Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lektion 4 - rymdväder, effekter och prognoser Internationella rymdvädersinitiativ Internationella rymdvädersinitiativ Förutsägelser med AI Förutsägelser.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lektion 4 - rymdväder, effekter och prognoser Internationella rymdvädersinitiativ Internationella rymdvädersinitiativ Förutsägelser med AI Förutsägelser."— Presentationens avskrift:

1 Lektion 4 - rymdväder, effekter och prognoser Internationella rymdvädersinitiativ Internationella rymdvädersinitiativ Förutsägelser med AI Förutsägelser med AI Solfenomenens växelverkan med Jorden Solfenomenens växelverkan med Jorden Effekter Effekter

2

3 Artificiella neurala nätverk (ANN) Grundkomponenten i varje ANN är en artificiell neuron eller en neuron (som är en abstrakt modell av en naturlig neuron). Neuronen mottager en indata vektor x och ber ä knar sedan utdatan y=f(  w i x i ). V ä rdet y ä r neuronens tillst å nd. Om f=sgn d å får neuronen v ä rdet (+1,-1). Neurala n ä tverk är dynamiska (dvs f ö r ä ndras med tiden). Tillst å ndet vid tiden t för det generella n ä tverket till v ä nster beskrives av tillst å nsvektorn X(t)=(+1,-1,+1,+1,-1,+1) T. De olika tillstånden med tiden, beskriver en bana (trajectory). Banans ä ndpunkter kallas ”fundamental memories” eller ”attractors” (”strange chaotics” e.g.)

4

5 Fördelarna med neurala nätverk Ett neuralt nätverk, består av hopkopplade icke- lineära neuroner, som själva är icke-lineära. Ett neuralt nätverk, består av hopkopplade icke- lineära neuroner, som själva är icke-lineära. Neurala nätverk är dynamiska. Neurala nätverk är dynamiska. Ett neuralt nätverk kan lära sig från exampel att konstruera en input-output avbildning. Denna avbildning kan sedan förklaras. Ett neuralt nätverk kan lära sig från exampel att konstruera en input-output avbildning. Denna avbildning kan sedan förklaras. De kan beskrivade växelverkan mellan mikroskopiska och makroskopiska fenomen. De kan beskrivade växelverkan mellan mikroskopiska och makroskopiska fenomen.

6

7 Workshops i Lund AI Applications in Solar-Terrestrial Physics - 1993 - 1997 - 2001

8 Deltagare under 1997 workshop

9 Halo koronamassutkastning den14 juli, 2000

10 Koronahål och den snabba solvinden

11 Heliosfäriska strömytan

12 Jordens magnetosfär och jonosfär

13 Norrskensovalen

14 Norrsken i Lund och Malmö 8/9 november 1991

15 Det gjorde man också den 15-16 juli, 2000! Norrsken sett i Italien Norrsken sett i Stockholm Norrsken sågs så långt söder ut som Italien den 6-7 April, 2000!

16 Effekter av rymdvädret på teknologiska system

17 Satellitanomalier

18 Halo koronamassutkastning den 14 juli, 2000

19 Satelliter fick problem den 14-16 juli, 2000 ”Proton event”-en orsakade problem för ACE (36 tim), SOHO (solpanel 1 år äldre), WIND (2 dagar), GOES, Ørsted, Akebono (Japansk satellit, vars elektronik skadades),”star trackers” ombord kommersiella satelliter, och ASCA (Japansk X-ray satellit) slutade helt att fungera. Proton fluxen (pfu) > 10 MeV, 24000 pfu (15 juli, 12.30 UT). Tredje störst uppmätta! Störst på 43 000 pfu, (24 mars 1991). Andra störst på40 000 pfu (20 oktober 1989).

20 Rymdfarkosten ACE

21 Solproton-händelser är farliga för astronauter Mellan Apollo 16 och 17 inträffade en proton-event, som skulle ha varit dödlig för astronauterna inom 10 timmar (över 4000 mSv).

22 Strålningsrisk vid flygning Piloter och kabinpersonal får oftare cancer. Utav 300 passagerare på höglattitud-flygningar, får en cancer efter en intensiv ”proton event”. Ny EU lag: Gravid flygpersonal får inte utsättas för mer än 1 (1-6) millisievert/year

23 Effekter av jordmagnetiska stormen (SydGas, Klagshamn)

24 Jordmagnetiskt inducerade strömmar mätt av SydGas

25 Den jordmagnetiska stormen (Ap=152,15/7), 15-16 juli, påverkade elkraftsystemen El-kraftsystem från norra Main till sydöstra USA upplevde kraftiga störningar. Kraftiga GIC uppmättes, spänningsfluktuationer förekom i 325 kV kraftsystemen, en transformater skadades osv. I Sverige rapporterades bara mindre störningar.

26 NASA har startat Living with a Star.

27 Sol- och rymdväder idag! Lunds Regional Warning Center

28 Slut och summering


Ladda ner ppt "Lektion 4 - rymdväder, effekter och prognoser Internationella rymdvädersinitiativ Internationella rymdvädersinitiativ Förutsägelser med AI Förutsägelser."

Liknande presentationer


Google-annonser