Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Universitetsadministrativt utvecklingsarbete kring forskningsrådens nya ansökningssystem Prisma Emre Özlü och Pia Fürstenbach, Stockholms universitet,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Universitetsadministrativt utvecklingsarbete kring forskningsrådens nya ansökningssystem Prisma Emre Özlü och Pia Fürstenbach, Stockholms universitet,"— Presentationens avskrift:

1 Universitetsadministrativt utvecklingsarbete kring forskningsrådens nya ansökningssystem Prisma Emre Özlü och Pia Fürstenbach, Stockholms universitet, Avd. för forskningsservice 2015-08-18 - Ett exempel på påbörjat kvalitets- och utvecklingsarbete i samverkan mellan tre lärosäten; erfarenheter från Stockholms universitet

2 VR, Forte och Formas nya elektroniska ansökningssystem (e-tjänst) Hela forskningsprocessen från utlysning till rapportering Tänkt att underlätta för sökande, granskare och medelsförvaltare Nationellt system för ansökningar till forskningsråden

3 Tidslinje Våren 2013 Fick vi höra om Prisma Hösten 2014 Deadline från Prisma för universitetets ”organisations- struktur” Nov 14 Första utlysningen i Prisma Jun 15 550 SU- ansökningar i Prisma 2014/15

4 Prisma ur ett lärosätesperspektiv 65 institutioner 130 prefekter och stf 130 institutions- ekonomer 550 ansökningar t.o.m. juni 1015

5 Nätverkets uppkomst Uppstartsmöte KI, KTH, Stockholms universitet Mycket konversation per mail När fråga uppstår skickar man ut till nätverket Skickat vidare frågor och svar från Prisma till varandra Träffats vid behov Tillsammans träffat ”Prisma” vid olika tillfällen för diskussion och synpunkter

6 Nätverket idag Cecilia Björkdahl, cecilia.bjorkdahl@ki.sececilia.bjorkdahl@ki.se Peter Kjellberg, petkj@kth.sepetkj@kth.se Emre Özlü, emre.ozlu@su.seemre.ozlu@su.se Vill du veta mer?

7 Vad väntar närmast kring Prisma? Forskare som för första gången ska ansöka i Prisma i nästkommande utlysningsomgång Forskarens profil: CV och publikationer Rapportering av pågående projekt – fler personer/funktioner blir berörda vid våra lärosäten. Vem gör vad? Prisma som underlag för analys. Vilken information ska lagras och tillgängliggöras? Fler finansiärer in i Prisma, Etikprövningsnämnden, arkivering…

8 Hur gå vidare - om fortsatta samarbetsformer kring Prisma Lärosätesgemensam workshop Nätverk, utgå från existerande (t.ex. för forskningshandläggare, nationell finansiering) eller nya konstellationer Samverka kring ”e-system/e-administration”; Prisma behöver t.ex. integreras med andra system – även på internationell nivå


Ladda ner ppt "Universitetsadministrativt utvecklingsarbete kring forskningsrådens nya ansökningssystem Prisma Emre Özlü och Pia Fürstenbach, Stockholms universitet,"

Liknande presentationer


Google-annonser