Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lönsamma energilösningar inom industrin 2006-10-25 Agneta Persson WSP Environmental Hur väljer man den mest effektiva utrustningen?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lönsamma energilösningar inom industrin 2006-10-25 Agneta Persson WSP Environmental Hur väljer man den mest effektiva utrustningen?"— Presentationens avskrift:

1 Lönsamma energilösningar inom industrin 2006-10-25 Agneta Persson WSP Environmental agneta.persson@wspgroup.se Hur väljer man den mest effektiva utrustningen?

2 Svaret är egentligen enkelt. Man har koll på sin energianvändning och struktur på sitt energiarbete… Hur väljer man den effektivaste utrustningen?

3 Planering Syfte och mål, skall-krav Organisation Analys Prioriterade åtgärdsområden Övergripande analys på kort och lång sikt Åtgärder & rutiner Redovisning Kartläggning Skrivbordsstudie Kompletterande genomgång av anläggningen Förstudie Mätningar Utvärdering (Förprojektering) Kontinuerlig dokumentation Struktur ger kvalitetssäkring 1(3)

4 Kartläggning Okulär besiktning Frågelista Möten Indatalista Energileveranser/-försäljning Statistik och mätvärden för energivaror och produktion Energipriser etc… Struktur ger kvalitetssäkring 2(3)

5 Åtgärder & Rutiner Beräkningar Möten Rutiner för e-eff projektering Rutiner för e-eff inköp Köp av utrustning Statistik och mätvärden etc… Struktur ger kvalitetssäkring 3(3)

6 Vad behöver vi veta för att kunna hitta kostnadseffektiva åtgärder? Exempelvis energi, effekt, variationer, abonnemang, organisation… Slutanvändning Tillförsel Distribution Omvandling/ Energiproduktion Bortfört/ Överskott En energikartläggning…

7 Inför energiledningssystem (EMS) Integrera gärna EMS med Miljöledningssystemet och kvalitetsledningssystemet Svensk standard för EMS: SS 62 77 50 Strukturerat arbete ger effektivare energianvändning

8 PFE, program för energieffektivisering, frivilliga avtal för den energiintensiva industri Krav: - Inför energiledningssystem (EMS) - Inför rutiner för e-eff inköp - Inför rutiner för e-eff projektering Strukturerat arbete ger effektivare energianvändning

9 Lagens grundtanke med rutiner för e-eff inköp och projektering: Att synliggöra energikostnadens inverkan på utrustningens totalkostnad sett över dess brukstid Avser att stimulera företag till mer e-eff investeringsbeslut Rutiner för inköp av elkrävande utrustning samt projektering, ändring och renovering enligt PFE

10 PFEs krav: Införa rutiner för e-eff inköp senast år 2 av PFE Införa rutiner för e-eff projektering senast år 2 av PFE Följa upp och redovisa erhållen e-eff tack vare rutinerna vid 5- årsredovisning av PFE

11 PFEs baskrav på inköpsrutiner Elkrävande utrustning ≥ 30 MWh/år Synliggöra energikostnader med LCC-beräkning Välja: 1) mest e-eff utrustning (motorer) eller 2) göra LCC-beräkning för hela den bedömda brukstiden (minst 2 alt) + beräkning av återbetalningstid för merkostnad Rutiner för inköp av elkrävande utrustning samt projektering, ändring och renovering enligt PFE

12 Inköpsrutiner, grundkrav i PFE: Grundtanke att alla relevanta funktioner inom företaget har medvetenhet och kompetens om LCC Det faktiska kravet är att e-eff utrustning ska väljas om T återbetalning för merkostnader är ≤ 3 år Energimyndigheten godkänner en rad alternativ för de e-eff inköpsrutinerna: Utbildning av relevant personal ska ingå Det kan räcka med att räkna LCC 3 om typberäkningar för hela livscykeln finns tillgängliga Rutiner för inköp av elkrävande utrustning samt projektering, ändring och renovering enligt PFE

13 Några alternativ för PFEs inköpsrutiner som accepteras av Energimyndigheten : Grundkrav: 1) Fullst. LCC, 2) I merkostn -beräkning & 3) Utbildning Alt 1: 1) LCC 3 vid varje inköp, 2) LCC-verktyg + typberäkningar tillgängliga & 3) Utbildning Alt 2: 1) LCC 3 vid varje inköp, 2) LCC-verktyg tillgängligt, 3) Kompletta LCC- beräkningar vid strategiska teknikskiften & 4) Utbildning Alt 3: 1) LCC 3 vid varje inköp, 2) Regelbunden sammanställning + redovisning till ledning & berörd personal, 3) LCC-verktyg tillgängligt & 4) Utbildning Rutiner för inköp av elkrävande utrustning samt projektering, ändring och renovering enligt PFE

14 PFEs krav för projekteringsrutiner: Projekteringsrutinen ska beskriva hur företaget arbetar med att identifiera och jämföra olika lösningar vid projektering LCC ska värderas för olika alternativ vid projektering Systemperspektiv ska användas för att bedöma olika lösningars samverkan med övriga delar av befintlig anläggning Gäller om- & tillbyggnader, förändringar och renoveringar LCC i förstudie, förprojektering, projektering & genomförande Rutiner för inköp av elkrävande utrustning samt projektering, ändring och renovering enligt PFE

15 Skillnaden mellan inköp, projekteringar & åtgärder måste beaktas för att undvika dubbelräkning av effekten av energieffektivisering Rutiner för inköp av elkrävande utrustning samt projektering, ändring och renovering enligt PFE

16 Implementering av rutiner e-eff inköp & projektering Rutinerna ska godkännas Avvikelser, korrigerande & förebyggande åtgärder Rutiner för inköp av elkrävande utrustning samt projektering, ändring och renovering enligt PFE

17 Uppföljning av e-eff rutiner Vid 5-årsredovisning ska uppnådd aggregerad eleffektivisering redovisas Företaget ska även redovisa på vilka grunder/hur denna bedömning har gjorts Rekommenderas: Fastlägg uppföljningsrutin redan i samband med införandet av rutinerna Ta hjälp av leverantörerna Redovisa resultatet årligen till företagsledningen Rutiner för inköp av elkrävande utrustning samt projektering, ändring och renovering enligt PFE

18 Nuvärdesmetoden för LCC-beräkning Inköpsalternativets alla förväntade in- och utbetalningar omräknas till en och samma tidpunkt i nuet (tidpunkten för investeringen). Ger överblick över investering och kostnader över livstiden. Bästa metoden för att jämföra olika alternativ. LCC = I + LCC energi + LCC underhåll + LCC miljö – R Payoffmetoden för återbetalningstid Beräknar den tid det tar för inköpsalternativet att betala tillbaka investeringen. Metoden fungerar bäst vid korta kalkylperioder. Metodens största brist är att den bland annat inte tar hänsyn till penningvärdesförändring. T återbetalning =  I /  K drift PFEs Metoder för lönsamhetsbedömning

19 Rutiner för inköp av elkrävande utrustning samt projektering, ändring och renovering enligt PFE Enkel beräkningsmall framtagen för PFE Mallen kan laddas ned från www.stem.se/pfe Innehåll: Information om mallen Modell för LCC-kalkyl (med instruktion hur man fyller i den), vilken även innefattar beräkning av återbetalningstid för merkostnad Exempel på typberäkningar för LCC för ett antal olika utrustningstyper

20 Rutiner för inköp av elkrävande utrustning samt projektering, ändring och renovering enligt PFE

21

22

23

24

25

26

27 Hur väljer man den effektivaste utrusningen? Tack för er uppmärksamhet!


Ladda ner ppt "Lönsamma energilösningar inom industrin 2006-10-25 Agneta Persson WSP Environmental Hur väljer man den mest effektiva utrustningen?"

Liknande presentationer


Google-annonser