Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2016-09-241 TK Intraprenad Verkstadsdelen 2013-07-09.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2016-09-241 TK Intraprenad Verkstadsdelen 2013-07-09."— Presentationens avskrift:

1 2016-09-241 TK Intraprenad Verkstadsdelen 2013-07-09

2 Personal och verksamhet Två anställda som arbetar i verkstaden 100% samt en 25% ansvarig för planering, arbetsmiljö, inköp Arbetsuppgifterna är idag Småreperationer på arbetsfordonen, så som lampor, bromsar, byter även däck sommar och vinter 70% lämnas in på märkesverkstad Underhåll och reperationer på traktorer och gräsklipparna, 75% utförs på verkstaden Service och reperationer på småmaskiner som röjsågar och motorsågar, 100% utförs på verkstaden Mindre reperationer och nybyggnationer när det gäller svetsarbeten, tex räcken och badbryggor Vid behov hjälper en av verkstans personal till att köra lastbil ute på projekt vid veckovilan som chaufförerna har varje fredag

3 Fordon Exempel på fordon Lättare arbetsfordon 23 st –varav 6 st uthyres inom kommunen Tyngre arbetsfordon 4 st –(2 lastbilar, 1 st kranbil, 1 st sopmaskin) Traktorer 8 st –( stora och små) Exempel på fordon

4 Utrustning till större arbetsfordon –Slaghackningsmaskin –Snöplog –Sandaggregat –Saltspridare Gräsklippare olika större modeller Utrustning till stranden/gångbanor –Strandrensningsmaskin –Harv –4-hjuling Maskiner och redskap Exempel på utrustning

5 Utrustning/småmaskiner En stor mäng materiel hanteras inom TK Intraprenad Småmaskiner/handmaskiner servas genom verkstaden. En stor mängd överskottsmateriel har sålts av under 2013 Uthyrning sker genom förrådsverksamheten Exempel på utrustning

6 Ekonomi idag Totalkostnaden för att driva verkstaden är 1.199.670 kr/ per år inklusive personalkostnader, OH- kostnader och lokalkostnader - Intraprenad - Verkstad Summatotalt1 199 670 ► Over head-kostnader 220 887 ► Arbetslöner 671 674 ► Övertidsersättning 6 000 ► Sociala avgifter 261 281 ► Utbildning ► Arbetskläder/skor, verktyg ► Övrigt anläggn-uh mtrl ► Mobiltelefoner ► Lokalkostnader inkl. städning ► Bilkostnader 25 000 ► Kontorsservice ► Förråds-/Lagerhållning 14 828 Totalt Verkstadsavdelningen Antal årsarbetstimmar3764 Personal 2,25

7 Hur går vi vidare med verkstaden under 2013 Vårt förslag är att verkstaden ändrar utformning/inriktning och går in i förrådsverksamhet som då blir Förråd och Service Förråd och service kommer att sköta planering för service av fordon/småmaskiner internt och utföra reperationer som vi själva kan göra och hinner med. Vi kommer inte ersätta den verkstadsarbetare som gått i pension i augusti utan vi kommer att se över vårt sätt att arbeta och framför allt lägga focus på planering och prioritering. Detta kan medföra att vi behöver handla upp verkstadstjänster såsom service av personbilar/lastbilar, byte av däck mm Detta innebär även att det inte krävs lika stora utrymmen vid en flytt från Industrigatan

8 2016-09-248 Intraprenad - Verkstad Yrkesarbetare 791 433 ► Over head-kostnader 127 946 ► Arbetslöner 671 674 ► Övertidsersättning 6 000 ► Sociala avgifter 261 281 ► Arbetslöner avgående Stefan J -310 284 ► Sociala avgifter avgående Stefan J -120 700 ► Övrigt anläggn-uh mtrl ► Mobiltelefoner ► Lokalkostnader inkl. städning 120 000 ► Bilkostnader (inkl. ev. leasingbilar) 25 000 ► Kontorsservice ► Förråds-/Lagerhållning 10 516 Totalt Verkstadsavdelningen Antal årsarbetstimmar2091 791 433 378 Personal 1,25 Debiterbar tid Arbetsfunktionen Debiterbar tid beräknas till 98% Debiterbar tid 2 049 791 433 386 Ekonomi efter föreslagen förändring Besparing med förslaget 1.199.670 - 791.433 = 408 237 kr

9 Slut 2016-09-249


Ladda ner ppt "2016-09-241 TK Intraprenad Verkstadsdelen 2013-07-09."

Liknande presentationer


Google-annonser