Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Det svenska virkesförrådets utveckling Källa: Skogsstyrelsen *) m 3 sk = skogskubikmeter **) SKA = Skogliga konsekvensanalyser SKA08** Prognos.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Det svenska virkesförrådets utveckling Källa: Skogsstyrelsen *) m 3 sk = skogskubikmeter **) SKA = Skogliga konsekvensanalyser SKA08** Prognos."— Presentationens avskrift:

1 Det svenska virkesförrådets utveckling Källa: Skogsstyrelsen *) m 3 sk = skogskubikmeter **) SKA = Skogliga konsekvensanalyser SKA08** Prognos

2 Tillväxten är större än avverkningen *) m3sk = skogskubikmeter Tillväxt Avverkning Förråds- uppbyggnad Källa: Riksskogstaxeringen, Skogsstyrelsen

3 Skogsmarkens fördelning på ägarkategorier Enskilda ägare 50% Privata aktiebolag 25% Stat* 3% Övriga privata ägare*** 6% Övriga allmänna ägare ** 2% Källa: Skogsstyrelsen Statsägda aktiebolag 14% * Statliga fonder, stiftelser, etc. ** Kommuner, landsting, stiftelser, fonder, etc. ***Allmänningar, besparingsskogar, kyrkan

4 Trädslagens andel av det svenska virkesförrådet Källa: Riksskogstaxeringen Torra träd 3% Tall 39 % Gran 40 % Björk 12 % Övriga lövträd 6 %

5 Certifierad skogsmark Källa: Svenska FSC, Svenska PEFC *FSC = Forest Stewardship Council **PEFC = Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes Observera att viss skogsmarksareal är certifierad genom både FSC och PEFC Miljoner ha FSC * PEFC **

6 Produktion av trädbränsle 2008 TWh Källa: Wood Markets Källa: Sveska trädbränsleföreningen * Industriduglig ved som eldas upp

7 Naturvårdsavsättningar Brukad produktiv skog 21,5 miljoner ha Skogliga impediment som inte brukas 4,0 miljoner ha Produktiv skog avsatt för naturvård 2.0 miljoner ha Frivilliga avsättningar Naturreservat Nyckelbiotoper Naturvårdsavtal Källa: Skogsstyrelsen


Ladda ner ppt "Det svenska virkesförrådets utveckling Källa: Skogsstyrelsen *) m 3 sk = skogskubikmeter **) SKA = Skogliga konsekvensanalyser SKA08** Prognos."

Liknande presentationer


Google-annonser