Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Revision av årsbokslutet i Stockholms Stadshus AB 2011-12-31 Magnus Fagerstedt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Revision av årsbokslutet i Stockholms Stadshus AB 2011-12-31 Magnus Fagerstedt."— Presentationens avskrift:

1 Revision av årsbokslutet i Stockholms Stadshus AB 2011-12-31 Magnus Fagerstedt

2 Vårt uppdrag ► Granska årsredovisning och koncernredovisning för Stockholms Stadshus AB ► Effektiv koncernrevision ► Bedöma styrelse och VDs förvaltning 2011-12-312

3 Stockholms Stadshus AB ► Vi bedömer att bokslutsprocessen fungerar väl. ► Årsredovisningen och koncernredovisningen bedöms ge en rättvisande bild av resultat och ställning i bolaget och koncernen. ► Preliminärt avser vi att lämna revisionsberättelser i enlighet med standardutformningen (ren) för koncernen och koncernbolagen. 2011-12-313

4 Koncernfrågor under året ► Ny lag om allmännyttiga bostadsföretag från 1 jan 2011 ► Svenska Bostäder diskussion om eventuell återföring av tidigare års nedskrivning om 500 mnkr. Rimligt att återföring inte sker i 2011 års bokslut mot bakgrund av föreliggande osäkerheter. ► Stor mängd tvister förekommer. ”Reskontra” över de mest väsentliga tvisterna bör upprättas på koncernnivå. ► Skattekompetens ► K3 regelverket träder i kraft 2014. 2013 blir första jämförelseåret. 2011-12-314

5 5 Status på koncernrapportering ► Första året sedan år 2006 där såväl årsbokslut, delårsbokslut som intern kontroll fått grönt i samtliga bolag. ► Revisionsberättelser enligt standardutformning (rena berättelser) kommer preliminärt att avges i samtliga bolag. ► Rekommendationer som syftar till stärkt intern kontroll finns fortsatt att följas upp 2012. Totalt 44 rekommendationer utgående balans jämfört med 38 ingående balans. Bolagen arbetar aktivt med att åtgärda revisionens rekommendationer.

6 Bedömningar 2011 och 2006… 2011-12-316


Ladda ner ppt "Revision av årsbokslutet i Stockholms Stadshus AB 2011-12-31 Magnus Fagerstedt."

Liknande presentationer


Google-annonser