Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Geokalkyl för planering Statens geotekniska institut av bebyggelse i tidiga skeden Jim Hedfors, GPK.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Geokalkyl för planering Statens geotekniska institut av bebyggelse i tidiga skeden Jim Hedfors, GPK."— Presentationens avskrift:

1 Geokalkyl för planering Statens geotekniska institut av bebyggelse i tidiga skeden Jim Hedfors, GPK

2 Totala felkostnaden ca 10 % av investeringskostnaden - under byggfasen 5 %; efter färdigställande 5 % Till detta kommer övriga kvalitetsskadekostnader bl a omgivningspåverkan, som bedöms vara minst lika stor (> 10 %) De geotekniskt relaterade skadorna ca 1/3 av felkostnaderna – totalt bedömt till 9 miljarder per år i Sverige Bakgrund - Geotekniska skadekostnader Okunskap och bristande förståelse för geologiska och geotekniska förhållanden är viktiga skadekostnadsorsaker. Statens geotekniska institut Jim Hedfors, GPK

3 Uppdraget Utveckla ett geokalkylsystem för planering och kostnadsbedömning som kopplas till BIM-byggnadsinformationsmodellering. …översiktligt kunna bedöma kostnaden för grundläggning, schaktningsarbeten, konstbyggnader och eventuella förstärknings-, anpassnings- eller efterbehandlingsåtgärder. Statens geotekniska institut Jim Hedfors, GPK

4 Exploatering? Statens geotekniska institut ? Jim Hedfors, GPK

5 Planskiss Statens geotekniska institut Jim Hedfors, GPK

6 Terrängmodell - NH Statens geotekniska institut Jim Hedfors, GPK

7 Jordartsmodell Statens geotekniska institut Jim Hedfors, GPK

8 Klimatanpassning Statens geotekniska institut Jim Hedfors, GPK

9 Förorenade områden Statens geotekniska institut Jim Hedfors, GPK

10 Statens geotekniska institut Geoteknik GIS START GEOKALKYL STOPP Databearbetning Jim Hedfors, GPK

11 Resultat…? Statens geotekniska institut Jim Hedfors, GPK

12 Nivå - pålning Statens geotekniska institut Jim Hedfors, GPK

13 Nivå - fastmark Statens geotekniska institut Jim Hedfors, GPK

14 Nivå - befintlig Statens geotekniska institut Jim Hedfors, GPK

15 Nivå - projekterad Statens geotekniska institut Jim Hedfors, GPK

16 Schakt & fyll Statens geotekniska institut Schakt Fyll Jim Hedfors, GPK

17 Schakt & fyll Statens geotekniska institut Schakt Fyll Jim Hedfors, GPK

18 Pålning Statens geotekniska institut Jim Hedfors, GPK

19 Kostnader Statens geotekniska institut Kr/m 2 Jim Hedfors, GPK

20 Kostnader Statens geotekniska institut Kr/m 2 Jim Hedfors, GPK

21 Statens geotekniska institut Detaljinformation Jim Hedfors, GPK

22 Excelrapporter Statens geotekniska institut Jim Hedfors, GPK

23 Statens geotekniska institut Jämföra kostnader Kr/m 2 Jim Hedfors, GPK

24 Statens geotekniska institut Tack för uppmärksamheten! Jim Hedfors, GPK

25 Extra I

26 Statens geotekniska institut Vad är Geokalkyl? Jim Hedfors, GPK

27 Statens geotekniska institut Vad behövs? Mjukvara  ArcGIS Desktop 10.2  ArcGIS tillägg 3D-analyst 10.2  Microsoft Excel 2010 Underlag  GSD-Höjddata, grid 2+.asc, esri-grid (Lantmäteriet)  Jordartskartan (1:25k-1:100k), shp-format (SGU) Indata  Byggnader, 3D-geometrier + attribut, shp-format  Hårdgjorda ytor, 3D-geometrier, shp-format  Grönytor, 3D-geometrier, shp-format  Områdesbegränsning, 2D-geometri (plan)  Kostnad klimatanpassningsåtgärd och/eller sanering Kompetens  En geotekniker (helst med erfarenhet från studieområdet)  En person med erfarenhet av ESRI ArcGIS Desktop Jim Hedfors, GPK

28 Statens geotekniska institut Vad gör Geokalkyl? Jim Hedfors, GPK

29 Statens geotekniska institut Vad gör Geokalkyl? Geoteknik GIS Jim Hedfors, GPK

30 Statens geotekniska institut Geotekniska terrängklasser? Jim Hedfors, GPK

31 Statens geotekniska institut Ingående poster?  De á-priser som används är schablonkostnader vilka omfattar materialkostnad och komplett arbetsmoment inklusive omkostnader och entreprenörsarvode.  För posterna ”Schakt/Fyll” samt ”Urgrävning” antas att schaktmassorna inte kan hanteras (eller nyttiggöras) inom arbetsområdet och att schaktmassor måste trans- porteras till extern tipp samt att fyllnadsmassorna måste anskaffas från ett externt upplag.  Kostnadsposten omfattar inte kostnaden för transport av massor till/från arbetsområdet. Jim Hedfors, GPK

32 Extra II

33 Statens geotekniska institut Geoteknik GIS 4-stegsraket Förbered underlag Beräkna förstärknings- djup Beräkna Kostnader/ Generera 3D Beräkna förstärknings- metoder Jim Hedfors, GPK

34 Statens geotekniska institut Förbered underlag Beräkna förstärknings- djup Beräkna Kostnader/ Generera 3D Beräkna förstärknings- metoder …eller flerstegsraket Jim Hedfors, GPK

35 Statens geotekniska institut Geoteknik GIS 4-stegsraket Förbered underlag Beräkna förstärknings- djup Beräkna Kostnader/ Generera 3D Beräkna förstärknings- metoder Jim Hedfors, GPK

36 Statens geotekniska institut Förbered underlag för tolkning Beräkna förstärknings- djup Beräkna Kostnader/ Generera 3D Beräkna förstärknings- metoder Geoteknik GIS Jim Hedfors, GPK

37 Statens geotekniska institut Förbered underlag Beräkna förstärknings- djup Beräkna Kostnader/ Generera 3D Beräkna förstärknings- metoder Tolkning GTK: Geoteknisk klass/djup för varje jordlager Geoteknik GIS Jim Hedfors, GPK

38 Statens geotekniska institut Förbered underlag Beräkna förstärknings- djup Beräkna Kostnader/ Generera 3D Beräkna förstärknings- metoder Vilkorsmatriser Med möjlighet att redigera förstärknings- metod Geoteknik GIS Jim Hedfors, GPK

39 Statens geotekniska institut Geoteknik GIS Förbered underlag Beräkna förstärknings- djup Beräkna Kostnader/ Generera 3D Beräkna förstärknings- metoder CC-mått på pålar och KC-pelare Jim Hedfors, GPK

40 Statens geotekniska institut Geoteknik GIS Stegbenämning i verktyget Jim Hedfors, GPK


Ladda ner ppt "Geokalkyl för planering Statens geotekniska institut av bebyggelse i tidiga skeden Jim Hedfors, GPK."

Liknande presentationer


Google-annonser