Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Läget i fråga om yrkes- utbildningsanordnarnas kvalitetsledningssystem Anordnarnas feedback.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Läget i fråga om yrkes- utbildningsanordnarnas kvalitetsledningssystem Anordnarnas feedback."— Presentationens avskrift:

1 Läget i fråga om yrkes- utbildningsanordnarnas kvalitetsledningssystem Anordnarnas feedback

2 4. Deltog ni i de tillfällen som ordnades på förhand gällande utvärderingen av kvalitetsledningssystemen? (n=113)? 5. Tillfällen (n=101) 6. De tillfällen som ordnades på förhand var till nytta (n=101).

3 7. Information och introduktion (n=113) 8. Stödmaterialet för utvärderingen var till nytta (t.ex. Opas ammatillisen koulutuksen laadunhallintajärjestelmien itsearviointiin) (n=113). 11. Utvärderingskriterierna (n=111-112)

4 12. Kriterierna var heltäckande till innehållet och styrde granskningen till rätt saker (n=112). 13. Kriterierna (saknas, har påbörjats, under utveckling och väl utvecklat) och innehållet i dem var tydliga och välfungerande (n=112).

5 14. Kriterierna fungerade väl som ett redskap för självvärdering (n=112). 15. Kriterierna gav redskap för att vidareutveckla verksamheten (n= 115).

6 18. Självvärdering (n=110-112)

7 19. Tiden som gavs för självvärderingen var tillräcklig (n=112). 20. Survette-systemet som användes i självvärderingen tjänade utvärderingen väl (n=111).

8 21. Självvärderingen vidgade vår syn på den egna verksamheten som helhet (n=111). 22. Självvärderingen förbättrade kunnandet i och engagemanget för kvalitetsledningen (n=110).

9 26. Utvärderingsbesök (n=27-29)

10 27. Planeringen av utvärderingsbesöket gick smidigt tillsammans med huvudutvärderaren (n=29). 28. Programmet vid utvärderingsbesöket var ändamålsenligt (n=29). 29. Det fanns tillräckligt med tid att organisera utvärderingsbesöket (n=29).

11 30. Utvärderingsgruppen var professionell (n=28). 31. Responsen som avslutade utvärderingsbesöket var träffande och användbar (n=28).

12 32. Den anordnarspecifika responsrapporten i anslutning till utvärderingsbesöket var tydlig och nyttig (n=27). Ammatillisen koulutuksen järjestäjäpalaute laadunhallintajärjestelmien tila -arvioinnista 33. Vi drog/kommer att dra nytta av den anordnarspecifika responsrapporten när verksamheten förbättras och utvecklas (n=28).

13 37. Har ni bekantat er med rapporten om läget i fråga om yrkesutbildningsanordnarnas kvalitetsledningssystem (NCU:s publikation)(n=113)? 38. Den nationella utvärderingsrapporten (n=103) 39. Innehållet i rapporten angående läget i fråga om yrkesutbildningsanordnarnas kvalitetsledningssystem (NCU:s publikation) var tydligt och till nytta (n=103).

14 41. Deltog ni i det nationella responstillfälle som Karvi ordnade den 6.11.2015 angående utvärderingsresultaten 6.11.2015 (n=113)? 42. Responstillfället (n=80) 43. Responstillfället var till nytta med tanke på utvecklandet av verksamheten (n=80)

15 44. Deltog ni i analysen av utvärderingsresultaten vid de regionala tillställningarna (Arvioinnista kehittämiseen - Från utvärdering till utveckling) hösten 2015 (n=113)? 45. Analysen av utvärderingsresultaten (n=76) 46. Behandlingen av utvärderingsresultaten vid regionala tillställningar var till nytta med tanke på utvecklandet av verksamheten (n=76).

16 49. Tillgodogörandet av resultaten (n=112-113)

17 50. Vi har dragit/kommer att dra nytta av resultaten av vår egen självvärdering när verksamheten förbättras och utvecklas (n=113). 51. Vi har dragit/kommer att dra nytta av resultaten av utbildningsanordnarnas självvärdering (publicerade på Utbildningsstyrelsens webbsidor) när verksamheten förbättras och utvecklas (n=113). 52. Vi har dragit/ kommer att dra nytta av rapporten Läget i fråga om yrkesutbildningsanordnarnas kvalitetsledningssystem när verksamheten förbättras och utvecklas (n=112).

18 53. Gjorde ni i er organisation en kostnadsberäkning för den självvärdering som gjordes våren 2015 (n=113)? 54. Nyttan av utvärderingen (n=25) 55. Var kostnaderna för utvärderingen optimala i förhållande till nyttan (n=25)?

19 58. För utvecklande av utvärderingsrutinerna (n=102) 59. För utvecklande av kvalitetskulturen och kvalitetsledningshelheten (105) 60. För utvecklande av kvalitetsledningen av grundläggande uppgifter och funktioner som stöder dem (n=100) 61. För annat, vad (n=80) 57. Ifall er organisation behöver stöd för utvecklandet av kvalitetsledningssystemet, inom vilka av följande delområden behövs stöd och hurdant stöd behövs (n=80-105)?


Ladda ner ppt "Läget i fråga om yrkes- utbildningsanordnarnas kvalitetsledningssystem Anordnarnas feedback."

Liknande presentationer


Google-annonser