Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Uppföljning150901 Beslutsstöd för prioritering på individnivå i samband med förskrivning av hjälpmedel Enkät till metodstödjare Antal utskickade enkäter:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Uppföljning150901 Beslutsstöd för prioritering på individnivå i samband med förskrivning av hjälpmedel Enkät till metodstödjare Antal utskickade enkäter:"— Presentationens avskrift:

1 1 Uppföljning150901 Beslutsstöd för prioritering på individnivå i samband med förskrivning av hjälpmedel Enkät till metodstödjare Antal utskickade enkäter: 23 Antal svar: 23

2 2 Hur långt har ni kommit i införandet av instrumentet "Beslutsstöd vid hjälpmedelsförskrivning"? Vi har haft...

3 3 Om ni inte anser er färdiga med hela utbildningen - är datum för kommande utbildningstillfällen med din arbetsgrupp inplanerade?

4 4 Hur många personer har utbildats hos dig? 261 förskrivare har utbildats

5 5 Har utbildningen genomförts med hjälp av HMC:s konsulenter, eller utan? Namn% Vi har tagit hjälp av konsulent som medverkat vid träffar. 34,8 Vi har enbart fått rådgivning av konsulent inför eller efter träffar. 8,7 Vi har genomfört utbildningarna utan hjälp av konsulent. 52,2 Annat:4,3 Total100

6 6 Vilka yrkesgrupper har medverkat vid utbildningarna?

7 7 Hur upplevde du det att utbilda dina medarbetare? Lärorikt att göra det tillsammans. Det är svårt, men tills har vi lärt oss genom att diskutera. Svårt att få dem att förstå syftet med beslutsstödet för arbetsterapeuter inom vårt verksamhetsområde då vi mestadels förskriver en typ av hjälpmedel och endast då det finns ett tydligt behov. Över förväntan. Inget direkt motstånd mot att införa beslutsstödet. Sjukgymnasterna ser mindre nytta av det är arb ter då de använder det mer sällan. Vi fick bra diskussioner vid utbildningstillfällena Intresset var svalt ! Bra, men svårt att hinna planera och få ihop tider för utbildning då det är så mycket annat pågång på kliniken. Jag känner mig stressad.

8 8 Vilken grad av nytta såg medarbetarna med instrumentet, enligt dig?

9 9 Vilken grad av nytta för patienten såg medarbetarna med instrumentet, enligt dig?

10 10 Har du använt beslutsstödet tillsammans med personen förskrivningen gäller?

11 11 Hur uppfattade medarbetarna att instrumentet var att använda, enligt dig?

12 12 Vilken övrig respons fick du av medarbetarna? Svårbedömt. inte självklart när man räknar ner. Att det tar tid att komma in i tänket med beslutsstöd. Positiva reaktioner på att den bearbetningsprocess som redan görs vid en förskrivning (effektivitet kontra kostnad kontra insats för genomförande) blir tydligare. Den flyttar så att säga från ordinatörens egna huvud till pappret och kan därmed lättare bedömas och diskuteras tillsammans med andra. Beslutsstödet är en bekräftelse på den bedöming man redan gjort Är en hjälp att förklara för patienten hur jag tänkt när vi inte tycker lika Att tidsåtgång vid utredning blir längre. Svårt att veta i vilka samanhang det skulle användas. Redan efter att ha gjort ett pat beslutstöd vet man hur man ska svara för att få det resultat man vill. Varför ska vi göra det när ingen frågar efter det? Till vilken nytta gör vi detta?

13 13 Har du själv kommit igång med att fylla i beslutstöd i ditt arbete?

14 14 Har dina medarbetare kommit igång med att fylla i beslutstöd i sitt arbete?

15 15 I vilka sammanhang har dina medarbetare, eller du, använt beslutsstödet? NamnAntal% Vid förskrivning av elektrisk rullstol 1672,7 Vid förskrivning av elektrisk vårdarmanövrerad rullstol 522,7 Vid förskrivning av handdator14,5 Vid förskrivning av sinnestimulerande täcke 627,3 Vid förskrinving av trycksårförebyggande dyna 731,8 Vid förskrivning av konsumentprodukt 00 Vid förskrivning utanför sortiment 29,1 Vid förskrivning utanför handbokens regler 313,6 För att jämföra en dyrare produkt mot en billigare 313,6 Vid osäkerhet hos förskrivaren om åtgärden är relevant 627,3 Vid förskrivning av hjälpmedel som överstiger en kostnad av 20 000 kr 29,1 Vid annan förskrivning för att komma upp i tio blanketter under ett år 418,2 Total55250

16 16 Vad har du för fortsatta förväntningar på beslutsstödet? Att det ska bli lättare att motivera visst hjälpmedel eler att bevisa att det inte har så stort värde för brukaren. Att bli så säker på det att det kan användas tillsammns med pat/personal/anhöriga Att det kan ge oss verklig handledning vid förskrivning. Att vi får "gnugga" frågeställningarna ofta tillsammans med kollegor vid olika tillfällen och att detta gör oss bättre på att få mer likvärdiga bedömningar. Tror det kommer vara till stor nytta när alla är inne i det.

17 17 Vad har du för farhågor gällande beslutsstödet? Att inte göra det så ofta, då blir motståndet större och man glömmer. Att det inte används då det ibland har upplevts som "svårt". Tar lång tid - och blir därmed inte använt. Det är flera bedömningar som är svåra. Att det kommer ta tid för alla att komma igång och känna sig bekväma med det. att det rinner ut i sanden...... Att kostnadseffektiviteten får ta allt för stor plats i förhållande till patientnyttan. Att man använder beslutsstödet så sporadiskt så man tappar flytet i användandet.

18 18 Vad vill du att uppföljningsträffen med Mari Broqvist den 5 november ska innehålla? Praktiska tips om användningen och tankar. Diskussioner kring olika exempel. Hur kan man sammanställa erfarenheterna så att vi på sikt, som profession, gör bra och effektiva val av hjälpmedel? Repetition av instrumentet med möjlighet till diskussion. Tankar på hur vi kan använda besluttstödet tillsammans med patienten. Ex när patient och ordinatör inte är överens om vad som är aktuellt. Hur förklarar vi det på ett bra sätt. Diskussion kring vissa frågor och hur vi skal tolka dem. Tydliga exempel från olika "fall". Ytterligare genomgång av ovannämnda punkter, 2b,2c, 3a,3b Konkreta exempel - patientfall Diskussion om vad de olika parametrar i stödet står för. Idag tolkar vi olika vilket gör att utfallet av beslutstödet blir olika. Utbyte av erfarenheter, positiva och negativa. Jag tycker absolut att innehållet måste vara relevant för att hålla på i en heldag?! Fokus på genomgång av de olika punkterna. Exempel från fiktiva fall. Samtal om erfarenheter Mer diskussion om 2 och 3 på bedömningsformuläret Kommer inte på något nu. Fler fallbeskrivningar att diskutera igen tillsammans. Repetition av tillvägagångsättet. Tips och råd av andra hur det har lagt upp utbildningen En genomgång av det, för att se så man har gjort/tänker rätt Diskussion kring svårigheter med det.

19 19 Inplanerade aktiviteter 1.Fortsatt stöd på arbetsplatserna för de som så önskar 2.“Telefonmöten för feed back, sprida goda exempel…provas 3.Uppföljningsdag med Mari Broqvist 5 november Frågor till styrgruppen 1.Fler obligatoriska beslutstöd som skickas till HMC? 2.Annat sätt att “samla” beslutsstöden – mer obligatoriskt? 3.Lokala chefer – hur engagera och stötta?


Ladda ner ppt "1 Uppföljning150901 Beslutsstöd för prioritering på individnivå i samband med förskrivning av hjälpmedel Enkät till metodstödjare Antal utskickade enkäter:"

Liknande presentationer


Google-annonser