Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

TRICONORBUTIKEN Bakgrund Erbjudande från Socialdepartementet ”Långsiktig hållbar struktur” – evidensbaserade metoder Beslut i kommunförbundets styrelse.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "TRICONORBUTIKEN Bakgrund Erbjudande från Socialdepartementet ”Långsiktig hållbar struktur” – evidensbaserade metoder Beslut i kommunförbundets styrelse."— Presentationens avskrift:

1

2 TRICONORBUTIKEN

3 Bakgrund Erbjudande från Socialdepartementet ”Långsiktig hållbar struktur” – evidensbaserade metoder Beslut i kommunförbundets styrelse Landstingsstyrelsen Polisstyrelsen ”Samlat grepp” Konferens på Arméns tekniska skola Mobilisering mot droger

4 Jämtlands län mobiliserar mot droger Kraftsamla –Samordna - Engagera

5 Mobilisering mot droger Bred myndighetssamverkan tillsammans med frivilliga och idéburna organisationerna, samfunden och näringslivet i Jämtlands län

6 Syfte & Mål Syfte Skapa ett brett folkligt motstånd mot narkotika och den drogrelaterad kriminaliteten i Jämtlands län Mål Jämtlands län ska ha Sveriges lägsta brottslighet och störst upplevda trygghet Jämtland län ska vara fritt från narkotika och doping, med färre alkohol- relaterade skador och ett minskat tobaksbruk. Regionala tillväxtprogrammet.

7 Utgångspunkten är: Att förverkliga målen utifrån Regeringens strategi för alkohol och narkotika doping och tobakspolitiken 2011 - 2015 Målområde 11 Nationella folkhälsomålen

8 Mobiliseringen… Leds och samordnas av: Thomas Andersson, samordnare & Alf Lerner, medicinsk ansvarig Kommunala drogsamordnarna och samordnarna inom hälso- och sjukvården

9 Mobiliseringen omfattar Från tidiga insatser till vård och behandling Brottsförebyggande inriktning Trygg och säker

10 Skapa brett folkligt motstånd genom: ”Fyllkörning” Narkotika Barn och ungdomar Trygg och säker

11 Mobiliseringen… ska kännetecknas av: Bred politisk enighet Långsiktighet Hög kompetens Hög kvalitet Brett engagemang

12 ”känsla av ett sammanhang”

13

14

15

16

17 Verksamhetsåret ”SPRIDNINGSKONFERENS”

18

19

20

21 Stipendier/utmärkelse

22

23 Föräldrastöd Föräldrastödsprogram Tidigt stöd i föräldraskapet

24 Tillgänglighetsbegränsade insatser Ansvarsfull alkoholservering Vidareförsäljning/langning

25

26 primärvården DistriktsläkareDistriktssköterskor

27 Barn och mödra-hälsovården & familjecentraler

28 Ungdomsmottagningen

29 Tobak Tobaksavvänjning/preventionsarbete

30

31

32

33 MI, kort rådgivn Motiv.höjbehandl KBT KBT12-steg CRA Institutomsorg Läkemedels behandling Partner, familj

34 Sammanfattningsvis Primärvården har mycket välutbildad personal Stort intresse bland läkare o sjuksköterskor Barn och mödrahälsovården Tobaks avvänjning/prevention arbetet Delaktig i arbetet för ökad trafiknykterhet Delaktig i ansvarsfull alkoholservering

35 Riskbruksarbetet ska ses som en viktig del behandlingskedjan Primärvårdens och Barn och mödrahälsovårdens bidrag till mobilisering mot droger

36

37 ”Fyllhunden”

38 0pionsbildning

39

40 SMADIT

41

42 Alkohol och drogrelaterad brottslighet

43 Alkohol/drogrelaterad brottslighet organiserad brottslighet

44 Verksamhet 2011 Föräldrastöd Tillgänglighetsbegränsade insatser Riskbruk hälso- sjukvård Tobaksförebyggande arbete Samverkan polisen och kommunen Insatser för barn till missbrukare Näringslivet -Mentorskap

45 Vad vet vi i dag? >90% stöd hos allmänheten >90% anser att myndigheterna ska leda arbetet Starkt motstånd mot narkotika God struktur i kommunerna Starkt stöd från politiken Tillämpar evidensbaserade metoder …men spelreglerna förändras ständigt

46 Flytta fokus!

47 TRICONORBUTIKEN

48

49 Fjärilen - en tidsplan enl projektplan Gruppledarna ansvarar att ”fjärilen” håller god kvalitet Verksamhetsrådgivare Barbro Henriksson och CAN Uppmärksamhetsvecka – barn i familjer med missbruk Föreningsmöte Teater/film i grundskolan JUNIS/Birka Kommunikationsplan - Fredrik Lindberg Mobilisering.nu – Pelle Höglund Media aktiviteter – Affischer, flygblad och visitkort etc Support – Birka folkhögskola/Drugsmart.org Gruppstart v35

50


Ladda ner ppt "TRICONORBUTIKEN Bakgrund Erbjudande från Socialdepartementet ”Långsiktig hållbar struktur” – evidensbaserade metoder Beslut i kommunförbundets styrelse."

Liknande presentationer


Google-annonser