Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Föräldramöte 15 Okt 2015 19:00 P08. Agenda Laget –Policy –Riktlinjer –Utbildning –Organisation –Utrustning –Kontakt, kommunikation Ekonomi Seriespel/cuper.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Föräldramöte 15 Okt 2015 19:00 P08. Agenda Laget –Policy –Riktlinjer –Utbildning –Organisation –Utrustning –Kontakt, kommunikation Ekonomi Seriespel/cuper."— Presentationens avskrift:

1 Föräldramöte 15 Okt 2015 19:00 P08

2 Agenda Laget –Policy –Riktlinjer –Utbildning –Organisation –Utrustning –Kontakt, kommunikation Ekonomi Seriespel/cuper Umeå City IBF P08

3 Policy – Umeå City IBF (utdrag) Umeå City IBF:s policy finns till för att visa vad Umeå City IBF står för. All verksamhet och alla beslut som tas på alla nivåer i Umeå City IBF ska bedrivas och tas i enlighet med denna policy. Om policyn inte följs kommer Umeå City IBF att vidta lämpliga åtgärder. Umeå City IBF:s policy är baserad på Svenska Innebandyförbundets policy ”Innebandyn vill – version 4”, Riksidrottsförbundets policy ”Idrotten vill”, samt föreningens egna värderingar. Umeå City IBF P08

4 Gemensamma Riktlinjer (utdrag) Umeå City IBF:s idrottsverksamhet följer FN:s barnkonvention. Det innebär bland annat en strävan att barns bästa alltid ska sättas i främsta rummet, att barn har rätt att fritt uttrycka sina åsikter i saker som berör dem, att alla barn och ungdomar har rätt att inte utsättas för någon form av våld eller övergrepp samt att alla oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön, sexuell läggning eller fysiska och psykiska förutsättningar skall behandlas likvärdigt. Umeå City IBF har som övergripande målsättning att bedriva innebandy som stimulerar och utvecklar individer positivt såväl fysiskt, psykiskt, socialt och kulturellt. Föreningen bedriver innebandyverksamhet från barn- till seniornivå vilket gör det möjligt att fortsätta vara aktiv inom innebandyn så länge som möjligt. Det skapar också förutsättning att satsa på elitnivå med Umeå City IBK. Umeå City IBF verkar för att följa idrottens grundidé om demokrati och respekt för människors lika värde. Umeå City IBF verkar för en jämställd idrott, där målet är att flickor och pojkar, kvinnor och män inom idrottsrörelsen ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter samt dela inflytande och ansvar på alla nivåer och inom alla områden. Version 1.3 2013-11-11 Som verksam i Umeå City IBF verkar du för föreningens och barnens bästa och får inte delta i annan verksamhet som på något sätt kan skada Umeå City IBF. När du bär Umeå City IBF:s kläder är du i alla sammanhang en representant för föreningen, och bör vara en god förebild för andra. I Umeå City IBF gäller nolltolerans mot alkohol och droger i anslutning till föreningens verksamhet och aktiviteter (se Alkohol- och drogpolicy). Umeå City IBF P08

5 Barn- och Ungdomspolicy – Umeå City IBF (utdrag) Målsättningen inom barn och ungdomsverksamheten är att bedriva innebandyverksamhet med hög kvalitet där barn och unga ges möjlighet att utvecklas personligt och utbildas i innebandy tillsammans med andra. Barn och ungdomar delas inom Umeå City IBF upp i åldersspannen ”barn” 6- 11 år, ”yngre ungdomar” 12 - 16 år och ”äldre ungdomar” 17 - 20 år. Barn 6-11 år Verksamheten ska ge trygghet och stimulera barn och ungdomar till att ta initiativ och ansvar, för sig själva och andra. Barn och ungdomar ska ges en bra utbildning. Föreningen anser att ca 20 spelare per lag är en lämplig gruppstorlek. Vill ett lag ta in fler än 20 spelare beslutar respektive lags ledare detta. Finns intresse och ledare startas fler lag i samma åldersgrupp, dock måste varje lag minst innehålla en målvakt och 10 utespelare. I Umeå City ska innebandyn vara lekfull med tävlingsmoment som en naturlig del, men vid tävling och träning ska resultaten ges liten uppmärksamhet. I Umeå City ska alla barn ges samma möjlighet att delta på en nivå anpassad till individens utveckling, mognad och behov. I Umeå City ska alla barn och ungdomar ges chansen att framföra sina åsikter och få möjlighet att vara delaktiga i utformningen av verksamheten. I Umeå City strävar föreningen och dess ledare för att skapa ett livslångt intresse för idrott och motion hos barn, samt betonar vikten av att vara aktiv inom många idrotter. I Umeå City uppträder samtliga ledare och spelare föredömligt mot domare, andra ledare, spelare och funktionärer. I Umeå City är framgång att göra sitt bästa och alltid ge 100 % på träningar och matcher. I Umeå City stimuleras god kamratskap, god laganda och positiv inställning på och utanför planen. Med stigande ålder tar barnen ett ökat personligt ansvar för att kontinuerligt närvara och aktivt delta vid lagets träningar och matcher. I Umeå City uppmuntrar vi alla barn att lära sig spela innebandy på olika positioner och strävar efter att de som deltar vid match får spela lika mycket. I Umeå City ska vi stötta och heja på våra kompisar, både i det egna laget och i andra Umeå City lag.

6 Ledare (utdrag) I Umeå City är ledarnas engagemang avgörande för att få en fungerande och högkvalitativ idrottsverksamhet för barn och unga som skapar en tillit, samhörighet och samarbetsvilja vilket gynnar barns utveckling på olika sätt. Umeå City strävar efter att ha en väl fungerande samverkan med ledare i barn- och ungdomslagen. Föreningens strävan är att samtliga ungdomslag ska ha minst två ledare. Ledare för barn och yngre ungdom rekryteras från respektive föräldragrupp Föreningens ledare förväntas: Acceptera och följa föreningens policy och regler Gå de utbildningar som föreningen rekommenderar Hålla minst ett föräldramöte per säsong Ta med laget på några av seniorlagens hemmamatcher Uppträda på ett föredömligt sätt gentemot samtliga spelare, ledare, domare, funktionärer och föräldrar du kommer i kontakt med genom föreningen. Umeå City IBF P08 Ledare och Föräldrapolicy – Umeå City IBF

7 Föräldrar I Umeå City är föräldrars engagemang avgörande för att få en fungerande och högkvalitativ idrottsverksamhet för barn och unga som skapar en tillit, samhörighet och samarbetsvilja vilket gynnar barns utveckling på olika sätt. I Umeå City verkar engagerade föräldrar som ser till barnets bästa, skjutsar, ställer upp som funktionärer, säljer fika, är tränare eller sitter i styrelsen mm. vilket är en förutsättning för föreningens utveckling och överlevnad. Föräldrar i föreningens förväntas: Ta del av föreningens policy och regler samt följa dessa Närvara vid lagets föräldramöten Ta del av lagets och föreningens information Stötta sina barn vid träningar och matcher i såväl med- som motgång Hjälpa till vid 3-4 halvdagar per säsong vid föreningens aktiviteter Heja på spelarna under match, men låta ledarna sköta coachningen Uppträda respektfullt mot ledare, spelare, domare och funktionärer, särskilt viktigt då domare ofta kan vara väldigt unga Tona ner betydelsen av tävling och resultat samt sätta barnets bästa i främsta rummet Sträva efter att skapa ett livslångt intresse för idrott och motion hos barn och ungdomar, samt erkänner vikten av att vara aktiv som ung inom många idrotter. Framföra åsikter och kritik på ett sakligt och respektfullt sätt Alltid vara en god förebild för föreningens barn och ungdomar Umeå City IBF P08 Ledare och Föräldrapolicy – Umeå City IBF

8 Utbildningsplan I Umeå City är av stor betydelse att föreningens ledare har en adekvat utbildning för sitt uppdrag. Innebandyns tränarutbildningar syftar till att ge ledare rätt kompetens utifrån den nivå som utövarna befinner sig på. Umeå city strävar efter att ha väl utbildade ledare för alla sina lag. Umeå City ställer utbildningskrav på ledaren utifrån spelarnas utvecklingsnivå. Ju högre upp i ålder spelaren kommer så ökar utbildningskravet på ledare. Alla ledare inom Umeå City går den så kallade grundutbildningen när de har blivit ledare för ett av föreningens innebandylag. I första hand krävs utbildningen för de ledare som ansvarar för lagets träningar och matcher. Efter genomförd grundutbildning får ledaren tillgång till de olika fördjupningsutbildningar som finns för olika åldersgrupper. Det finns utbildningar som ledare förväntas genomgå för 6-9 år, 9-12 år och 12-16 år. Föreningens ambition för utbildning är att följa Svenska Innebandy Förbundets (SIBF) utvecklingsmodell och dess utbildningsrekommendationer Umeå City IBF P08

9 SIBF – Utvecklingsmodell (SIU) Grundutbildning (GU): En utbildning som alla ledare genomgår för att kunna gå vidare på de olika fördjupningsutbildningarna. Den grundläggande utbildningen är upplagd på minst fyra kurstimmar och innehåller SIU (Svensk Innebandys Utvecklingsmodell), ledarskap, föreningskunskap, samt en diskussionsdel Umeå City IBF P08 Grön fördjupningsutbildning (6-9 år) På grön nivå, även kallad rörelseglädje, ska utövarna introduceras för grundläggande idrottsfärdigheter genom innebandyspel, där glädje och rörelse är i fokus. Att utveckla dessa färdigheter hos individerna, där glädjen i idrottandet kommer före strävan att vinna. Fokus ligger på att utveckla grundläggande motoriska färdigheter och en god självkänsla. På grön nivå finns det tre fördjupningsutbildningar: Innebandyspelaren Atleten Människan Teknikmärke: Vi kommer att använda Teknikmärket för att ”kontrollera” hur långt barnen kommit i sin utveckling och när det är dags att byta nivå -> Blå. Teknikmärket är 10 st ”standardiserade” övningar i 3 olika nivåer.

10 Lagets organisation För ett ungdomslag är 15-20 st spelare idealt. För att på ett bra sätt handleda och instruera gruppen krävs 3-4 ledare (vid 20 spelare). I dagsläget är vi två st tränare och behöver 1-2 st till för att det ska fungera Utöver detta behöver laget några lagföräldrar/supportfunktioner: Arrangemangskoordinator (fikalista mm) Vi kommer att genomföra träningar och matcher utifrån riktlinjerna i utbildningsplanen Under 2015/2016 kommer vi att träna 1 gång / vecka (Onsdagar 17:00 – 18:00) på Sporthushallen Ersboda Utöver detta tillkommer matcher i kommunseriens i form av sammandrag ~ var 3-4:e vecka. Under sammandragen kommer vi att spela 2 matcher. Umeå City IBF P08

11 Spelarutrustning Obligatorisk utrustning är skor, klubba och sjyddsglasögon (gäller både träning och match) Gärna fylld vattenflaska. Matchtröjor och matchstrumpor(vita) står föreningen för Träningströja står klubben för. Shorts får varje spelare själv köpa (Blå) Matchställ: Blå överdel, Blåa shorts, Vita strumpor Umeå Citys leverantör är Interport och Puma. Vi kan samordna inköp av shorts till klubbpris 120:- Det går även bra att köpa själv på Intersport men tänk på att köpa”rätt modell” till matchstället. Finns det intresse att köpa overaller/tröjor till killarna? Umeå City IBF P08 Utrustning

12 Vi använder Laget.se som våran hemsida (gemensam för hela Umeå City) När ni är upplagda som användare (föräldrar, spelare) och har anmält en emailadress så får ni notifieringar automatiskt när nåt nytt läggs in eller uppdateras. Hemsidan är våran gemensamma (och enda) kommunikationsväg, därför är det viktigt att det finns korrekta uppgifter inlagda där! Alla uppgifter är dolda för användarna. Ta för vana att kolla hemsidan/mailen innan träning för att se om det är någon ändring. Vi lägger alltid in avbokningar och ändringar på hemsidan: http://www.laget.se/umeacityp08 Det finns också en bra app att ladda ner för Laget.se Lägg gärna in frånvaro i gästboken! Till seriespelet kommer vi att skicka ut anmälningar via hemsidan så ni får gå in och anmäla deltagande. Ni kan också maila tränarna direkt. Maildresser fins under Kontakt i menyn. Umeå City IBF P08 Kontakt / Kommunikation

13 Kostnader (Obligatoriska) Medlemsavgift:600:- (Vi betalar i år full medlemsavgift då vi inte är nybörjare) Träningsavgift:300:- (Träningsavgiften är i år 300:- för att täcka deltagande i Seriespel) I Umeå City tillämpas syskonrabatt på träningsavgiften: Barn1 = full avgift, Barn 2,3 osv = halv träningsavgift, dock full medlemsavgift! Exempel på vad de olika avgifterna bekostar: Försäkring, Hallhyror, Matchtider Gemensamma administrationsfunktioner på kansliet Matchtröjor, Matchstrumpor, Målvaktsutrustningar, Träningströjor Bollar, Koner, Västar, Sjukvårdmaterial Deltagande i Ume Cupen samt anmälningsavgift till ytterligare en Cup. mm. Lagbidrag (Frivilligt) Vi kan själva bestämma om vi vill lägga ett lagbidrag till oss själva för att kunna bekosta deltagande i cuper mm framöver. Intäkter från fikaförsäljning mm i samband med att vi anordnar sammandrag går oavkortat till laget. Förslag: 100:-/ Spelare för 2015/2016? Umeå City IBF P08 Ekonomi

14 Seriespel / Cuper P08 2015-2016 Vi har anmält oss till Kommunserien för Pojkar 07 I Umeå Kommunserien spelas i sammandragsform med 2 matcher ~3-4 helg. Vi kommer att anordna ett av dessa samandrag (17:e Jan) och då behöver vi hjälp av er föräldrar med sekretariat,fikaförsäljning mm. Cuper Vi planerar även att delta i Ume Cupen (Citys egen cup) i månadsskiftet mars/april (exakt datum inte spikat ännu). Förutom spel för killarna kommer vi att hjälpa till med div arbets- uppgifter under cupen Umeå City IBF P08

15 Tack så mycket! Vi ses på Sporthushallen i vinter!


Ladda ner ppt "Föräldramöte 15 Okt 2015 19:00 P08. Agenda Laget –Policy –Riktlinjer –Utbildning –Organisation –Utrustning –Kontakt, kommunikation Ekonomi Seriespel/cuper."

Liknande presentationer


Google-annonser