Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skogsindustrins syn på satsningen på förnyelsebara bränslen Karolina Boholm, Rådgivare Transportpolitik, Skogsindustrierna Skogsindustriernas Årsmöte 2010-04-20.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skogsindustrins syn på satsningen på förnyelsebara bränslen Karolina Boholm, Rådgivare Transportpolitik, Skogsindustrierna Skogsindustriernas Årsmöte 2010-04-20."— Presentationens avskrift:

1 Skogsindustrins syn på satsningen på förnyelsebara bränslen Karolina Boholm, Rådgivare Transportpolitik, Skogsindustrierna Skogsindustriernas Årsmöte 2010-04-20

2

3 Fordonsbränsle från skogsråvara - huvudspår Tallolja till talloljediesel –tallolja, en biprodukt vid massaproduktion, omvandlas genom estrifiering till biodiesel (FAME) Etanolframställning –genom nedbrytning av cellulosan och därefter jäsning Svartlutsförgasning –Förgasning av returlut (svartlut) för vidare framställning av DME, metanol, Fischer-Tropsch Diesel (FTD), biometan mm. Termisk förgasning –Förgasning direkt från biomassa till syntesgas för vidare framställning av DME, metanol, Fischer-Tropsch Diesel (FTD), biometan mm.

4 Start av anläggning 2010 Kontinuerlig drift från april Formell invigning 17 maj Råtalldiesel räknas som biodiesel (FAME) 2:a generationens biodrivmedel 65-70 % av talloljan blir råtalldiesel (RTD) Kapacitet 100 000 m 3 råtalldiesel per år Förädlingen sker i 2:a processteg vid Preems raff i Göteborg SunPines anläggning i Piteå hamn

5 Kappa Kraftliner i Piteå Chemrec har en testanläggning på Kappa Kraftliners fabriksområde Svartluten förgasas sedan 2005 Anläggning byggs nu för att tillverka Bio-DME från den förgasade svartluten – drift från 2010/2011

6 –2:a generationens etanol sedan år 1940 –SEKAB driver försöksanläggning för etanol genom enzymprocess (2004) –Planerar returlutsförgasning till Bio-DME –Biogas Domsjö Fabriker – ett bioraffinaderi

7 Svartlutsförgasning Använd kokvätska vid kemisk massatillverkning kallas returlut eller svartlut Returlutarna förbränns i fabrikernas soda- eller sulfitpannor varvid kemikalier återvinns och bioenergi i form av högtrycksånga genereras Returlutarna svarar för ca 70 % av bränslebehovet inom massa- och pappersindustrin Om lutarna ska utnyttjas för förgasning måste denna energikälla ersättas med annat bränsle

8 Potentialen för produktion av andra generationens drivmedel år 2020 TeknikTWh/år DME/metanol från svartlut7,7 DME/metanol genom termisk förgasning 7,2 Etanol från cellulosa3,2 Totalt18,1 Referens: Fordonsbränslen från skogsråvara - olika tekniker, utvecklingsstatus, kostnader och behov av skogsråvara, ÅF (Hylander & Boholm), 2006 Realistiskt är att uppnå cirka hälften av denna potential år 2020, dvs 9 TWh Om råvaran blir dyrare minskar lönsamheten i produktion av kemisk massa dvs underlaget för svartlut och tallolja minskar!

9 Tankeexperiment Om man helt ersatte Sveriges bensin- och dieselförbrukning med ett biodrivmedel, tex DME från svartlutsförgasning …… Så skulle det behövas skogsråvara motsvarande 65-70 miljoner m 3 fub per år…. Vilket motsvarar ca 90 % av den skogsråvara som idag används för tillverkning av massa, papper och sågade trävaror ….. Den svenska skogen räcker inte till att ersätta Sveriges fossila drivmedel med dagens förutsättningar. Referens: Fordonsbränslen från skogsråvara - olika tekniker, utvecklingsstatus, kostnader och behov av skogsråvara, ÅF (Hylander & Boholm), 2006

10 Att ersätta bensin och diesel för transporter i Sverige med förnybara drivmedel Referens: Fordonsbränslen från skogsråvara - olika tekniker, utvecklingsstatus, kostnader och behov av skogsråvara, ÅF, 2006

11 Så kan 1 miljon m 3 ved användas  Ökade exportintäkter   Minskad import av olja  Teoretiskt exempel – januari 2010

12 Skogsindustriernas synpunkter Volvo Tillgångarna på biomassa är begränsade Ökad tillväxt i skogen är önskvärd (i balans med miljön) Skogsråvara ska användas till produkter med högt förädlingsvärde Klimatpolitiska styrmedel ska inriktas mot ökat uttag av GROT och stubbar Förnybara drivmedel ska tillverkas av restprodukter – inte prima råvara – så att synergieffekter erhålls Mera forskning i alla värdekedjor behövs

13 Vad är lösningen? Transportsektorn måste sänka sina utsläpp främst genom –effektivisering så som bränsleeffektivitet –bättre logistikplanering –större andel järnvägstransporter där det är möjligt Transportsektorn bör elektrifieras –Elbilar –Hybridisering även för tunga fordon Ökad användning av biodrivmedel –Biogas/biometan –Talloljediesel –Bio-DME –Etanol från sockerrör

14 Vill du veta mer? Kontakta: Karolina Boholm, Rådgivare transportpolitik och ansvarig för ämnesområde biodrivmedel karolina.boholm@skogsindustrierna.org


Ladda ner ppt "Skogsindustrins syn på satsningen på förnyelsebara bränslen Karolina Boholm, Rådgivare Transportpolitik, Skogsindustrierna Skogsindustriernas Årsmöte 2010-04-20."

Liknande presentationer


Google-annonser