Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utgångspunkter för RUT 2 Globaliseringen Sverige på den internationella utbildnings- och forskningsmarknaden Kunskapssamhället Utbildningens och forskningens.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utgångspunkter för RUT 2 Globaliseringen Sverige på den internationella utbildnings- och forskningsmarknaden Kunskapssamhället Utbildningens och forskningens."— Presentationens avskrift:

1 Utgångspunkter för RUT 2 Globaliseringen Sverige på den internationella utbildnings- och forskningsmarknaden Kunskapssamhället Utbildningens och forskningens betydelse i landets olika regioner Ständigt förbättrad kvalitet måste vara drivkraften

2 Därför föreslår RUT 2 att de direkta anslagen till universitet och högskolor fördelas utifrån akademins egna kriterier för vad som är god utbildning och forskning och studenternas egna informerade val

3 Av detta följer att staten varken kan eller bör styra hur resurserna fördelas mellan U/H

4 Modellen skall - Höja kvaliteten i såväl utbildning som forskning - Stärka sambandet mellan utbildning och forskning - Skapa långsiktiga planerings- förutsättningar för U/H

5 Höjd kvalitet Grundersättningen per helårsstudent förstärks så att basnivån återställs Tre olika tilläggsersättningar kan utgå beroende av undervisningsmetod men inte ämnestillhörighet Kvalitetsrelaterad tilldelning i form av ytterligare tilläggsbelopp Lärosätesresurs för konstnärlig utbildning

6 Per capitaersättning för helårsdoktorander införs. Resurstilldelningsmodellen omfattar därmed utbildning på alla tre nivåer och forskarutbildningens kostnader tydliggörs Studenternas/doktorandernas val av lärosäte ger effekt på fördelningen av resurser mellan lärosäten

7 Anslagsmedel till forskning vid universiteten konkurrensutsätts och fördelas utifrån kvalitets- och aktivitetsbaserade kriterier Anslagsmedel till forskning vid högskolor avgränsas till att i förekommande fall avse en eller flera forskningsprofiler Vetenskapsområden avskaffas

8 Starkare samband utbildning - forskning Ett anslag till varje lärosäte som innehåller resurser för såväl utbildning som forskning. Utbildning på vetenskaplig grund stärks av en resurs för forskningsanknytning inkluderas i grundersättningen

9 Långsiktiga planerings- förutsättningar Fyraåriga planeringsperioder Anslaget ligger normalt fast under en fyraårsperiod Hälften bas – hälften rörlig Anslaget avräknas med tolftedelar

10 Önskvärda satsningar generösa skatteavdrag matchningsfond dvs. en ny strategi och ett nytt förhållnings- sätt i den riktning EU rekommenderat sina medlemsstater strukturfond för att uppmuntra samarbete, profilering och koncentration

11 Övriga förslag HsV beslutar om examensrätt i ämnen inom forskarutbildning vid högskolor HsV ges rätt att dra in examensrätt inom forskarutbildningen HsV beslutar om universitetsstatus Konstnärliga examina på forskarnivå En intermediär


Ladda ner ppt "Utgångspunkter för RUT 2 Globaliseringen Sverige på den internationella utbildnings- och forskningsmarknaden Kunskapssamhället Utbildningens och forskningens."

Liknande presentationer


Google-annonser