Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Revision av årsbokslutet i Stockholms Stadshus AB 2011-12-31 Magnus Fagerstedt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Revision av årsbokslutet i Stockholms Stadshus AB 2011-12-31 Magnus Fagerstedt."— Presentationens avskrift:

1 Revision av årsbokslutet i Stockholms Stadshus AB Magnus Fagerstedt

2 Vårt uppdrag ► Granska årsredovisning och koncernredovisning för Stockholms Stadshus AB ► Effektiv koncernrevision ► Bedöma styrelse och VDs förvaltning

3 Stockholms Stadshus AB ► Vi bedömer att bokslutsprocessen fungerar väl. ► Årsredovisningen och koncernredovisningen bedöms ge en rättvisande bild av resultat och ställning i bolaget och koncernen. ► Preliminärt avser vi att lämna revisionsberättelser i enlighet med standardutformningen (ren) för koncernen och koncernbolagen

4 Koncernfrågor under året ► Ny lag om allmännyttiga bostadsföretag från 1 jan 2011 ► Svenska Bostäder diskussion om eventuell återföring av tidigare års nedskrivning om 500 mnkr. Rimligt att återföring inte sker i 2011 års bokslut mot bakgrund av föreliggande osäkerheter. ► Stor mängd tvister förekommer. ”Reskontra” över de mest väsentliga tvisterna bör upprättas på koncernnivå. ► Skattekompetens ► K3 regelverket träder i kraft blir första jämförelseåret

5 5 Status på koncernrapportering ► Första året sedan år 2006 där såväl årsbokslut, delårsbokslut som intern kontroll fått grönt i samtliga bolag. ► Revisionsberättelser enligt standardutformning (rena berättelser) kommer preliminärt att avges i samtliga bolag. ► Rekommendationer som syftar till stärkt intern kontroll finns fortsatt att följas upp Totalt 44 rekommendationer utgående balans jämfört med 38 ingående balans. Bolagen arbetar aktivt med att åtgärda revisionens rekommendationer.

6 Bedömningar 2011 och 2006…


Ladda ner ppt "Revision av årsbokslutet i Stockholms Stadshus AB 2011-12-31 Magnus Fagerstedt."

Liknande presentationer


Google-annonser