Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1. Import av USA fordon med stöd av registreringsbevis utfärdat i EU-land ? Swedac vill informera sig om besiktningsorganens tillämpning och synsätt vad.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1. Import av USA fordon med stöd av registreringsbevis utfärdat i EU-land ? Swedac vill informera sig om besiktningsorganens tillämpning och synsätt vad."— Presentationens avskrift:

1 1

2 Import av USA fordon med stöd av registreringsbevis utfärdat i EU-land ? Swedac vill informera sig om besiktningsorganens tillämpning och synsätt vad avser import med stöd av registreringsbevis från annat EU land där ex. fordon är nationellt godkända mot STVZO § 21. (Har att hantera ett kundklagomål bl.a) 2

3 Import av fordon från USA via annat EU land? Utländskt registreringsbevis TSFS 2010:87 21 § Utländskt registreringsbevis eller motsvarande handling utfärdat för fordon som är eller har varit permanent registrerat och godkänt samt tagits i bruk i stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) kan godtas för serietillverkade bilar i standardutförande, med totalvikt som inte överstiger 3 500 kg, samt för serietillverkade motorcyklar i standard-utförande, som intyg om kravuppfyllelse i de delar som är relevanta. 3

4 Import av fordon från USA via annat EU land? Ändring av § 21 g.m TSFS 2013:55 ( 1 okt 2013) 21 § Registreringsbevis utfärdat i stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) kan, i de delar som är relevanta, godtas för bilar, motorcyklar, släpvagnar och traktorer under förutsättning att fordonet är eller har varit permanent registrerat i det land som utfärdat registreringsbeviset. Utländskt registreringsbevis för fordon med system och komponenter som är anpassade för en marknad med vänstertrafik kan godtas endast i den omfattning som inte påverkas av detta förhållande. 4

5 5 Exempel på text i reg.handling.

6 Import av fordon från USA via annat EU land? Kraven vid import finns ju att tillgå i TSFS 2010:2 i bruk tagna efter 1/7 2010 resp. TSFS 2013:63 i bruk före 1/7 2010 om det inte avser ”import eget- bruk..” ”eller enskilt- godkännande där förordning 183/2011 är tillämplig. Anvisning i handbok : Andemeningen med omregistrering av fordon i andra medlemsländer är att ett fordon som haft en permanent registrering inte skall nekas registrering i ett annat medlemsland. Registreringsbeviset ersätter alltid intyg om ingen fysisk brist eller avsaknad av obligatorisk utrustning kan påvisas vid granskningen av fordonet. Detta gäller med samma förutsättningar även om ursprungslandet registrerat undantag eller dispenser. Omvänt, om ett fordon saknar utrustning eller inte uppfyller föreskrivna krav, skall nytt intyg krävas för den detalj som måste monteras eller det system som behöver modifieras, om utrustningen eller kravområdet omfattas av provning. Exempel på utrustning/system enligt ovan: - Mekaniskt stöldskydd saknas. - Fordonet saknar ABS-bromsar. - Underkörningsskydd saknas/felplacerat. - Stänkskyddsanordningar saknas. *Det finns ett förslag till förordning om förenklad hantering vid överföring av motorfordon registrerade i annan medlemstat 2012/0082 (COD)- status f.n oklar 6

7 A-traktor enligt krav i VVFS 2003:19 eller ? 7

8 A-traktor med innovativ lösning på barlastflak ? 8


Ladda ner ppt "1. Import av USA fordon med stöd av registreringsbevis utfärdat i EU-land ? Swedac vill informera sig om besiktningsorganens tillämpning och synsätt vad."

Liknande presentationer


Google-annonser