Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hållbart fiske Var kommer fisken vi äter ifrån och hur fångas den? Programmet innehåller rensning av fisk, rökning av fisk samt en kanal tur med museets.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hållbart fiske Var kommer fisken vi äter ifrån och hur fångas den? Programmet innehåller rensning av fisk, rökning av fisk samt en kanal tur med museets."— Presentationens avskrift:

1 Hållbart fiske Var kommer fisken vi äter ifrån och hur fångas den? Programmet innehåller rensning av fisk, rökning av fisk samt en kanal tur med museets gamla sillbåt. I hamn Vi studerar och diskuterar hur, när och var Malmö har vuxit ut i havet. Vi ska även ge oss ut på strövtåg i båt. 120 minuter. Malmö Museums pedagogiska program För Bokning ring - 040 – 34 44 23 PlatsMalmö museum MålgruppFrån 10 år Datum12/5, 19/ 5 samt 21/ 5 Pass 19.30 - 11.30 Pass 213.00 - 15.00 Antal Max 24 st. (förbokning) Plats Koggmuseet. Målgrupp Från 10 år Datum 10/5, 11/ 5, 17/ 5, 18/5, 20/ 5. Pass 1 9.00 - 11.00 Pass 2 12.00 - 14.00 AntalMax 30 st. (förbokning)

2 - Det kommer att vara sagostund om Kalle Krabba och havsbandet, utforskning av livet i havet genom programmet "Bland krabbor och tång”. och möjlighet att undersöka djuren i vattnet lite närmre i "Mitt havsdjur". SEA-U erbjuder verksamheter för skolklasser under Havsresan! För Bokning ring - 040 – 34 44 23 11/5 10:00-11:00 Sagostund – Kalle Krabba (Förskola) 12/5 10:00-11:00 Sagostund – Kalle Krabba (Förskola) 14/5 09:00-11:00 Snorkling (åk 5-9 eventuellt fritids) 10:00-11:00 Sagostund – Kalle Krabba (Förskola) 18/5 09:00-11:30 Bland krabbor och tång (åk 1-3) 12:00-14:30 Mitt havsdjur (åk 4-6) 19/5 09:00-11:30 Bland krabbor och tång (åk 1-3) 12:00-14:30 Mitt havsdjur (åk 4-6) 21/5 09:00-11:30 Bland krabbor och tång (åk 1-3) 12:00-14:30 Mitt havsdjur (åk 4-6)

3 Malmö Naturskola och SEA-U Vattenverkstad ska tillsammans handleda fyra skolklasser som under var sin dag ska undersöka livet på stranden och i havet. Klasserna kommer att dokumentera sitt arbete i ord och bild. Materialet kommer att ställas ut under utställningen i september. Datum för aktiviteterna 10/5, 11/5, 12/5 och 17/5 Denna aktivitet är endast öppen för skolklasser från Malmö. OBS Dagarna är redan fullbokade. Malmö Naturskola

4 Är du intresserad i havet? Har ni tänk att havet är fullt av möjligheter? Havresan 2010 kommer att organisera intressanta, spännande och kostnadsfria seminarier och aktiviteter i maj där kan ni upptäcka havets värden och hur viktigt det är att förvalta resurserna på rätt sätt. _____________________________________________________________________ Seminarier HÅLLBART FISKE - 11 maj Vi får veta mer om fisken och fisket på olika vis, hut det kan bedrivas på ett uthålligt vis och vi sneglar på framtiden -kommer klimatförändringarna att påverka fisket här? Plats: Teknikens och Sjöfartens hus, Malmöhusvägen 6 Talare: Anders Persson MARINEARKEOLOGI & DYKTURISM - 14 maj I Öresund finns ett värdefullt kulturarv, inte bara skeppsvrak från medeltiden (och kanske äldre), utan även boplatser från stenåldern. Detta lockar allt fler till dycksporten- men i oförstånd eller med vinstintresse finns det oseriösa dykare som hotar andras upplevelser, och kanske förstör oersättliga delar av kulturarvet för all framtid. Hur ska detta tacklas, och hur stort är problemet egentligen? Plats: Teknikens och Sjöfartens hus, Malmöhusvägen 6 Talare: Arne Sjöström ÖRESUND OCH KLIMATFÖRÄNDRINGAR - ?? Öresund binder samman Sverige och Danmark. Vi fördjuper oss i Öresund som företeelse, med fokus på fysisk geografi, geologi och oceanografi – helt enkelt Öresund som landskap. Vi tittar på bottenmaterial och strömmar samt skillnader och likheter mellan Skånes och Sjaellands Kuster. Plats: Teknikens och Sjöfartens hus, Malmöhusvägen 6 Talare: Hans Hanson SJÖRATT OCH SJÖSÄKERHET - 20 maj Årligen sker cirka 75000 fartygsrörelser i Öresund (VTT 2002), och en prognos säger att nästan ett tankfartyg varje timme passerar. Detta gör Öresund till ett av världen mest trafikerade farvatten. Självklart uppstår tillbud och tillspetsade situationer – vi får en inblick i det praktiska arbete med sjösäkerhet som bedrivs (övervakning, lotsar) och insikt i det förebyggande arbetet i form av regelverk och kontroller, samt en och annan hårresande historia om vad som nästan skulle kunnat hända. Plats: Teknikens och Sjöfartens hus, Malmöhusvägen 6 Talare: Lars-Göran Malmberg REKREATION OCH FRILUFT - 21 maj En stor nyttighet är de möjligheter till rekreation och friluftsliv som havet och stranden ger. Men vilka möjligheter finns och erbjuds? Har vi möjlighet att uttnyttja denna resurs till fullo, och gör vi det på rätt sätt? Kommer ett urholkat strandskydd att leda till att vi utestängs från havet, eller är det tvärtom ett bra sätt att utnyttja marken och ge intäkter till kommunerna? Plats: SEA-U Vattenverkstad, Ribersborgsstigen 6 Talare: Nina Ekeskö HAVETSDAG - 16 maj Här finns det möjlighet att snorkla, håva, paddla kanot, gå ombord på olika fartyg, träffa och uppleva människor och saker som arbetar med havet. För hela familjen. EUROPEISKA HAVETS DAG - 20 maj Sedan 2008 firas Europeiska havets dag-Syftet är att göra allmänheten uppmärksam på hur viktiga de europeiska haven är. VÄLKOMMEN TILL HAVSRESAN 2010 För mer information om anmälningar och programmet: www.havsresan.se eller info@havsresan.sewww.havsresan.se


Ladda ner ppt "Hållbart fiske Var kommer fisken vi äter ifrån och hur fångas den? Programmet innehåller rensning av fisk, rökning av fisk samt en kanal tur med museets."

Liknande presentationer


Google-annonser