Marcel Proust

24 KONTAKT: Avdelning Område, Göteborgs Stad carina.seiden@centrum.goteborg.se


Ladda ner ppt "Senior Alert. Senior Alert i korta drag Nationellt kvalitetsregister Förebygga ohälsa inom munhälsa, nutrition, fall och trycksår Ett arbetssätt Ett teamverktyg."

Liknande presentationer


Google-annonser