Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gestaltad livsmiljö - en ny politik för arkitektur, form och design Gestaltad livsmiljö – en ny politik för arkitektur, form och design SOU 2015:88 Överlämnande.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gestaltad livsmiljö - en ny politik för arkitektur, form och design Gestaltad livsmiljö – en ny politik för arkitektur, form och design SOU 2015:88 Överlämnande."— Presentationens avskrift:

1 Gestaltad livsmiljö - en ny politik för arkitektur, form och design Gestaltad livsmiljö – en ny politik för arkitektur, form och design SOU 2015:88 Överlämnande till kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke den 14 oktober 2015

2 Gestaltad livsmiljö - en ny politik för arkitektur, form och design Uppdraget Direktiv 2014:69 och 2015:25 Utredningen ska göra en översyn av den nuvarande politiken för arkitektur, form och design och föreslå hur en ny politik kan utformas. Syftet är att stärka arkitekturens, formens och designens värden och betydelse för individen, livsmiljön och den hållbara samhällsutvecklingen.

3 Gestaltad livsmiljö - en ny politik för arkitektur, form och design Betänkandets innehåll Språket och begreppen. Perspektivet gestaltad livsmiljö och utmaningar för området. Lärdomar från andra länder. Det offentliga och insatser inom området. Nya mål för politiken utifrån perspektivet. Höjd kompetensnivå inom offentlig upphandling. Kunskap, kompetens och samverkan. Lagstiftning och andra styrmedel. Konsekvenser. Politiken sedan Framtidsformer (Prop. 1997/98:117). Myndigheten för Gestaltad livsmiljö.

4 Gestaltad livsmiljö - en ny politik för arkitektur, form och design Perspektivet gestaltad livsmiljö Utgångspunkten är människans behov och möjligheter. En helhetssyn på arkitektur, form och design som ett sammanhållet område. Står i relation till samhällets utmaningar. Samverkar med andra samhälls- och politikområden.

5 Gestaltad livsmiljö - en ny politik för arkitektur, form och design Perspektivet gestaltad livsmiljö Arkitektur, form och design bidrar till: att skapa långsiktiga värden. en hållbar, jämlik och demokratisk samhällsutveckling. att överbrygga växande ekonomiska, sociala och fysiska klyftor.

6 Gestaltad livsmiljö - en ny politik för arkitektur, form och design Utmaningar för området Den nya politiken ska stå i relation till samhällets utmaningar: Klimat och resurser Teknisk utveckling Urbanisering, stadens och landsbygdens utveckling Boende Hållbar utveckling

7 Gestaltad livsmiljö - en ny politik för arkitektur, form och design Arkitektur, form och design bidrar till att möta samhällets utmaningar.

8 Gestaltad livsmiljö - en ny politik för arkitektur, form och design Förslag till nya mål Det övergripande målet med den nationella politiken för arkitektur, form och design är att: områdets inflytande ska stärkas och därmed bidra till formandet av en långsiktigt hållbar och väl gestaltad livsmiljö.

9 Gestaltad livsmiljö - en ny politik för arkitektur, form och design Förslag till nya mål en helhetssyn präglad av kvalitet, samverkan och dialog i formandet av en attraktiv gestaltad livsmiljö ett inkluderande och demokratiskt samhälle med tillgång till goda livsmiljöer, såväl enskilda som gemensamma ett förebildligt agerande från det offentliga, i alla dess roller, för en stärkt kvalitet i den gestaltade livsmiljön en bred och tvärsektoriell kunskapsutveckling inom utbildning samt för utövare och aktörer inom området gestaltad livsmiljö

10 Gestaltad livsmiljö - en ny politik för arkitektur, form och design Identifierade behov Mötesplats för samverkan och kunskap, en ”think tank”. En kontinuerligt uppdaterad politik utifrån aktuella utmaningar. Utvecklad samverkan med kommuner och regioner. Sprida kunskap och samla in nya perspektiv. Följa upp de nationella målen och föreslå nya. Samla utövarna.

11 Gestaltad livsmiljö - en ny politik för arkitektur, form och design Förslag Myndigheten för Gestaltad livsmiljö

12 Gestaltad livsmiljö - en ny politik för arkitektur, form och design Identifierade behov Stimulera statens förebildlighet. Initiera program och utveckla statens verk och bolag. Inspirera genom debatt, seminarier, riktlinjer. En kunskapsresurs. Katalysator för utveckling.

13 Gestaltad livsmiljö - en ny politik för arkitektur, form och design Förslag En riksarkitekt och en motsvarande designfunktion.

14 Gestaltad livsmiljö - en ny politik för arkitektur, form och design Identifierade behov Stimulera branschutveckling och utövarnas initiativ. Stödja experiment och idéutveckling. Stödja kreativa samarbeten. Stärka områdets inflytande. Exportfrämjande.

15 Gestaltad livsmiljö - en ny politik för arkitektur, form och design Förslag En utvecklingsfond.

16 Gestaltad livsmiljö - en ny politik för arkitektur, form och design Några andra förslag Stöd till arkitektur-, form- och designprogram i kommuner och regioner. Metodstöd för nya upphandlingsformer och forum för kunskapsutbyte mellan parterna. Forskningsutlysning i hållbart samhällsbyggande. Breddad rekrytering till utbildningarna.

17 Gestaltad livsmiljö - en ny politik för arkitektur, form och design Människan i centrum. Formuleras utifrån utmaningarna. ”Rullande politik”. För en hållbar, jämställd, inkluderande och demokratisk samhällsutveckling. Den nya politiken

18 Gestaltad livsmiljö - en ny politik för arkitektur, form och design Tack Gestaltad livsmiljö – en ny politik för arkitektur, form och design SOU 2015:88


Ladda ner ppt "Gestaltad livsmiljö - en ny politik för arkitektur, form och design Gestaltad livsmiljö – en ny politik för arkitektur, form och design SOU 2015:88 Överlämnande."

Liknande presentationer


Google-annonser