Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mötestema: Fastighetsbildning. Fastighetsbildning Presentationsmaterial med länkar och frågor från Strandskyddsdelegationen för regionala och lokala möten.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mötestema: Fastighetsbildning. Fastighetsbildning Presentationsmaterial med länkar och frågor från Strandskyddsdelegationen för regionala och lokala möten."— Presentationens avskrift:

1 Mötestema: Fastighetsbildning

2 Fastighetsbildning Presentationsmaterial med länkar och frågor från Strandskyddsdelegationen för regionala och lokala möten på tema strandskydd Baserat på webbseminarierna Att göra & tillämpa LIS-planerAtt göra & tillämpa LIS-planer, 12 nov 2014 Kunskap och dialogKunskap och dialog, 3 dec 2015

3 Innehåll/disposition Tomt, tomtplatsavgränsning, hemfridszon och fastighet Svårigheter gällande begreppen Fastighetsbildning Exempel för diskussion

4 Så här är det tänkt Ca 2-3 timmars möte i sin helhet  inkl. avsnitt i webbseminarierna under mötet  genomgång av exempel  tid för diskussion, praktikfall Eller: gör annat urval av avsnitt och frågeställningar som är intressanta för er Även: använda lokala exempel att diskutera?

5 Inledning anpassa! Varför har vi detta möte? Målsättning med mötet? Vilka är vi som är här? Våra förväntningar på dagen? Praktiskt, ordningsfrågor? Agenda Vad händer sen, efter mötet?

6 Inslag från webbsem. 3 dec Inslag från webbsem. 3 dec (ca 12 min) tomt hemfridszon tomtplatsavgränsning fastighet

7 Diskussion Svårigheter gällande begreppen? Begrepp i olika regler och dagligt tal. Hur hänger det ihop? När/hur uppstår missförstånd, feltolkningar? Hur göra rätt som tjänsteman? Hur begripliggöra för allmänheten?

8 Tomt, tomtplatsavgränsning, hemfridszon & fastighet Se webbutbildningen Strandskydd, avsnitt 4

9 Ianspråktagen mark? M 8665-14, 2015-02-25 Dispens för förråd inom en tidigare beslutad tomtplats en kortsida mot vattnet, en mot en gångstig vattenområde och gångstig fanns tillgängligt för allmänheten utanför den beslutade tomtplatsen MÖD bedömde: avhållande effekt på allmänheten i vattenområdet och på gångstigen, dvs utvidgar hemfridszonen Inte särskilda skäl, inte dispens M 7026-14, 2014-12-11 Dispens för nytt bostadshus nära ett befintligt bostadshus och en äldre jordkällare Tomtplats inte bestämd sedan tidigare MÖD: Platsen uppfattas som privatiserad av befintligt hus och källare. hemfridszonen utvidgas inte mer än obetydligt Dispens beviljades Diskutera de två exemplen från föreläsningen i webbseminariet Ianspråktagen så att det saknar betydelse för strandskyddets syften? Hur bedömer du  mer än obetydligt?  inte mer än obetydligt? Hur bedömer du  mer än obetydligt?  inte mer än obetydligt?

10 Mer om IANSPRÅKTAGET Lästips: M 1850-15, 2015-06-30 Vägledning för bedömningar i liknande ärenden? Diskutera. Olof Ekström om avgöranden från MÖD Olof Ekström om avgöranden från MÖD (ca 2,5 min) M 10247-14, 2015-06-17, M 1170-15, 2015-11-02

11 Hur formulerar sig domstolarna? Förbud och särskilt skäl 1p MÖD 2015:7 Ändrad användning från övernattnings- bostad till fritidshus Ökar privatiseringen, förbjuden åtgärd inte heller särskilt skäl för dispens, skäl 1 M 8029-14 Tillbyggnad delvis utom beslutad tomtplats Utvidga hemfridszonen, inte obetydligt – förbjudet ”per definition” inte heller skäl för dispens, skäl 1 se MÖD 2015:07

12 Föreläsning Strandskydd och fastighetsbildning Webbseminarium 12 nov 2014 (ca 10 min) Ingela Boije af Gennäs, lantmätare Webbseminarium 12 nov 2014 (ca 10 min) Ingela Boije af Gennäs, lantmätare

13 Exempel för diskussion fastighetsbildning Ex. 1 kan man avstycka? hur bedöma etablerad tomtplats? Ex. 2 Fastighetsbildning genomförd och godtagen av länsstyrelsen 2003, dispens för stora huset till höger avslagen tio år senare. Hur det kan bli så?

14 Nytt bostadshus i obebyggt område Vid avstyckning av obebyggd mark, kan normalt inte räknas som ianspråktaget (= särskilt skäl nr 1 ej tillämpbart). Är det troligt att dispens kan ges på annan grund? o Är området väl avskilt genom bebyggelse, väg eller järnväg? o Annat särskilt skäl? o LIS, i anslutning till befintlig bebyggelse?

15 Frågor om samråd – med vem? Bindande besked? Vad ska göras först ? Fastighetsbildning och strandskydd Expertpanelen diskuterar och svarar på frågor webbsem. 3 dec 2015 (ca 20 min)

16 Ex. 1: Nyare bostadshus med tomtplats I exemplet finns en fastställd tomtplats beslutad i ett dispensärende. Tomtplatsen det område som fastighetsägaren får ta i anspråk som tomt p.g.a. dispensen.

17 Ex. 2: Planerat bostadshus, dispensansökan inte gjord Det finns alltså inte någon tomtplatsavgränsning att luta sig mot

18 Ex. 3: Lagligen ianspråktagen sedan 1940 Det finns alltså inte någon tomtplatsavgränsning att luta sig mot

19


Ladda ner ppt "Mötestema: Fastighetsbildning. Fastighetsbildning Presentationsmaterial med länkar och frågor från Strandskyddsdelegationen för regionala och lokala möten."

Liknande presentationer


Google-annonser