Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Predikan 19 juni // Sermon June 19 2016 Ljudfiler och material finns på //www.pingstlindesberg.se Listen to mp3-files and read.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Predikan 19 juni // Sermon June 19 2016 Ljudfiler och material finns på //www.pingstlindesberg.se Listen to mp3-files and read."— Presentationens avskrift:

1 Predikan 19 juni // Sermon June 19 2016 Ljudfiler och material finns på www.pingstlindesberg.se //www.pingstlindesberg.se Listen to mp3-files and read background material at our homepage

2 Mark 11:12-25 När de dagen därefter var på väg från Betania, blev han hungrig. På långt håll såg han ett fikonträd som hade gröna blad, och han gick dit för att se om han skulle finna något på det. Men när han kom fram till trädet, fann han ingenting annat än blad. Var det då inte fikonens tid? Jesus sade till trädet: "Aldrig någonsin skall någon äta frukt från dig." Detta hörde hans lärjungar. // And on the next day, when they were come from Bethany, he was hungry: And seeing a fig tree far off having leaves, he came, if lest by any means he might find any thing thereon: and when he came to it, he found nothing but leaves; for the time of figs was not yet. And Jesus answered and said unto it, No man eat fruit of you hereafter for ever. And his disciples heard it.

3 Mark 11:12-25 De kom till Jerusalem, och Jesus gick in på tempelplatsen och började driva ut dem som sålde och köpte. Han slog omkull borden för dem som växlade pengar och stolarna för dem som sålde duvor, och han tillät inte att man bar på något över tempelplatsen. Han undervisade dem och sade: "Är det inte skrivet: Mitt hus skall kallas ett bönens hus för alla folk? Men ni har gjort det till ett rövarnäste." När översteprästerna och de skriftlärda hörde detta, försökte de finna ett sätt att röja honom ur vägen. Ty de var rädda för honom, eftersom alla människor var överväldigade av hans undervisning. Så snart det blev kväll lämnade han staden. // And they come to Jerusalem: and Jesus went into the temple, and began to cast out them that sold and bought in the temple, and overthrew the tables of the moneychangers, and the seats of them that sold doves; And would not suffer that any man should carry any vessel through the temple. And he taught, saying unto them, Is it not written, My house shall be called of all nations the house of prayer? but all of you have made it a den of thieves. And the scribes and chief priests heard it, and sought how they might destroy him: for they feared him, because all the people was astonished at his doctrine. And when even was come, he went out of the city.

4 Mark 11:12-25 När de tidigt på morgonen gick förbi fikonträdet, såg de att det hade torkat nerifrån roten. Petrus kom ihåg vad som hade hänt och sade till Jesus: "Rabbi, se, fikonträdet som du förbannade har torkat." Jesus svarade dem: "Tro på Gud! Amen säger jag er: Om någon säger till detta berg: Lyft dig och kasta dig i havet, och inte tvivlar i sitt hjärta utan tror att det han säger skall ske, då skall det ske. Därför säger jag er: Allt vad ni ber om och begär, tro att ni har fått det, så skall det vara ert. Och när ni står och ber, så förlåt om ni har något emot någon. Då skall också er himmelske Fader förlåta er era överträdelser. // And in the morning, as they passed by, they saw the fig tree dried up from the roots. And Peter calling to remembrance says unto him, Master, behold, the fig tree which you cursed is withered away. And Jesus answering says unto them, Have faith in God. For verily I say unto you, That whosoever shall say unto this mountain, Be you removed, and be you cast into the sea; and shall not doubt in his heart, but shall believe that those things which he says shall come to pass; he shall have whatsoever he says. Therefore I say unto you, What things whatsoever all of you desire, when all of you pray, believe that all of you receive them, and all of you shall have them. And when all of you stand praying, forgive, if all of you have ought against any: that your Father also which is in heaven may forgive you your trespasses.

5 Bibliska villkor för bönesvar Om vi förblir i Jesus och i Hans ord och bär bestående frukt i våra liv, så skall vi kunna be om vad som helst och vi skall få det (Joh 15:7,16). Det vi ber om skall vara i enlighet med Guds vilja (1 Joh 5:15) Det får inte finnas medveten synd i våra liv (Joh 9:31) Vi ska be med rätt motiv (Jakob 4:3) Vi ska be kontinuerligt och uthålligt (Matt 7:7-8, 1 Tess 5:17) Vi ska be i det fördolda till Gud och inte för att synas inför människor (Matt 6:6) Vi är villiga att förlåta dem som syndat mot oss liksom vår himmelska Fader förlåter oss våra synder (Mark 11:25). Osv… Tro på Gud!

6 Tro på Gud för bönesvar // Have Faith in God for Answers to Prayers Mark 11:12-25 1.Bara den som tror på bönens betydelse kan få tro för bönesvar och uppleva bönesvar // Only a person who believes in prayer will get faith for and experience answers to prayers 2.Sann undervisning om bön kommer att väcka motstånd // True teaching on prayers will cause resistance 3.Bara den som är ödmjuk får se bönerna besvarade // Only the humble will see answers to prayers 4.Fyra steg i tro för att uppleva bönesvar // Four steps in faith for receiving answers to prayers

7 Tro på Gud för bönesvar // Have Faith in God for Answers to Prayers Mark 11:12-25 4.Fyra steg i tro för att uppleva bönesvar // Four steps in faith for receiving answers to prayer 1. Kontinuerlig längtan och kontinuerlig bön // Continuos prayer and continous prayer 2. Kontinuerlig och aktiv tro på bönesvar // Continuos and active faith in answers to prayers 3. Kontinuerligt och aktivt mottagande av bönesvaret // Receive the answer to prayers continuously and actively 4. Vänta på det bönesvar som redan är givet // Wait for the answer to prayer already given

8 Tro på Gud!


Ladda ner ppt "Predikan 19 juni // Sermon June 19 2016 Ljudfiler och material finns på //www.pingstlindesberg.se Listen to mp3-files and read."

Liknande presentationer


Google-annonser