Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Aranesp Darbepoetin alfa ATC-kod: B03X A Godkänd: 010608 (central procedur)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Aranesp Darbepoetin alfa ATC-kod: B03X A Godkänd: 010608 (central procedur)"— Presentationens avskrift:

1 Aranesp Darbepoetin alfa ATC-kod: B03X A Godkänd: 010608 (central procedur)

2 Aranesp Indikation Behandling av anemi hos vuxna och barn  11 år med kronisk njursvikt. –Det kan användas för såväl dialysbehandlade som icke dialysbehandlade patienter.

3 Aranesp Dosering Administreras subkutant eller intravenöst en gång i veckan och i några fall även varannan vecka. Läkemedlet kan ges i samma dos såväl vid intravenös som subkutan administrering.

4 Aranesp Klinisk effekt Långsammare clearance och längre t ½ för darbepoetin alfa jämfört med rekombinant humant erytropoietin (rHu-EPO). –Skillnaden beror på att darbepoetin alfa har fem kvävekopplade kolhydratkedjor medan det endogena hormonet och rHu-EPO har tre.

5 Aranesp Klinisk effekt, forts. I de kliniska studierna har ökningen av hemoglobinnivåerna varit jämförbara med de som erhålls med rekombinant humant erytropoietin (rHu-EPO).

6 Aranesp Läkemedelsverkets värdering Det kliniska värdet förefaller vara väsentligen jämförbart med tidigare godkända alternativ. Dock kan Aranesp ges en gång/vecka vilket ej alltid är fallet med alternativen.


Ladda ner ppt "Aranesp Darbepoetin alfa ATC-kod: B03X A Godkänd: 010608 (central procedur)"

Liknande presentationer


Google-annonser