Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Föräldramöte P08 20 April 2016 19:00. Agenda Laget  Policy (under revidering)  Utbildning  Organisation  Träningar / Matcher / Cuper  Utrustning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Föräldramöte P08 20 April 2016 19:00. Agenda Laget  Policy (under revidering)  Utbildning  Organisation  Träningar / Matcher / Cuper  Utrustning."— Presentationens avskrift:

1 Föräldramöte P08 20 April 2016 19:00

2 Agenda Laget  Policy (under revidering)  Utbildning  Organisation  Träningar / Matcher / Cuper  Utrustning  Kontakt, kommunikation Ekonomi IFK Umeå P08

3 SvFF Riktlinjer (utdrag) Fotbollens Spela, Lek och Lär Svenska Fotbollförbundets inriktningsdokument för barn- och ungdoms- verksamhet. Fotbollens spela, lek och lär är baserat på svensk fotbolls mål och visioner, beprövad erfarenhet och idrottsforskning. Barn- och ungdomsfotbollen bör i första hand se till så att alla får: – möjlighet att spela fotboll i den utsträckning de vill – uppleva glädje och kamratskap – utvecklas personligt och idrottsligt utifrån sina egna förutsättningar – möjlighet att utveckla ett livslångt fotbollsintresse. Fotbollens spela, lek och lär ska ge stöd och vägledning att utveckla barn- och ungdomsfotbollen. Värderingar, som ska vägleda föreningen i det vardagliga arbetet beskrivs i ett policydokument. Policydokumentet är föreningens gemensamma inriktning som ska vara vägledande för alla lag i föreningen. IFK Umeå P08

4 Fotbollssektionens Policydokument (utdrag) Syfte Föreningspolicy ska ge medlemmarna vägledning i hur föreningen ställer sig till situationer som kan uppkomma i samband med med träningar, matcher och övriga aktiviteter. Verksamhetsidé (utdrag) IFK vill bedriva sin fotbollsverksamhet så att den utvecklar människor på ett positivt sätt. Det gäller såväl fysiskt som psykiskt, socialt och kulturellt. Vi vill fostra spelarna till ansvarskännande människor som respekterar regler och normer; både på fotbollsplan och utanför den. Vi tar aktivt ställning mot våld, mobbning, rasism, droger och dopning. Vi vill att alla spelare ska respektera Fairplay. Vi arbetar för att flickor och pojkar ska ha samma möjligheter till sitt idrottsutövande. Vårt mål med ungdomsverksamheten är att behålla ungdomarna i spel så länge som möjligt. IFK Umeå P08 Under revidering

5 Fotbollssektionens Policydokument (utdrag) Matchning av spelare (utdrag) Matchning av spelare i ungdomslagen skall ske på sådant sätt att alla får spela lika mycket. Matchtid baseras på tränings deltagande och aktivitet. Att toppa lagen inom ungdomsverksamheten är inget som klubben ställer upp på. Ledare (utdrag) Ledarna ska värna om gemenskapen, sammanhållningen och kamratandan samt ge ungdomarna en positiv livssyn. På ett positivt sätt coacha, uppmuntra och motivera sina spelare. Skapa bra föräldrakontakt. Vara positiv och förtroendeingivande. Fortbilda sig – utveckla sig själv. Se och höra alla – upptäcka signaler. Skapa vi-känsla och kamratanda. Bjuda på sig själv. IFK Umeå P08 Under revidering

6 Fotbollssektionens Policydokument (utdrag) Spelare (utdrag) För spelare gäller följande riktlinjer: Komma i tid till träningar och matcher och andra evenemang Kom till match och träning med rätt utrustning, benskydd och vattenflaska Respektera ledare, kompisar, motståndare och domare. Använda ett vårdat språk. Se till att det råder kamratanda, IFK anda, mobbning/psykning är inte tillåten. Lämna återbud då man inte kan medverka i träning eller match i god tid. Föräldrar (utdrag) Föräldrarna är en viktig resurs i vårt arbete med ungdomsfotbollen och förhoppning är att också föräldrarna ska vara engagerade i sitt barns fotbollsverksamhet. Uppmuntra i med och motgång. Kritisera inte utan ge positiv och vägledande kritik. Tänk på att alltid använda ett vårdat språk vid sidan av planen. Låt föreningens utbildade ledare ansvara för barnet under match och träning. Din inblandning kan verka förvirrande för barnet. Tänk på att det är ditt barn som spelar fotboll och inte du. Uppmuntra alla spelare i matchen – inte bara ditt eget barn. Se domaren som en vägledare. Kritisera inte hans/hennes beslut. IFK Umeå P08 Under revidering

7 Spelarutbildningsplan Spelarutbildningsplanen beskriver hur svensk fotboll med bästa tänkbara lärandemiljöer ska utveckla fotbollsspelare. Syftet med planen är att öka kunskapen ytterligare genom att ta till vara forskning och beprövad erfarenhet. Målet är att Spelarutbildningsplanen ska ge tips på hur långsiktigt idrottande och bästa möjliga förutsättningar för lärande skapas. Svenska Fotbollförbundet har delat in Spelarutbildningsplanen i fyra nivåer, från 6 till 19 år, där varje nivå har en egen målbild. Det som spelaren lär sig på en nivå finns med, förstärks och utökas på nästa nivå upp till dess att målbilden är fullt utbyggd vid 19 års ålder. IFK Umeå P08 16-19 år. Medspelare längst ifrån. Kollektivt spel med hela laget. 12-16 år. Medspelare långt ifrån. Kollektivt spel med flera spelare. 8 -12 år. Medspelare nära. Kollektivt spel med få spelare. 6 - 9 år. Spelaren. Individuellt spel. IFK Umeå har en Spelarutbildnings ansvarig, KP Jonsson. Han arbetar med att ta fram en gemensam spelarutbildningsplan för föreningen och kommer att jobba aktivt med alla lag. Han kommer att utbilda ungdomstränarna samt besöka alla lag 2 ggr/år för att ge stöd och tips i de olika nivåerna samt arbeta för att öka samarbetet över åldersgränserna.

8 Lagets organisation För ett ungdomslag är 15-20 st spelare idealt (i 5-7 manna). För att på ett bra sätt handleda och instruera gruppen krävs 3-4 ledare. I dagsläget är vi två st tränare och behöver 1-2 st till för att det ska fungera. Utöver detta behöver laget några lagföräldrar/supportfunktioner: Ekonomiansvarig Arbetsfördelningsansvarig (fikalista mm), Maria var 2015? Lagledare/Hemsideansvarig Vi kommer att genomföra träningar och matcher utifrån riktlinjerna i spelarutbildningsplanen IFK Umeå P08

9 Träningar/Seriespel Under 2016 kommer vi att träna 2 gånger i veckan: Måndagar 18:00 - 19:00 Onsdagar 18:00 - 19:00 17:30 – 18:30) Vi kommer att träna på Vildmannavallen (konstgräsplanen på Vildmannaområdet) När Grönytorna blir tillgängliga kommer vi att flytta en eller båda träningstillfällena dit. Kostanden för konstgräset är 35:-/ tillfälle. Grönytorna är gratis. From 2016 har VFF övergått till divisionspel. Det innebär att man inte spelar i rena ålders- grupper utan indelas mer efter nivå och kunskap (likt innebandy) Till vårserien har vi anmält 2 st lag till seriespel: Pojkar Div 8 Södra grp 2 (rek 9 år) Pojkar Div 9 Södra grp 1 (rek 8 år) Matcherna spelas som tidigare som 5-manna matcher (4 utespelare + målvakt) och matchtiden är till 3x15 min (alt 2x20 min). Detta innebär att vi under våren kommer att spela 12 st matcher men vi kommer att dela upp så att halva gänget spelar åt gången för att öka speltiden. Efter vårsäsongen komemr vi att utvärdera utfallet innan vi anmäler till höstsäsongen. IFK Umeå P08

10 Seriespel Våren 2016 IFK Umeå P08

11 Cuper P08 201 IFK Umeå P08 FBIK Cupen Vi har anmält 1 lag till FBIK cupen som är en trevlig 1 dagscup i Furunäs/Bullmark. I år spelas cupen Lördag den 11 juni. Det brukar vara en rolig cup för barnen att spela i och vänder sig till yngre spelare. Vi fick sista platsen i P08 gruppen så det kommer att bli spännande matcher. Höstyran Vi planerar även i år att avsluta med att delta i Höstyran, endagscup i Sävar som vi även spelade förra året. Den brukar spelas i mitten av september. Det brukar bli en bra avslutning på säsongen.

12 Utrustning Spelarutrustning Obligatorisk utrustning är fotbollsskor och benskydd (gäller både träning och match) Gärna fylld vattenflaska. Matchtröjor har vi redan. Shorts och strumpor får varje spelare själv köpa (Blåa shorts, Vita strumpor). IFK Umeå har en klubbprofil som ska följas vid matcher: Hemmaställ: Vit överdel, Blåa shorts, Vita strumpor Bortaställ: Blå överdel, Blåa shorts, Vita strumpor (rekommenderar att även köpa ett par blå strumpor för träning) IFK Umeås leverantör är Interport och Adidas. IFK Umeå P08

13 Kontakt/kommunikation Vi använder Laget.se som våran hemsida (gemensam för hela IFK Umeå) När ni är upplagda som användare (föräldrar, spelare) och har anmält en emailadress Så får ni notifieringar automatiskt när nåt nytt läggs in eller uppdateras. Hemsidan är våran gemensamma (och enda) kommunikationsväg, därför är det viktigt att det finns korrekta uppgifter inlagda där! Alla uppgifter är dolda för användarna. Ta för vana att kolla hemsidan/mailen innan träning för att se om det är någon ändring. Vi lägger alltid in avbokningar och ändringar på hemsidan. http://www.laget.se/IFKUMEAP08http://www.laget.se/IFKUMEAP08VIT Lägg in frånvaro i gästboken! Ni kan också maila tränarna direkt. Maildresser fins under Kontakt i menyn. IFK Umeå P08

14 Ekonomi Generellt är ekonomin god inom IFK Umeå. Utvecklingen av Vildmannavallen som navet i verksamheten är igång. Under årets skall omklädningsrum och en ny entré färdigställas Varje lag ansvarar för sin egen ekonomi i IFK Umeå. Aktivitetsstödet fördelas mellan lagets egna kassa och klubbkassan, där det statliga stödet går till lagkassan och det kommunala till klubbkassan för tecknande av plan/hallhyra mm. Slutar spelaren äger denne inte rätt till uttag ur lag kassan. Kommer nya spelare till laget i efterhand avgör laget om dom själva betalar vissa avgifter för till exempel cuper, istället för att detta skall tas ur lag kassan. Exempel på vad de olika avgifterna bekostar: Försäkring Domarvagifter Matchytor och lokaler, planer på I20 området Gemensamma administrationsfunktioner på kansliet Sjukvårds material mm. IFK Umeå P08

15 Ekonomi Avgifter och kostnader (Obligatoriska) Medlemsavgift175:- (Familj 400:- ) Sektionsavgift/800:-, (rabatt vi flera barn i verksamheten) Träningsavgift Sektionsavgiften används till drift av Vildmannavallens konstgräs (35%), framtida investeringar (30%), juniorsatsning (35%) Medlemsavgift samt träningsavgift ska betalas senast 30 april, detta betalas på samma inbetalningskort. Lagavgift? (förslag!, Deltagande i cuper, material mm) Intäkter (laget) Lagavgift 2000:- (20 spelare a 100:-) Statligt aktivitetsstöd ~7600:- (8:-/spelare och tillfälle samt 24:-/sammankomst) Kostnader (laget) Material ~1000:- (Bollar, västar mm) Planhyra ~ 700:- (20 tillfällen) Cuper /Serie ~2250:- Det är bra att redan nu börja bygga upp en kassa för deltagande i cuper, nya tröjor, overaller mm. Om ni kan sponsra via ert företag alt känner någon som är villig att bidraga, hör av er. IFK Umeå P08

16 Tack så mycket! Vi ses på Vildmanna i sommar


Ladda ner ppt "Föräldramöte P08 20 April 2016 19:00. Agenda Laget  Policy (under revidering)  Utbildning  Organisation  Träningar / Matcher / Cuper  Utrustning."

Liknande presentationer


Google-annonser