Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Patient- och brukarmedverkan i Norrbottens län Politiska samverkansberedningen Strategi för Norrbottens län = kommuner + landsting Bygger på SKL’s arbete.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Patient- och brukarmedverkan i Norrbottens län Politiska samverkansberedningen Strategi för Norrbottens län = kommuner + landsting Bygger på SKL’s arbete."— Presentationens avskrift:

1 Patient- och brukarmedverkan i Norrbottens län Politiska samverkansberedningen Strategi för Norrbottens län = kommuner + landsting Bygger på SKL’s arbete

2 Nationell utgångspunkt Nya synsätt på patienternas/brukarnas ställning och roll Mottagare av hälso- och sjukvård Nu = Medaktör Effekter av patient- och brukarmedverkan ? - förbättrad kvalitet och effektivitet i verksamheterna - ansvarstagande och engagemang för patienterna

3 Syftet med Norrbottens strategi Stärka och stimulera ökad patientmedverkan i vården och omsorgen i Norrbottens län

4 Målet med Norrbottens strategi Patienter och brukare medverkar aktivt på olika nivåer inom hälso- och sjukvård och socialtjänst, för ökad kvalitet, effektivitet och patientsäkerhet utifrån patientens perspektiv

5 Medverkan på olika nivåer

6 Strategi för patient- och brukarmedverkan är början… Det här tar tid! Attitydförändringar: - patienter har kompetens som vi behöver! Bygga nya samarbetskulturer där patienten ses som medskapare; - mötesformer, forum? Förutsättningar behöver klargöras: - arvoden, reseersättningar? Klargöra roller och förväntningar Kunskapsstöd en förutsättning: verksamheter, patienter/brukare Hur identifierar vi patienter? Organisationer, enskilda patienter? HANDLINGSPLAN Samarbete med patient- och brukarorganisationer för förnyelse och modernisering

7 Handlingsplan - brukarrepresentation Inbjudan går ut vecka 51 till organisationerna nedan Representation från fem områden: OmrådeOrganisation som får inbjudan PsykiatriNSPH Barn och unga (närstående)HSO/Rädda barnen ? Funktionshinder - fysiskaHSO Funktionshinder - kognitivaFUB ÄldrePRO

8 Uppdrag och förutsättningar Uppdrag arbetsgrupp: – Handlingsplan för landstinget och kommunerna – Bland annat ge förslag på olika metoder för patient- och brukarmedverkan på olika nivåer – LPR/LHRs framtida roll, arbetsformer och förutsättningar Uppdrag brukarrepresentant: – Bidra med ett övergripande brukar- och patientperspektiv under arbetets gång med handlingsplanen Förutsättningar: – Reseersättning, för att möjliggöra deltagande från länet

9 ”Patienten är vår största outnyttjade resurs!” Lynne Maher, National Health Service (NHS)


Ladda ner ppt "Patient- och brukarmedverkan i Norrbottens län Politiska samverkansberedningen Strategi för Norrbottens län = kommuner + landsting Bygger på SKL’s arbete."

Liknande presentationer


Google-annonser