Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

TÄVLINGSKVÄLL FLICK- OCH POJKSERIER 2016 KATRINEBERGS FOLKHÖGSKOLA, VESSIGEBRO.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "TÄVLINGSKVÄLL FLICK- OCH POJKSERIER 2016 KATRINEBERGS FOLKHÖGSKOLA, VESSIGEBRO."— Presentationens avskrift:

1 TÄVLINGSKVÄLL FLICK- OCH POJKSERIER 2016 KATRINEBERGS FOLKHÖGSKOLA, VESSIGEBRO

2 Tävlingskväll flick- och pojkserier 2016 - Agenda Inledning Närvarolista/upprop Tävlingsbestämmelser 2016 Projekt ”Barn och ungdomsfotboll” Kort Information om den fastställda serieindelningen Övrigt

3 TIDPLAN FLICK- OCH POJKSERIER 2016 20/3Definitivt spelprogram får skrivas ut från HFF:s hemsida alternativ FOGIS. 30/4Sista datum att lägga sina matchtider i FOGIS för DM, flick- och pojkserier. 15/6Sista datum för anmälan av nya lag/byte av serier samt P/F12 serier.

4 Seriestart ungdomsserier 2016 Seriestart för serier blir helgen 23-24/4 alt. 30/4-1/5 (Beroende på antal lag i respektive serie)

5 Seriestart hösten ungdomsserier 2016 Seriestart för höstserier blir helgen 6-7/8 alt. 13-14/8 (Beroende på antal lag i respektive serie)

6 UPPDATERING I FOGIS VIKTIGT ATT VARJE LAG LÄGGER IN SINA KONTAKTUPPGIFTER I RESPEKTIVE LAG/SERIE OMGÅENDE SÅ ATT VARJE LAG LÄTT KAN HITTA KONTAKTUPPGIFTER TILL ERA LAG.

7 Riktlinjer för inläggning av matchtider i FOGIS Hemmalget ansvar för att matcherna blir inlagda i FOGIS enligt nedan; Hemmalaget ansvarar för att kontakt tas med bortalaget och att båda lagen kommer överens om matchdatum och tid. Samtliga lag ansvarar för att vara tillgängliga på de kontaktuppgifter som laget angett i FOGIS. Kan inte lagen komma överens om matchdatum och tid så är det sista speldatum i aktuell spelomgång som gäller utan undantag. OBS! Vid sista spelomgången börjar samtliga matcher i samma seriegrupp vid samma dag och klockslag (sista speldatum i aktuell spelomgång som gäller utan undantag). För match som inte gäller upp- och nedflyttning och serieseger i ungdomsserier kan HFF:s tävlingskommitté medgiva annan matchtid.

8 Tävlingsbestämmelser 2016 Det är föreningens, ledarens, spelarens och funktionärens skyldighet att ha vetskap om Innehållet i SvFF:s vid varje tid gällande tävlingsregler. Underlåtenhet att rätta sig efter gällande tävlingsregler eller av vederbörande organ fattade beslut kan medföra en straffavgift om högst 25.000 kr att inbetalas senast inom fyra veckor från beslutsdagen. Straffavgift får förenas med annan tävlingsbestraffning såvida annat inte föreskrivs. TB och RB finns www.svenskfotboll.se/hallandwww.svenskfotboll.se/halland

9 Representationsbestämmelser för spelare till och med 14 år Spelare får t.o.m. det kalenderår spelaren fyller 14 år representera endast en förening under samma speltermin. Spelare kan dock med nuvarande förenings godkännande, erhålla tillstånd från sitt SDF att representera ytterligare förening inom samma speltermin om särskilda skäl, som t.ex. dubbel bosättning, föreligger. Speltermin: perioder omfattande 1 mars-30 juni, 1 juli-31 oktober samt 1 november-28 februari. RB 1 kap § 11 Åldersdispenser I seriematcher för flickor 16-19 och pojkar 17-19 är det tillåtet att använda tre (3) överåriga oavsett ålder. Dessa spelare kan skiftas mellan varje match varför ingen dispensansökan behövs. I kval för pojkar 18 och 16 får ej överåriga spelare deltaga. I övriga seriematcher gällande 2016 för flickor och pojkar, får överåriga spelare delta utan dispensansökan. Dessa spelare kan skiftas mellan varje match varför ingen dispensansökan behövs. (Representantskapsbeslut 2011) I varje match får högst två (2) överåriga spelare (max ett (1) år äldre) namnges på laguppställningen. Vid överträdelse kan protest inlämnas till Hallands FF. För alla pojkklasser är det tillåtet med obegränsat antal överåriga flickor (max ett (1) äldre). (Representantskapsbeslut 2013). OBS! överårig spelare får ej delta i Intersport Cup.

10 RB 1 kap § 12 Ungdomsregistrering T.o.m. den 31 mars det kalenderår spelare fyller 15 år får förening registrera spelaren (ungdomsregistrering). Sådan registrering får inte göras till ett villkor för spelarens behörighet. Vid ungdomsregistrering krävs vårdnadshavares godkännande. För att delta i av HFF:s administrerade serier ska alla spelare vara registrerade i FOGIS (ungdomsregistrering). (Representantskapsbeslut 2013).

11 RB 1 kap § 31 Representationsbestämmelser mellan lag 1, 2, 3 och 4 (A- B- och ungdomslag) Beträffande ungdomslag för flickor och pojkar i samma åldersklass gäller att högst fem spelare från det ena laget får delta i det andra laget. Som spelare i respektive lag räknas alla som deltagit i detsamma de två senaste matcherna. För föreningar som har mer än två lag i åldersgruppen gäller att de högst får använda fem spelare totalt, som räknas som spelare i annat lag. (Gäller för spel i Halland). Beträffande ungdomslag äger föreningen själv bestämma vilka som ska delta under förutsättning att spelarna har licens för föreningen. Härvid bör uppmärksammas det övergripande målet är att så många spelare som möjligt ska få spela. Beträffande barnfotboll upp till 12 år Äger föreningen själv bestämma vilka som ska deltaga under förutsättning att spelarna är registrerade i FOGIS. (Representantskapsbeslut 2014).

12 TB 2 kap § 3 Speltid Damlag- och flicklag Damlag, F16-192 x 45 min F14-162 x 40 min F14 (9- och 11-manna)2 x 35 min F13-14 (9-manna)2 x 35 min F12 (7- och 9-manna)2 x 30 min 2 x 30 min F11 (7-manna)2 x 25 min F10 (7-manna)2 x 25 min F9, F8 och F7 (5-manna)2 x 20 min Herr- och pojklag Herrlag, P17-19, P182 x 45 min P16-152 x 40 min P14 (9- och 11-manna)2 x 35 min P13 (9-manna)2 x 30 min P12 (7- och 9-manna)2 x 30 min P11 (7-manna)2 x 25 min P10 (7-manna)2 x 25 min P9, P8 och P7 (5-manna)2 x 20 min

13 TB 2 kap § 8 DELTAGANDE I TÄVLINGSSPEL UTANFÖR EGNA DISTRIKTET Lag i annat distrikt: Ansökan om spel i annat distrikt sker på Hallands FF:s blankett. Ansökan sker gemensamt från föreningen för samtliga lag. En administrativ avgift enligt tävlingsavgifter faktureras föreningen vid godkännande. Regler: Om klubben beviljas att spela i annat distrikt från 13 år, med ett lag skall ett lag i samma åldersklass spela i Hallands FF:s regi. 2 lag i annat distrikt, 2 lag i Halland o.s.v. Om det under säsong visar sig att klubben måste dra ut ett/två lag o.s.v. skall det lag som spelar utanför distriktet dras ut först. För att delta i turneringar (cuper) i andra distrikt inom Sverige behöver inte föreningen söka tillstånd hos Hallands FF under förutsättning att turneringen eller cuper äger rum inom ovanstående perioder. (Representantskapsbeslut 2014).

14 TB 2 kap § 13 Matchändring Matchändring i samband med att spelare uttagits till landskamp/landslag eller distriktslagsmatch/samling godkänns under förutsättning att två (2) eller flera spelare från samma förening uttagits. Då endast en (1) spelare från föreningen uttagits till landskamp/landslag eller distriktslagsmatch/samling krävs att båda lagen är överens för att serie- eller cupmatch skall ändras.

15 TB 2 kap § 13 Matchändring Ungdoms-DM har förtur före seriematch i samma åldersklass. Lagen har rätt till en spelledig dag mellan seriematch och match i ungdoms-DM.

16 TB 2 kap § 14 Uppskjuten eller avbruten match För matcher som uppskjutits på grund av förhållanden över vilka arrangerande förening ej kunnat råda, t.ex. på grund av väderleksförhållanden, gäller att föreningen inom 1 vecka ska komma överens med bortalaget om ny matchdag och underrätta Hallands FF om detta. Ingen match får spelas senare än en månad efter fastställd matchdag, dock får ingen match spelas efter seriens sista speldag. Match som återupptas Förening äger rätt att byta ut/ersätta fem (5) spelare från en avbruten match när denna ska återupptas. De nytillkomna spelarna ska vara behöriga att spela både då matchen ursprungligen påbörjades och då den återupptas. (Representantskapsbeslut 2014).

17 TB 2 kap § 17 Förening som utgår ur tävling eller lämnar w.o. 1/ Förening som utan giltigt skäl icke ställer upp till spel enligt uppgjord spelordning, erlägger till Hallands FF en w.o. avgift. 2/ Den klubb som lämnar walk-over utdöms administrationsavgift och ska dessutom stå för motståndarlagets kostnader i samband med w.o. Förening som lämnar w.o. ska inom 3 dagar skriftligen anmäla detta till TU som beslutar om ny matchdag om godtagbara skäl föreligger till att walk-over lämnats. Skrivelsen ska innehålla uppgift om anledning till att w.o. lämnats. TU kan besluta om ny matchdag om godtagbara skäl föreligger till att walk- over lämnats. 3/ Förening som har mer än ett (1) lag, utesluts om man lämnar w.o. med sitt första lag i serien. 4/ Om förening under spelåret lämnar en andra walk-over i representationsserierna/utvecklingsserierna (förutom klass 2 damer och klass 3 herrar se punkt 6/ utesluts föreningen ur serien. Föreningen är därmed skyldig att betala kostnaderna för de föreningar som gästat föreningen men ej erhållit hemmamatch mot densamma. 5/ Vid w.o. tilldöms det icke felande laget 3 poäng samt 3–0 i målskillnad. 6/ I barn och ungdomsfotbollen samt i utvecklingsserierna klass 2 damer och klass 3 herrar får föreningarna lämna mer än två (2) w.o. utan att bli uteslutna. Dock skall mejl med information/motivation till w.o. inskickas till HFF. (Punkt 3 Representantskapsbeslut 2013, Punkt 4 och 6 Representantskapsbeslut 2014).

18 TB 2 kap § 24 Kallelse och inställelse till match Fastställd spelordning som är i FOGIS gäller som kallelse till match. Arrangerande förening ska meddela gästande lag och funktionärer tid och plats för match senast fyra (4) dagar i förväg. Detta ska ske muntligt/skriftligt. För ungdomsmatcher skall arrangerande förening meddela gästande lag senast åtta (8) dagar i förväg. Har gästande lag och funktionärer ej erhållit kallelse åligger det dem att ta kontakt med arrangerande förening och kontrollera när och var matchen spelas.

19 TB 2 kap § 31 Spelarförteckning (domarrapport) I samtliga senior- och ungdomsserier används elektronisk laguppställning, vilket hämtas från FOGIS. Vardera lag ska ta fram ett (1) exemplar av sin laguppställning, där exemplaret lämnas till domaren före matchen. Detta skall ske senast 30 minuter före avspark. Observera att samtliga avbytare måste utmärkas före matchstart på domarrapporten. Vid anmodan av domare eller Hallands FF:s representant ska spelare kunna uppvisa godkänd legitimation. (körkort/pass) (Representantskapsbeslut 2001) Efter matchen ska en ansvarig från vardera lag underteckna domarrapporten som domaren har fyllt i komplett, d.v.s. med angivande av matchresultat, varningar, utvisningar o.s.v. Domaren ska omgående efter match (dock senast 24 timmar efter matchen rapportera matchhändelser i FOGIS). Genom undertecknade av domarrapporten godkänner respektive lagledare domarrapportens innehåll vad avser uppgifter angående egna laget. Efter 72 timmar efter spelad match betraktas inrapporterade matchhändelser som slutliga. Domare i distriktsserierna ansvarar också för att kvarvarande exemplar arkiveras hos domaren i 30 månader. Matchrapporter från matcher i ungdomsserierna ansvarar varje lag för sig, att arkivera i 30 månader. Domare eller lag som inte fullföljer sitt ansvar avseende matchrapporter inför och efter match åläggs en straffavgift enligt 2 kap 45 §.

20 TB 2 kap § 37RESULTATRAPPORTERING I FOGIS I samtliga serie- och cupmatcher administreras av HFF ska hemmalaget direkt efter avslutad match via sms inrapportera slutresultatet. Detta sker följande: SMS skickas till 0730-126 126 *matchnummer *mellanslag *hm-bm alternativt hm bm (hm= hemmamål, bm= bortamål. OBS! w.o. resultat (3-0 respektive 0-3) skall ej rapporteras. Det lag som lämnat w.o. skall meddela detta till HFF:s kansli via e-post info@hallandsff.se senast dagen efter fastställd matchdatum. Blanketten finns på HFF:s hemsida.

21 TB 2 kap § 38 Domare TU utser enligt ordning varefter Hallands FF:s styrelse beslutar att domare och assisterande domare till distriktets tävlingsmatcher. Till inom distriktets verksamhetsområde förekommande matcher i förbundsserierna utser HFF domare till samtliga seniormatcher, F14-16, P 17-19, P 15-16. För åldersgrupperna F13-14 och yngre samt P13-14 och yngre gäller att domaren ska ha genomgått kurs för förenings-/ungdomsdomare och inneha legitimation. Arrangerande förening ansvarar för att legitimerade domare tillsätts. Det åligger arrangerande förening att meddela gästande förening om man inte har möjlighet att tillsätta utbildad domare. Detta meddelande ska lämnas i så god tid att gästande lag ej förorsakas onödiga kostnader. Skulle så inte vara fallet ska arrangerande förening ersätta styrkta kostnader. Förenings-/ungdomsdomare skall vid anmodan kunna uppvisa giltig domarlegitimation. Om förening inte använder sig av legitimerade domare skall detta förhållande anmälas till Hallands FF: TK.

22 TB 3 kap § 6 Spelares ackumulering av varningar I halvårsserier inom samma tävlingskategorier följer inte varningar från vår serier med till höstserier/omlottningsserie (ny tävling). Föreningens ansvar för spelares medverkan All bedömning avseende obehörigt spel utgår ifrån matchrapportens original, som finns i FOGIS samt hos domaren. Det är föreningens ansvar att förvissa sig om att föreningens uppgifter överensstämmer med originalet. Vid spel med sådan obehörig spelare blir följderna: - Matchen förloras med 3 - 0. Om matchresultatet är förmånligare för motparten räknas resultatet i matchen. - Förening åläggs en administrationsavgift enligt 2 kap 44.5 §. - Ledare och spelare kan dessutom dömas till påföljd enligt RF:s Bestraffningsregler kap 14.

23 Varnings o utvisningsackumulering (F14-16, P17-19 samt P15-16 3 st. singelvarningar i olika matcher i samma tävling = avstängning ( blanda inte ihop med A- med B-lag eller DM-tävling med seriespel). Alla utvisningar (lindrig, målchans, grov) = avstängning W.o. lämnas själv = avstängningen flyttas till nästa match W.o. av motståndare = spelare spelklar till nästa match Nya spelare tar med sig varningar och avstängningar från tidigare förening (dock endast varningar från A-lagsmatcher) Vid lindrig utvisning (2 st varningar) räknas inte varningarna i spelarens Ackumulering av varningar.

24 UNGDOMS-DM 2016 Speldatum Gäller för samtliga åldersklasser för flickor och pojkar: Omgång 1, söndag 10 april Omgång 2, söndag 24 april Omgång 3, söndag 29 maj Omgång 4, söndag 31 juli Omgång 5, söndag 14 augusti Final, lördag 27 augusti Matcherna spelas på utsatt datum, om bägge lagen är överens så får matchen spelas tidigare. Dock aldrig senare än det sista speldatumet. Är man inte överens är det sista speldatum som gäller. Om något lag inte kan sista speldatum och man inte kan komma överens om något tidigare speldatum, bestämmer TU speldatum. Cupen går före seriematch.

25 UNGDOMS-DM 2016 Seedning och lottning Ingen seedning i DM (enligt representantskapsbeslut 2003). FOGIS lottar matcherna enligt matchnummer. Dock har Halland enligt beslut egna rutiner att följa. Följande gäller: - Har bägge lagen haft hemmamatch i föregående omgång, lottar Hallands FF. - Har bägge lagen haft bortamatch, är det laget som rest längst i föregående omgång som får hemmamatch. - Har ett lag haft hemmamatch och ett lag bortamatch, så är det laget som haft bortamatch som får hemma match. - Lag som kommer in andra omgången börjar borta. Om inte det stämmer enligt ovan i FOGIS efter lottningen, så ska de berörda föreningarna kontakta Hallands FF.

26 UNGDOMS-DM 2016 Speltid Pojkar 18 år, speltid 2x45 min. Pojkar 16 år, speltid 2x40 min. Pojkar 15 år, speltid 2x40 min. Pojkar 14 år, speltid 2x35 min. Flickor 18 år, speltid 2x40 min. Flickor 16 år, speltid 2x40 min. Flickor 15 år, speltid 2x40 min. Flickor 14 år, speltid 2x35 min.

27 UNGDOMS-DM 2016 Representation Spelare representerar den förening som spelaren vid varje tidpunkt är licensierad för, med nedanstående undantag: Om övergångsanmälan eller ansökan om speltillstånd inkommit till SvFF den 1 september eller senare får spelare inte delta i den nya föreningens representationslag eller övriga lag i representationsserierna under resterande del av den innevarande säsongen. Detsamma gäller för spelare som begärt spelklarhet efter den 7 september eller om spelaren lånas ut till en ny förening. En spelare får endast, i samma tävlingskategori, representera en förening under innevarande säsong i DM.

28 UNGDOMS-DM 2016 Domare I ungdoms DM används alltid distriktsdomare och från 14 år och uppåt används alltid assisterande domare i semifinaler och finaler. Gäller på både flickor och pojkar. Tävlingsföreskrifter Ungdoms DM finns på HFF:s hemsida!

29 Tillståndsansökan egen tävling Tillståndsansökan för att arrangera egen tävling i form av cup, serie, poolspel eller liknande, skall föreningen alltid ansöka om tillstånd hos Hallands Fotbollförbund. Nya blanketter kommer att redigeras inom kort med nya instruktioner. En blankett för inomhus och en för utomhus. För spel inomhus skall alltid spelregler för Futsal gälla, möjlighet till undantag redovisas på ansökningsblanketten.

30 Slutsegrare i tävlingar för barn Beslutat vid Svenska Fotbollförbundets Representantskap 2015-11-27. att införa ett förbud mot att kora segrare i all tävlingsverksamhet för barn t.o.m. 12 år (såväl vad avser föreningsarrangerade cuper som SDF-tävlingar), att det ska finnas en möjlighet att bevilja undantag när det föreligger särskilda skäl, som exempelvis ett större internationellt deltagande i cuptävlingar, att förbudet ska regleras i SvFF:s TB 2016 och att dispensansökningar prövas av SvFF, samt att bestämmelsen ska träda i kraft den 1 januari 2017.

31 Flick- och pojkserier efter våren Upp och nedflyttning F14-16F13-14 P15-16P14 (11-manna) P13

32 Barnfotboll, flickor och pojkar efter våren F12 (9-manna)F12 (7-manna) P12 (9-manna)P12 (7-manna) P11 (Halmstad/Laholm Spel utan tabell. Omlottning och anmälan om byte av klass efter våren. Anmälan i FOGIS senast 2016-06-15. Kommentars rutan i FOGIS väljer man vilken nivå man vill deltaga i till hösten.


Ladda ner ppt "TÄVLINGSKVÄLL FLICK- OCH POJKSERIER 2016 KATRINEBERGS FOLKHÖGSKOLA, VESSIGEBRO."

Liknande presentationer


Google-annonser