Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nynäshamns Innebandyklubb NIBK Föreningspolicy Antagen av årsmötet 2011-08-28 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nynäshamns Innebandyklubb NIBK Föreningspolicy Antagen av årsmötet 2011-08-28 1."— Presentationens avskrift:

1 Nynäshamns Innebandyklubb NIBK Föreningspolicy Antagen av årsmötet 2011-08-28 1

2 Inledning Ristomta IF startades den 22/2 1988 av ett kamratgäng från Sorunda, närmare bestämt Ristomta. Ristomta är ett litet område som ligger mellan Sorunda och Ösmo i Nynäshamns kommun. Vid starten säsongen 1988/89 så hade föreningen 15 st. medlemmar. 2007 ändrades namnet till Nynäshamns IBK. Säsongen 2010/2011 var antalet aktiva medlemmar ca 350 st. fördelade på 16 lag. Vi jobbar för att NIBK skall fortsätta att expandera på ungdomssidan så att vi får ett jämt flöde av innebandytalanger. Föreningens breda ungdomsverksamhet är föreningens grundplåt. Ungdomsverksamheten är viktig på många sätt, inte bara för att fylla på våra junior och seniorlag utan även för att få ungdomar att engagera sig i idrott och röra på sig. Föreningslivet bidrar även i att hålla ungdomar borta från bland annat alkohol och droger. 1 (2) 2

3 2 (2) Bakom alla dessa aktiva ungdomar finns en stor stab av ungdomsledare som med sitt engagemang leder och utvecklar våra ungdomar. Den gemensamma nämnaren för all verksamhet i Nynäshamns IBK är glädjen, gemenskapen samt ett gott rykte. Följande mål och riktlinjer för föreningens verksamhet har fastställts på föreningens årsmöte den 2011-08-28 3

4 Gemensamma riktlinjer för Nynäshamns IBK Riktlinjer gällande kläder och reklam Nynäshamns IBK´s ordinarie matchställ är blåa tröjor, blåa kortbyxor och vita eller blåa strumpor. Reservtröjor är vita och får endast användas i samband med bortamatcher. Matchställ får endast användas under match, inte på träningar. Spelares namn får inte tryckas på matchkläder utan endast föreningens logga, föreningens namn och nummer ska finnas. Matchkläderna tillhör föreningen och spelaren är ersättningsskyldig om dessa inte återlämnas till ledare. Lagen får endast inhandla träningsoveraller och uppvärmningsställ som godkänts av styrelsen eller av styrelsen utsedd person. Avsikten är att alla lag har samma kläder och följer föreningens profil. Föreningen tillhandahåller varje säsong ett pofilblad. Klubbmärket och logotypen får endast användas på av föreningen godkända produkter. Innan användande måste godkännande inhämtas av ansvarig person i styrelsen. 4

5 Nynäshamns IBK äger reklamrätten på matchkläder vilket innebär att inget enskilt lag får trycka reklam på matchtröjor eller byxor. Ungdomslagen har rätt att sälja reklam på träningsoveraller, uppvärmnings- och collegetröjor. Godkännande måste dock inhämtas av ansvarig person i styrelsen. De enskilda lagen ska dock inte vända sig till sponsorer som redan har eller har haft ett sponsoravtal med föreningen under föregående säsonger. Ledare ska i möjligaste mån på träning och match använda de kläder som tillhandahållits av styrelsen. 5

6 Riktlinjer gällande träningstillfällen för flick/dam och pojk/herr lag inomhus på bandyplan Upp till 7 årminst 1 timma per vecka 7 - 9 årminst 2 timmar per vecka 10 - 14 årminst 3 timmar per vecka 15 - 16 årminst 3 timmar per vecka 17 - 19 årminst 3 timmar per vecka Seniorerminst 4 timmar per vecka Träningstiderna bör i största möjliga mån fördelas så att samtliga åldersgrupper erhåller minst 1 träningstimma per vecka i Kvarnängshallen (matchhall) 6

7 Regler gällande medlemsavgift Samtliga spelare ska lämna in en medlemsansökan. Medlemsavgiften skall betalas i tid. Spelare kan nekas delta på träning om inte avgift erlagts före sista betalningsdag enligt faktura. Spelare har ej rätt att deltaga vid match om inte avgift erlagts före sista betalningsdag enligt faktura. Obetald avgift innebär att spelare är oförsäkrad och att klubbens försäkring inte täcker eventuella skador som spelaren ådrar sig under träning eller match. Tränare och ledare ansvarar för att inte spelare med obetald avgift tas ut till match- och cupspel eller är med på träningar. Vid oklarheter ska ledare alltid kontrollera med kassör angående om betalning har inkommit. 7

8 Mål och riktlinjer för ungdomsverksamheten i Nynäshamns IBK Ungdomsverksamheten omfattar all barn- och ungdomsidrott t.o.m. 16 år, och består av föreningens ordinarie ungdomsverksamhet, samarbete med skolan genom idrottslyftet och övriga aktiviteter inom kommunen där föreningar inbjuds att närvara. Mål för ungdomsverksamheten Att ge alla ungdomar som vill spela innebandy möjlighet till detta. Att ta tillvara, utbilda och utveckla innebandytalangerna i föreningen. Att i största möjliga mån låta alla spelare spela med alla i laget och på olika positioner. Detta för att bygga en lagkänsla, en förmåga att spela med alla och få en bred spelförståelse. Att ge ungdomar en positiv och trivsam tid i såväl lag som förening. 1 (2) 8

9 2(2) Ungdomarna i Nynäshamns IBK ska representera det bästa inom idrotten, framförallt gemenskap och spelglädje. Med utveckling av teknik och engagemang ska match och träning genomföras på ett för alla positivt och stimulerande sätt. Att vinna, men aldrig genom att fuska, spela ojust eller på annat negativt sätt skaffa sig fördelar. Att uppmuntra ungdomarna att vara aktiva i andra sammanhang och kunna kombinera idrotter, skola och andra intressen. Att med välutbildade, motiverade och engagerade ledare ge ungdomarna rätt förutsättningar att utvecklas såväl som innebandyspelare som individ. Att genom ett engagerat styrelsearbete se till att föreningen hela tiden utvecklar sin verksamhet samtidigt som den har en välordnad ekonomi. 9

10 Riktlinjer för ungdomsverksamheten Till varje ny säsong planerar styrelsen den övergripande verksamheten och ledarna i varje lag planerar verksamhet för sitt lag,tillsammans med spelare. Ledare informerar även föräldrar om sina tankar och planer för säsongen. Styrelsen, eller av styrelsen utsedd person ska informeras om varje lags verksamhetsplanering. När flera intressen kolliderar ska prioritering göras tillsammans av ledare, föräldrar och spelare. I särskilda fall ska styrelse,eller av styrelse utsedd person inkallas till information. Träning och spel i annan idrott under icke ínnebandysäsong skall värderas som innebandyträning. Som huvudregel gäller att en spelare ska träna och spela i trupp i sin egen åldersklass. Vissa undantag kan göras efter samråd med styrelse, eller av styrelsen utsedd person. Trupp ska i seriespel representeras av lag i den egna åldersklassen. Man får flytta upp ett lag i en äldre åldersklass efter samråd med styrelsen, eller av styrelsen utsedd person 1 (2) 10

11 2 (2) Toppning kan få förekomma från den säsong spelare fyller 12 år vid särskilt viktiga matcher, som t.ex. seriefinal och finalspel i cup. Innan säsongen spelare fyller 12 år får toppning INTE förekomma. Toppning får aldrig förekomma på träningar. Föreningen ska ge de ungdomar som visar intresse, är lämpliga och är 15 år fyllda, möjlighet till ledar- och/eller domarutbildning. Till stöd för ungdomsledare och spelare ska föreningen i möjligaste mån organisera ett s.k. ”faddersystem”. Seniorspelare ska på detta sätt knytas till och delta i ungdomslagens verksamhet. Den närmare organisationen beslutas av styrelsen, eller av styrelsen utsedd person. Nynäshamns IBK tar kraftigt avstånd från mobbning, rasism och användande av droger. Alla spelare, ledare och föräldrar ska vara observanta mot händelser i dessa avseenden. Om något upptäcks ska kontakt tas med ledare eller någon i styrelsen, eller av styrelsen utsedd person som i sin tur ska vidtaga lämpliga åtgärden. 11

12 Vi vill att våra spelare skall lära sig att : hålla tider, ha ordning och reda, samt vara rädda om utrustningen ta egna initiativ och ta konsekvenserna av dessa behärska innebandyns grundprinciper och regler kunna fokusera, visa respekt och lyssna på sina ledare och lagkamrater. Spelare ska vara en god kamrat på och utanför planen och visa ödmjukhet och hänsyn. God kamratskap är t.ex. kunna uppmärksamma varandra på ett positivt sätt. inte fuska sig till fördelar. förstå och acceptera att innebandy är ett lagspel där det är lagets presentation som är viktig. sköta skolarbetet. genom att alltid göra sitt bästa, såväl på träning som på match, utvecklas man hela tiden. Detta är något som man alltid har nytta av, såväl under idrottstiden, som i skolarbetet som i kommande yrkesutövning. alltid visa ett gott uppträdande på och utanför planen, respektera motståndare, domare och domslut samt med stolthet representera Nynäshamns IBK. 12

13 Vi begär av våra ledare att de: visar solidaritet och lojalitet med Nynäshamns IBK samt följer fastställda mål och riktlinjer. visar glädje och engagemang, är positiva och uppmuntrande. är ett föredöme, som ledare och människa. förstår och accepterar att innebandy är ett lagspel där det är lagets prestation om är viktig. utvecklar alla spelare i laget skapar trygghet genom ärlighet, hänsyn, omtanke och ödmjukhet. tänker på att även domare och/eller matchledare behöver stöd i sitt utövande och visa dessa respekt och hänsyn. verkar för schysst spel. inte hindrar ungdomar att delta i andra idrotter, men samtidigt förutsätta att andra idrotter inte hindrar dem att spela innebandy. låter alla som är uttagna till match få spela, i störst möjligaste mån lika mycket. aldrig låter en sjuk eller skadad spelare delta i träning eller match. låter ungdomarna få prova på att spela på olika platser i laget. ger klar och tydlig information till alla föräldrar i laget. 1 (2) 13

14 2 (2) påtalar vikten av hygien för alla spelare. alltid visar ett gott uppträdande på och utanför planen, respekterar motståndare, domare och domslut samt med stolthet representerar Nynäshamns IBK. medverkar till att innebandyn utvecklas genom deltagande i utbildning. de ser till att samtliga spelare har lämnat in en medlemsansökan och att denna har lämnats till styrelsen för registrering i medlemsregister och hos förbundet för att spelare ska ha en gällande licens de inte tar ut spelare som inte har betalat sin avgift till match eller låter de vara med på cuper eller träningar de inte skriver eller kommenterar föreningen i press och media utan styrelsens tillåtelse de inte fattar egna beslut eller tecknar egna avtal som strider mot föreningens mål och policy eller ådrar föreningen kostnader. har relevant utbildningsnivå för ungdomsledare inom Nynäshamns IBK: (minst en ledare per lag ska ha) -7 årlägst ledarlicens 8 – 10 årlägst BUL 1 11 – 13 årlägst BUL 2 14 – 15 årlägst BUL 3 16 årlägst Block 1 17 år och äldrelägst Block 2 14

15 Vi begär av våra föräldrar att de: visar lojalitet mot den förening ditt barn och du har valt. skapar trygghet för spelaren. Att uppmuntrar och stöttar även vid motgångar. respekterar ledare och låta dessa sköta laget. inte coachar laget från läktare eller sarg. Ledarna behöver stöd och inte kritik under match. Tänk på att ditt uppträdande präglar andra människor och föreningars bild av Nynäshamns IBK. visar ett positivt uppträdande i samband med matcher. Tänk på att även domare och/eller matchledare behöver stöd i sitt utövande. håller tider, meddelar förhinder i god tid. ser till att skolarbetet sköts och att inte innebandyn används som ett argument för att slippa läxorna m.m. deltar aktivt i det som berör laget (föräldramöten, transporter till matcher och övriga arrangemang som alla lag måste delta i) påtalar vikten av hygien efter träning och match. erbjuder dina färdigheter och kunskaper till styrelsen för att underlätta dess arbete. betalar avgifter i tid 15

16 Mål och riktlinjer för juniorverksamheten i Nynäshamns IBK För att kunna skapa bra förutsättningar för spel i högre serier krävs bredd. Om spel i högre serier medför att inte alla i truppen hänger med i spelet, kan/bör truppen utökas så att antalet spelare räcker till spel i två eller flera serier. Där vid ska ansvarig tränare utse laguppställning efter speltekniska kvalitéer i högre serie och övriga spelare ges möjlighet att spela i lägre serie. Mål för juniorverksamheten Nynäshamns IBK har som målsättning att låta alla som kan beredas plats för att vara med och spela så att alla känner delaktighet och glädje i sitt innebandyutövande. Målsättningen är att alltid ha minst ett juniorlag som förbereder spelare för spel i föreningens seniorlag. 16

17 Riktlinjer för juniorverksamheten Föreningen ska verka för att bereda plats även till de pojkar och flickor som inte ha den högsta idrottsliga ambitionen men som vill vara med i gemenskapen och i idrottsutövandet. Detta skapar en social trevnad samt en bra rekryteringsform för nya ledare. Vår ståndpunkt är att social trevnad skapar sportsliga framgångar och inte tvärtom. Nynäshamns IBK har för avsikt att var a med och bidra till en positiv, rolig och anfallsglad innebandy samt alltid uppträda sportsligt. Vi vill även att publiken ska ha lika roligt och uppträda lika sportsligt som de som spelar på planen! Det ska vara roligt att vara med i Nynäshamns IBK, såväl på som utanför banan. Styrelsen eller av styrelsen utsedd person ansvarar för tillsättandet av tränare och övriga ledare till föreningens lag. Vid tillsättande av ledare till juniorlagen är det av vital vikt att ledarna för sista års ungdomslag ges förutsättningar att följa med laget som ledare i juniorverksamheten. 1 (2) 17

18 2 (2) Styrelsen eller av styrelsen utsedd person ska verka aktivt för att detta ska ske. Med förutsättningar menas här exempelvis ledarnas egna vilja och ambition, utbildningsnivå, ledarstab, samarbete med seniorlag respektive den näst sista åldersgruppen bland ungdomslagen. För att de rätta förutsättningarna ska kunna ges bör förberedelser och diskussioner mellan styrelse och ungdomsledare starta redan något eller några år före övergången till juniorverksamheten. Tränare/ledare ansvarar för att spelare med obetald avgift ej deltar på träning eller match. Utbildningsnivå för tränare i juniorverksamheten bör vara lägst Block 2. 18

19 Mål och riktlinjer för seniorverksamheten i Nynäshamns IBK I seniorverksamheten ingår föreningens representationslag, både dam- och herrlag. Mål för seniorverksamheten Nynäshamns IBK ska bedriva en seniorverksamhet på så hög nivå som möjligt. Föreningens yttersta målsättning för seniorverksamheten är att vara självförsörjande på egna spelare. Denna uttalade säsongsmålsättningen fastställs årligen av ledare tillsammans med styrelsen eller av styrelsen utsedd person utifrån föreningens förmåga att utveckla egna spelare samt förmåga att skapa ekonomiska förutsättningar som möjliggör denna representation. 19

20 Riktlinjer för seniorverksamheten I seniorverksamheten ställs högsta krav på spelarna. För att vinna matcher och uppnå den bästa nivån, samt stabilisera laget måste alla vara motiverade, lojala och sträva mot samma mål. Kvalificerade juniorspelare ska alltid ges möjlighet att träna och spela med seniorlaget efter samråd med berörda ledare. Vid uppflyttning av juniorer ska deltagande på träning vara självklar. Vid ej självklart deltagande i matcher ligger prioriteringen för juniorer på fortsatt träning och spel i juniorlaget. Motivet för detta är att inte förlora unga lovande spelare som fortfarande kan utvecklas. Det åligger tränare och ledare för seniorlag respektive juniorlag att samordna sig. Styrelsen eller av styrelsen utsedd person ansvarar för tillsättande av tränare och övriga ledare till föreningens representationslag. Styrelsen eller av styrelsen utsedd person ansvarar för att samtliga spelare i representationslaget är licensierade för föreningen. Tränare/ledare ansvarar för att spelare med obetald avgift ej deltar på träning eller match. 20

21 Föreningens riktlinjer vad som gäller vid egenordnade cuper, träningsmatcher eller andra lagaktiviteter Föreningen betalar endast hallhyra. Lagen betalar själva domaravgifter och övriga kostnader som uppkommer vid aktiviteten. Föreningen tillhandahåller varor i cafeterian. Lagen ser till att det finns bemanning som är minst 18 år och att alla som arbetar i cafeterian följer gällande regler och rutiner. Försäljningen går till föreningen. Lagen kan själva sälja lotter, hembakat, m.m. för att utöka sin lagkassa. Egen försäljning får inte konkurera med det sortiment som finns i föreningens utbud. Lagen ansvarar för att lokalen, (cafeteria, planen, omklädningsrummen, läktare och entré) städas och lämnas i helt och rent skick. Ansvarig för laget ansvarar för att nycklar och pengar lämnas till ansvarig i styrelsen eller av styrelsen utsedd person. 21

22 Vi begär av styrelsen att: *de visar solidaritet och lojalitet med Nynäshamns IBK samt följer fastställda mål och riktlinjer *de följer av årsmötet fattade beslut *de är ett föredöme för föreningen både på och utanför planen *de arbetar för att leda föreningen i en god sportslig anda *de på ett positivt sätt för föreningens talan gentemot andra föreningar och samarbetsparter *att de fungerar som ett bollplank för tränare, ledare, spelare och föräldrar *de visar glädje och engagemang, är positiva och uppmuntrande. *de tänker på att domare och/eller matchledare behöver stöd i sitt utövande och visar dessa respekt och hänsyn *de verkar för att alla inom föreningen ska uppvisa gott uppförande gentemot motståndare, domare, domslut och övriga som befinner sig i och utanför verksamheten samt med stolthet representerar Nynäshamns IBK *de arbetar för att föreningen ska ha en stabil ekonomi *de kallar till årsmöten *de arbetar fram dokument till årsmöte varje år 1 (3) 22

23 Vi begär av styrelsen att: *de ansöker om halltider hos kommunen och fördelar dessa till lagen på ett så rättvist sätt som möjligt *de arbetar för att få fram tränare och ledare till samtliga lag. Detta arbete bör ske i samarbete med tidigare ledare, spelare och föräldrar *de sammanställer närvarokort och ansöker om aktivitetsstöd vid bestämda tider, både kommunalt och statligt *de organiserar den årliga Mix-turneringen och fördelar uppgifter på övriga ledare och spelare. *de lämnar in efterfrågade dokument till förbundet. Bland annat anmälan av lag och dess ledarstab. *de arbetar för att föreningen har de domare som förbundet kräver och uppmuntrar fler till att vilja utbilda sig *de arbetar uppmuntrande när det gäller ledare som vill utbilda sig. Utbildningen ska dock vara relevant för det uppdrag man har i föreningen. *de ser till att samtliga ledare har relevant utbildning för sitt uppdrag *de arbetar för att alla lag ska ha samma förutsättningar vad gäller bland annat tillgång till material,så långt som möjligt utefter föreningens ekonomiska läge 2 (3) 23

24 Vi begär av styrelsen att: *de ser till att samtliga spelare som har lämnat en medlemsansökan finns med i föreningens medlemsregister och har en gällande licens hos förbundet *de sköter föreningens kontakt med media/press på ett positivt sätt och visar upp föreningen med stolthet *de sköter föreningens kontakt med sponsorer eller utser annan person för detta uppdrag *de sköter föreningens ekonomi och ansvarar för att bokföring, arkivering och förvaring sköts enligt gällande lagar och regler *de utser person som håller i, kallar till och sköter minst 4 (fyra) tränarmöten per säsong, två på hösten och två på våren 3 (3) 24

25 25 Nynäshamns IBK:s policy gällande tobak, alkohol, narkotika och dopingpreparat Vår föreningsverksamhet är uppbyggd på ideell bas och arbetar för gemenskap, kamratskap och social fostran. För oss är det viktigt att våra barn och ungdomar utvecklas i sitt idrottande och andra intressen. Hur vi som vuxna och ledare agerar mot våra barn och ungdomar är viktig i denna utveckling. Ett led i detta arbete är att ha en gemensam drogpolicy där föreningarnas gemensamma regler fungerar som riktlinjer och stöd för föreningens medlemmar. Med anledning av detta har styrelsen med föreningsrepresentanter föreslagit följande ställningstagande och riktlinjer för områdena tobak, alkohol, narkotika och doping. Syftet med policyn är att höja debutåldern för alkohol, förebygga bruket at tobak och missbruk av narkotika och doping.

26 26 1 Tobak Tobak innefattar både snusning och rökning. Åldersgräns 18 år, enligt svensk lag. Vi tillåter inte att våra ungdomar under 18 år tobak under eller i anslutning till träning, tävling eller annan föreningsverksamhet. Om vi skulle upptäcka att någon/några av våra ungdomar under 18 år använder tobak agerar vi på följande sätt: * Samtal med berörd och kontakt med föräldrar Ansvaret för att dessa regler följs är ungdomarnas, ledarnas och föräldrarnas. Som barn- och ungdomsledare är det viktigt att tänka på sitt ansvar och att man är en förebild för sina ungdomar. Under föreningsaktiviteter bär man avstå från att använda tobak.

27 27 2 Alkohol(1 av 2) Åldersgränsen är enligt svensk lag 18 år för att köpa folköl i butik samt att köpa och dricka alkohol på restaurang och 20 år för att handla på systembolaget. Vi tillåter inte att någon, varken ledare eller spelar dricker alkohol i samband med aktiviteter i föreningens namn. Om vi skulle upptäcka att någon/några av våra ungdomare under 18 år dricker eller har druckit alkohol i samband med aktivitet i föreningens namn gör vi på följande sätt: * samtal med berörd och kontakt med föräldrar * vid misstanke om problem tar föreningen även kontakt med sociala myndigheter Ansvaret för att dessa regler följs är ungdomarnas, ledarnas och föräldrarnas. Som ungdomsledare och vuxen är det viktigt att tänka på sitt ansvar och att man är en förebild för sina ungdomar.

28 28 2 Alkohol( 2 av 2) * Ingen får dricka alkohol under resor, läger eller annan aktivitet i föreningens namn * Ingen får komma berusad eller bakfull till träning, tävling, match eller annan aktivitet i föreningens namn * Ingen får dricka alkohol eller uppträda berusad i föreningens kläder * På fester i föreningens regi får det inte förekomma alkohol Vid misstanke om alkoholproblem hos någon av våra ledare gör vi på följande sätt * Enskilt samtal * Erbjuda hjälp och stöd * Genomföra kontroller * Vid upprepade tillfällen av berusning, avstängning från ledaruppdrag Ansvaret för att dessa regler följs är i första hand styrelsens men även ledare/tränare har ett stort ansvar för att detta upptäcks och rapporteras

29 29 3 Narkotika och dopingpreparat Allt bruk och hantering av narkotika är förbjuden i enlighet med svensk lag. All form av doping är förbjuden i enlighet med idrottens regler, dessutom är hantering av vissa dopingpreparat (t ex. anabola steroider) även förbjuden enligt svensk lag. Om vi skulle misstänka eller upptäcka att någon av våra medlemmar använder eller hanterar narkotika eller dopingpreparat gör vi på följande sätt: * Enskilt samtal med medlemmen och föräldrakontakt om medlemmen är under 18 år * Kontakt med sociala myndigheter och polis * Kontakt med Riksidrottsförbundets antidopinggrupp (endast vid doping) * Genomföra kontroller Utifrån dessa åtgärder bedömer styrelsen eventuella konsekvenser för den berörda och eventuell avstängning från ledaruppdrag Ansvaret för att dessa regler följs är i första hand styrelsens men även ledare/tränare har ett stort ansvar för att detta upptäcks och rapporteras

30 30 Nynäshamn IBK:s jämställdhets policy -alla, oavsett kön, etnisk härkomst eller sexuell läggning ges samma möjlighet att i föreningen utöva innebandy - allas, oavsett kön, etnisk härkomst eller sexuell läggning, deltagande värderas lika och prioriteras på ett likvärdigt sätt - alla, oavsett kön, etnisk härkomst eller sexuell läggning har lika stort inflytande i beslutande och rådgivande organ - föreningen arbetar aktivt för att jämställdhetsperspektivet ska genomsyra alla verksamhetsområden i föreningen

31 31 Sexuella, etniska eller andra typer av trakasserier All misstanke om att det förekommer någon typ av trakasserier eller mobbning ska omgående rapporteras till styrelsen. Om vi skulle misstänka eller upptäcka att någon av våra medlemmar utsätter annan person för någon typ av trakasserier gör vi på följande sätt: * Enskilt samtal med medlemmen och föräldrakontakt om medlemmen är under 18 år * Vi de fall ärendet gäller sexuella trakasserier ska kontakt med sociala myndigheter och polis tas. Det är ett myndighetsuppdrag att säkerställa riktigheten i misstanken, inte föreningens. * Utifrån resultatet av dessa åtgärder bedömer styrelsen eventuella konsekvenser för den berörda och eventuell avstängning från föreningen Ansvaret för att dessa regler följs är i första hand styrelsens men även ledare/tränare har ett stort ansvar för att detta upptäcks och rapporteras

32 32

33 33


Ladda ner ppt "Nynäshamns Innebandyklubb NIBK Föreningspolicy Antagen av årsmötet 2011-08-28 1."

Liknande presentationer


Google-annonser