Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Missionsförsamlingen i Upplands Väsby Välkomna till årsmötet !

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Missionsförsamlingen i Upplands Väsby Välkomna till årsmötet !"— Presentationens avskrift:

1 Missionsförsamlingen i Upplands Väsby Välkomna till årsmötet !

2 Missionsförsamlingen i Upplands Väsby Årsmötet öppnas Fastställande av föredragningslista Val av årsmötesfunktionärer Styrelsens redogörelse Revisionsberättelse Fastställande av balansräkningen Beslut om ansvarsfrihet Val av församlingens styrelse och ledning Val av medarbetare Val av ombud Budget 2011 Beslut om mål och inriktning Övriga frågor Årsmötet avslutas

3 Missionsförsamlingen i Upplands Väsby Ekonomi 2010 resultatrapport

4 Missionsförsamlingen i Upplands Väsby Ekonomi 2010 resultatrapport Huvudintäkter2010 Kollekter Intäkter kyrkoavgiften Minnes- och högtidsgåvor200 Servering Intäkter extern servering Intäkter Tisdagsträffen Lotterier och försäljning Intäkter bokbord75 Summa Huvudintäkter

5 Missionsförsamlingen i Upplands Väsby Ekonomi 2010 resultatrapport Övriga rörelseintäkter Anslag från andra Intäkter evenemang1 920 Intäkter Konfirmation Ins yttre/inre missionen7 903 Övriga insamlingar6 673 Hyresintäkter Summa övriga intäkter Summa Intäkter

6 Missionsförsamlingen i Upplands Väsby Ekonomi 2010 resultatrapport Rörelsens kostnader Ordinarie kostnader - Underhåll Flygel Summa Ordinarie kostnader

7 Missionsförsamlingen i Upplands Väsby Ekonomi 2010 resultatrapport Övriga externa rörelsekostn. Fastighetskostnader El Vatten Sotning, sophämtn, snöröjn Reparationer och underhåll Övriga lokalkostnader Fastighetskostnader

8 Missionsförsamlingen i Upplands Väsby Ekonomi 2010 resultatrapport Övriga rörelsekostnader

9 Missionsförsamlingen i Upplands Väsby Ekonomi 2010 resultatrapport Kostnader för personal Fasta löner Övriga löner0 Arvode medverkan Inhyrda tjänster Reseersättning Pensionsavgifter Rfv-avgifter Utbildning Övr personalkostnader0 Sum Personalkostnader Rörelsens kostnader

10 Missionsförsamlingen i Upplands Väsby Ekonomi 2010 resultatrapport Rörelseresultat Finansiella intäkt/kostn Räntekostnader Sum Finansiella intäkt/kostn Res.efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Fondavsättningar Sum Bokslutsdispositioner Beräknat Resultat50 036

11 Missionsförsamlingen i Upplands Väsby Ekonomi 2010 balansrapport

12 Missionsförsamlingen i Upplands Väsby Ekonomi 2010 balansrapporten Tillgångar Anläggningstillgångar Maskiner och inventarier Summa Anläggningstillgångar

13 Missionsförsamlingen i Upplands Väsby Ekonomi 2010 balansrapporten Kassa och bank Plusgiro Swedbank Skopan42 676

14 Missionsförsamlingen i Upplands Väsby Ekonomi 2010 balansrapporten Skulder Långfristiga skulder Övr. långfristiga skulder (Lån Swedbank) Övriga kortfristiga skulder Musikfond Beräknat resultat50 036

15 Missionsförsamlingen i Upplands Väsby Budget 2011

16 Missionsförsamlingen i Upplands Väsby Budget 2011 Intäkter: Kollekter samma mål som 2010 Kyrkoavgiften kr bättre Hyresintäkter kr mer Kostnader: El samma som 2010 Räntekostnader Amortering


Ladda ner ppt "Missionsförsamlingen i Upplands Väsby Välkomna till årsmötet !"

Liknande presentationer


Google-annonser