Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Missionsförsamlingen i Upplands Väsby Välkomna till årsmötet !

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Missionsförsamlingen i Upplands Väsby Välkomna till årsmötet !"— Presentationens avskrift:

1 Missionsförsamlingen i Upplands Väsby Välkomna till årsmötet !

2 Missionsförsamlingen i Upplands Väsby Årsmötet öppnas Fastställande av föredragningslista Val av årsmötesfunktionärer Styrelsens redogörelse Revisionsberättelse Fastställande av balansräkningen Beslut om ansvarsfrihet Val av församlingens styrelse och ledning Val av medarbetare Val av ombud Budget 2011 Beslut om mål och inriktning Övriga frågor Årsmötet avslutas

3 Missionsförsamlingen i Upplands Väsby Ekonomi 2010 resultatrapport

4 Missionsförsamlingen i Upplands Väsby Ekonomi 2010 resultatrapport Huvudintäkter2010 Kollekter502 218 Intäkter kyrkoavgiften90 244 Minnes- och högtidsgåvor200 Servering35 776 Intäkter extern servering21 860 Intäkter Tisdagsträffen23 116 Lotterier och försäljning42 380 Intäkter bokbord75 Summa Huvudintäkter715 868

5 Missionsförsamlingen i Upplands Väsby Ekonomi 2010 resultatrapport Övriga rörelseintäkter Anslag från andra86 500 Intäkter evenemang1 920 Intäkter Konfirmation29 700 Ins yttre/inre missionen7 903 Övriga insamlingar6 673 Hyresintäkter121 825 Summa övriga intäkter254 521 Summa Intäkter 970 389

6 Missionsförsamlingen i Upplands Väsby Ekonomi 2010 resultatrapport Rörelsens kostnader Ordinarie kostnader - Underhåll Flygel Summa Ordinarie kostnader-117 609

7 Missionsförsamlingen i Upplands Väsby Ekonomi 2010 resultatrapport Övriga externa rörelsekostn. Fastighetskostnader El-102 221 Vatten-2 453 Sotning, sophämtn, snöröjn-23 985 Reparationer och underhåll-10 555 Övriga lokalkostnader-3 653 Fastighetskostnader-142 867

8 Missionsförsamlingen i Upplands Väsby Ekonomi 2010 resultatrapport Övriga rörelsekostnader -113 831

9 Missionsförsamlingen i Upplands Väsby Ekonomi 2010 resultatrapport Kostnader för personal Fasta löner-318 848 Övriga löner0 Arvode medverkan-7 495 Inhyrda tjänster-21 750 Reseersättning-1 443 Pensionsavgifter-37 502 Rfv-avgifter-98 798 Utbildning-10 025 Övr personalkostnader0 Sum Personalkostnader-495 861 Rörelsens kostnader-870 168

10 Missionsförsamlingen i Upplands Väsby Ekonomi 2010 resultatrapport Rörelseresultat100 221 Finansiella intäkt/kostn Räntekostnader-27 185 Sum Finansiella intäkt/kostn-27 185 Res.efter finansiella poster73 036 Bokslutsdispositioner Fondavsättningar-23 000 Sum Bokslutsdispositioner Beräknat Resultat50 036

11 Missionsförsamlingen i Upplands Väsby Ekonomi 2010 balansrapport

12 Missionsförsamlingen i Upplands Väsby Ekonomi 2010 balansrapporten Tillgångar Anläggningstillgångar Maskiner och inventarier Summa Anläggningstillgångar2 381 846

13 Missionsförsamlingen i Upplands Väsby Ekonomi 2010 balansrapporten Kassa och bank Plusgiro83 067 Swedbank311 227 Skopan42 676

14 Missionsförsamlingen i Upplands Väsby Ekonomi 2010 balansrapporten Skulder Långfristiga skulder Övr. långfristiga skulder (Lån Swedbank)-574 384 Övriga kortfristiga skulder Musikfond-12 948 Beräknat resultat50 036

15 Missionsförsamlingen i Upplands Väsby Budget 2011

16 Missionsförsamlingen i Upplands Väsby Budget 2011 Intäkter: Kollekter samma mål som 2010 Kyrkoavgiften 10 000 kr bättre Hyresintäkter 10 000 kr mer Kostnader: El samma som 2010 Räntekostnader Amortering


Ladda ner ppt "Missionsförsamlingen i Upplands Väsby Välkomna till årsmötet !"

Liknande presentationer


Google-annonser