Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Klarspråk − med mottagaren i fokus Kicki Lindh, SPV.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Klarspråk − med mottagaren i fokus Kicki Lindh, SPV."— Presentationens avskrift:

1

2 Klarspråk − med mottagaren i fokus Kicki Lindh, SPV

3 Klarspråk är … ”språk som dels är tydligt och dels är begripligt för de avsedda mottagarna” Ibland handlar klarspråk också om att våga ifrågasätta våga pröva något nytt

4 Mål med klarspråkspasset Ni ska: Ha kunskap om vad klarspråk är och varför det är så viktigt Veta hur ni kan förbättra era egna texter Veta vilken hjälp ni kan få

5 Är det här klarspråk? Enligt Skollagen (1985:1100) 4 kap Grundskolan och 6 kap Särskolan är hemkommunen skyldig att sörja för att det för eleverna i grundskolan anordnas kostnadsfri skolskjuts, om sådan behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionshinder hos en elev eller någon annan särskild omständighet. (Exempel från Klarspråk lönar sig, 2013)

6 Diskutera Varför är det här inte klarspråk? Vad visar det för bild av kommunen? Hur tänker du om kommunens attityd till läsaren? Vilka känslor får du av texten?

7 Problem med texten − sammanfattning av diskussion Vem är mottagaren? Förkortningar Långa meningar Laghänvisningar Skriv rätt Disposition (viktigast först) Avståndstagande Tilltal

8 Omskriven text Barn som går i kommunal grundskola, förskoleklass eller grundsärskola kan i vissa fall få gratis skolskjuts. Det är färdvägens längd, trafikförhållanden och eventuella funktionshinder som avgör om ditt barn har rätt till skolskjuts. De som har rätt till skolskjuts får åka skolskjuts fram och tillbaka, mellan en plats i närheten av hemmet och skolan. Det står i skollagen.

9 Därför klarspråk Se till demokrati och rättssäkerhet Vara effektiva och spara pengar Öka förtroendet för myndigheten. Underlätta för personer med funktionsnedsättning och personer med annat modersmål

10 Språklagen Språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt. (11 §) Myndigheter har ett särskilt ansvar för att svensk terminologi inom deras olika fackområden finns tillgänglig, används och utvecklas. (12 §)

11 Vad innebär det här för dig?

12 Så skriver du klarspråk Välj en lagom personlig ton Välj relevant innehåll Skriv aktiva verb − ”vem gör vad” Disponera texten på ett logiskt sätt − viktigast först Förklara allt som behöver förklaras Stryk sådant som inte behövs − ingen ”bra-att-ha-information” Skriv informativa rubriker Undvik långa och invecklade meningar Använd begripliga ord och förklara facktermer Sammanfatta det viktigaste om texten är lång Följ avsändarens grafisk form (använd beslutade mallar)

13 Behöver du stöd? Ta hjälp av en kollega Fråga språkvårdaren Svenska Akademiens ordlista: app och webben www.sprakochfolkminnen.se – Webbutbildningen ”Att skriva bättre” – Klarspråkstestet – Frågelådan – Myndigheternas skrivregler 8:e upplagan

14 Frågor? Kicki Lindh christina.lindh@spv.se 070-770 21 87

15 Tack och skriv väl!


Ladda ner ppt "Klarspråk − med mottagaren i fokus Kicki Lindh, SPV."

Liknande presentationer


Google-annonser