Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Använda en FRB Sjösättning - MOB - Bogsering - Upptagning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Använda en FRB Sjösättning - MOB - Bogsering - Upptagning."— Presentationens avskrift:

1 Använda en FRB Sjösättning - MOB - Bogsering - Upptagning

2 Sjösättning FRB Kontroller innan sjösättning: Öppna motorrumsluckan och gör en visuell kontroll av motor och övrig utrustning (läckage, lösa delar mm) Visuell kontroll av båt och dävert för att säkerställa att de är redo att användas (skador på båt, vajer, hydraulläckage mm)

3 Sjösättning av FRB Lossa SurrningarLossa Laddningskabel

4 Sjösättning av FRB Avlägsna säkerhetssprinten på tryckflaskan till självrätningssystemet Kontrollera att fånglinan är fast och tillräckligt uppsträckt

5 Sjösättning av FRB Kontrollera att den röda spaken för utlösningen av kroken är i läge ”locked” Hissa upp båten till sitt högsta läge med gröna knappen ”Run”

6 Sjösättning FRB Embarkera båten och sväng ut däverten genom att dra i fjärrmanövreringshandtaget.

7 Sjösättning FRB Alternativt kan båten vara obemannad och däverten svängas ut genom att man för spaken på manöverdonet uppåt.

8 Sjösättning FRB Fira ned båten mot vattnet genom att dra i handtaget för självfirningsvajern Alternativt lätta på bromsen direkt på spelet genom att montera spaken och för den nedåt.

9 Sjösättning FRB Sätt alla tre strömbrytare i läge ”on” Sätt manöverspaken för vartal i ”Idle” och manöverspaken för skopan i ett mellan läge (neutral) Starta motorn när båten närmar sig vattenytan genom att trycka på gröna knappen ”Start”. (Låt inte motorn gå en längre stund ovan vattnet då detta kan skada jetaggregatet) Varvtalsreglage Reglage fram/back

10 Sjösättning FRB Strax innan båten når vattnet sätts den röda spaken för låsningen av kroken i läge ”Unlocked”. Kroken löser ut när båten når vattnet och belastningen på kroken minskar

11 Sjösättning FRB När båten är i vattnet med motorn igång och kroken löst ut kan fånglinan lösgöras genom att dra i handtaget till utlösningsvajern (On- load-release). OBS! Lösgör inte fånglinan förrän motorn är igång och kroken är utlöst! Operatören av däverten kan i det här läget börja svänga tillbaka däverten och på så sätt föra bort lyftöglan från båt och besättning. Manövrera bort från moderfartyget (kajen i vårt fall). Utlösning av fånglina

12 Sjösättning i strömt vatten eller vid framfart Sjösätts en FRB i strömt vatten eller om moderfartyget gör fart genom vattnet är fånglinan mycket viktig. Kontrollera extra noga att denna är ordentligt fast i båten samt att den är väl hemtagen. Även ganska lite slack i fånglinan kan resultera i att båten åker ett stycke akteröver vid sjösättning. I värsta fall blir båten bogserad i firningsvajern. Detta kan leda till att den dras omkull och även att däverten skadas. Föraren måste också vara beredd på att snabbt manövrera under dessa förutsättningar.

13 Sjösättning vid hög sjö Extra vaksamhet och försiktighet krävs vid sjösättning i hög sjö. Liksom tidigare är fånglinans funktion mycket viktig. Motorn bör även startas på ett tidigare stadium än vanligt. När låsningen av kroken är satt i läge ”unlocked” kommer den att lösa ut så fort belastningen minskat tillräckligt. Detta kan orsakas av en passerande vågtopp. Extra vaksamhet på vågornas höjd och rörelser är viktig. (Vissa dävertar är utrustade med ”vågkompensering”. Automatik ska då förhindra att det blir ryck i vajern pga vågorna). När kroken löst ut måste båten snabbt manövreras undan från lyftöglan som annars riskerar att skada båt och besättning. Mycket övning krävs för utföra detta på ett säkert sätt. Procedurerna mellan olika dävertsystem skiljer sig åt vilket kräver att man sätter sig in i hur det fungerar i varje enskilt fall.

14 MOB Vid en ”man-over-board” situation larmas MOB besättningen ut enligt larmlistan. Under tiden MOB- båten förbereds vänds moderfartyget tillbaka mot den nödställde medan nogrann utkik hålls av övrig besättning.

15 MOB Att lyckas få upp en nödställd från vattnet är en svår uppgift som behöver övas. Hur man agerar är beroende av situationen men det finns en del grundregler att tänka på.

16 MOB Närma er om möjligt mot vinden Låt den sida av båten där rorsman har bäst sikt komma längs med den nödställde Om första försöket misslyckas så ska båten cirkla runt för ett nytt försök med den nödställde i centrum av svängen

17 MOB Den nödställde tas sedan ombord med hjälp av en ”Jason´s Cradle” alternativt lyfts ombord i armarna, rämmar till flytvästen eller andra lämpliga handtag. Med fördel kan den såkallade ”tepåse-metoden” då användas. Den nödställdes egen flytkraft utnyttjas då genom att man först doppar ned honom/henne under vattnet för att få extra fart upp över relingen.

18 Bogsering Bogsering sker bäst med bogserlinan kopplad i hanfot. Det vill säga att båda pollarna akteröver på FRB:n används tillsammans (se bild). På detta sätt undviks snedbelastning vilket gör det svårt att styra. Förmågan att styra blir ändå begränsad eftersom de akterligt placerade pollarna bromsar akterns rörlse vid gir.

19 Bogsering av livflottar Mest fördelaktigt är att närma sig flotten mot vinden samtidigt som man undviker att befinna sig rakt nedanför där drivande tampar och annat kan finnas Bogsera om möjligt mot vinden Se till att flottens drivankare inte är i vattnet Max 2-3 knops fart för att begränsa belastningen på flotte och bogserlina

20 Upptagning av FRB Innan man börjar ta sig tillbaka mot upptagningsområdet är det viktigt att återställa kroken i låst läge. Detta görs genom att spaken för låsning (röd) sätts i läge ”locked” och spaken för manuell manövrering (grön) trycks ner i sitt bottenläge.

21 Upptagning FRB Ta båten tillbaka till upptagningsområdet och koppla fånglinan. Kontrollera att fånglinan är ordentligt fäst i både moderfartyget och FRB:n Positionera sedan båten direkt under däverten Fäste för fånglina

22 Upptagning FRB Däverten svängs nu ut av operatören tills dess att lyftöglan hamnar i höjd med kroken Kroken kopplas genom att öglan förs in i kroken förifrån förbi den fjädrande spärrhaken. Kontrollera att kroken sitter korrekt Hissa upp båten en liten bit och kontrollera kroken igen

23 Upptagning FRB Stäng av motorn och ställ strömbrytare i läge ”off” När det är säkerställt att kroken sitter korrekt hissas båten till sitt toppläge Däverten svängs sedan in genom att spaken på hydraulikens kontrolldon trycks nedåt tills dess att båten vilar mot sidostöden i vaggan Manöverhandtag för hydrauliken

24 Upptagning FRB Lätta på bromsen så att båten landar i vaggan Sätt surrningar och återställ övrig utrustning så att båten är klar att användas

25 Upptagning av FRB i hårt väder Proceduren för upptagning i hårt väder är likadan som under normala förhållanden. Extra stor vikt måste läggas på de förberedande kontrollerna, samordning med dävertoperatör samt nogrannhet vid manövrering. Viktigt är att försöka ”läsa av” vågorna för att hitta en så fördelaktig tidpunkt som möjligt att närma sig upptagningsområdet. Moderfartyget kan med fördel läa samt försöka ”platta ut” sjöarna genom att lägga sig i gir. Detta är ett svårt förfarande som kräver övning och vana för att hålla riskerna till ett minimum.


Ladda ner ppt "Använda en FRB Sjösättning - MOB - Bogsering - Upptagning."

Liknande presentationer


Google-annonser