Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Grundläggande utbildning Del 4. Cert och Cacil 16. Certifikat 1 § Utdelas vid nationellt prov eller vid nationell del i internationellt prov. CERT tilldelas.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Grundläggande utbildning Del 4. Cert och Cacil 16. Certifikat 1 § Utdelas vid nationellt prov eller vid nationell del i internationellt prov. CERT tilldelas."— Presentationens avskrift:

1 Grundläggande utbildning Del 4

2 Cert och Cacil 16. Certifikat 1 § Utdelas vid nationellt prov eller vid nationell del i internationellt prov. CERT tilldelas enligt nedan per ras och eventuell könsdelning. För att tilldelas CERT krävs att hunden erhållit minst 67% av maxpoängen. 2 § Startar bara en hund utdelas inget CERT

3 Cert och Cacil 16. Certifikat 3 § Om fler än en hund regleras antalet utdelade CERT enligt följande tabell: Antal startande hundarAntal cert 2 – 11 1 12 – 23 2 24 – 35 3 36 – 47 4 48 – 59 5 60 – 71 6 72 – 83 7 84 – 95 8 96 – 107 9

4 Cert och Cacil 16. Certifikat 4 § Startar fler hundar än vad som regleras i tabellen i § 3 utdelas 1 CERT per ytterligare 12 hundar. 5 § Om vinnaren på ett prov är SE LCCH tilldelas certet nästkommande hund osv under förutsättning att denne uppnått minst 2/3 av totalsumman. 6 § Förhindrade att tilldelas certifikat är hundar som redan är SE LCCH. I det fall en hund som är SE LCCH erhåller högst poäng inom rasen tillfaller certifikatet näst bästa hund osv. Kryptorchid hund kan inte tilldelas CERT. Om deltagande hund är kryptorchid ska detta anges i prislistan. 7 § Som startande hund räknas en hund som kommer till start och startas enligt gällande regelverk.

5 Cert och Cacil 18.2 CACIL regler 1 § CACIL kan endast utdelas till hundar som tillhör grupp 10 ”Vinthundar”. 2 § CACIL kan endast utdelas vid internationella lure coursing prov, där tidpunkt och plats godkänts av FCI.

6 Cert och Cacil 18.2 CACIL regler 3 § Titeln ”Internationell lure coursing champion” utdelas av FCI och under följande förutsättningar: a. Från 15 månaders ålder eller senare för whippet och italiensk vinthund, och 18 månader eller senare för de övriga vinthundsraser, måste hunden ha tilldelats minst tre “Certificats d’Aptitude au Championnat International de Lévriers” (CACIL) eller två CACIL och två Reserv-CACIL i två olika länder. (Från två olika National Canine Organizations-NCO). b. CACIL tilldelas endast vinnare av ett internationellt lure coursing prov. CACIL utdelas endast när hunden har uppnått minst 2/3 av maxpoängen, och när minst 6 hundar startar i klassen.

7 Cert och Cacil 18.2 CACIL regler c. Minst ett år och en dag ska ha förflutit mellan tilldelningen av första och sista CACIL. d. Titeln “Champion International de Course” tilldelas endast en hund som vid 15 månaders ålder eller senare, har tilldelats lägst ”very good” vid en internationell utställning (CACIB) i en av vuxenklasserna (ej veteranklass).

8 Cert och Cacil 18.2 CACIL regler 4 § Domarna kan tilldela hunden på andra plats ett Reserv-CACIL när den har visat samma kvalitet som den vinnande hunden. CACIL och R-CACIL föreslås av domarna utan någon kontroll av registreringen i en lämplig stambok eller en komplett stamtavla. R-CACIL gäller som CACIL i det fall där CACIL tilldelas en hund som redan är Internationell lure coursing champion eller av annat skäl inte kan erhålla CACIL. CACIL tillfaller automatiskt den hund som tilldelats R-CACIL i det fall ovan inträffar.

9 Cert och Cacil 18.2 CACIL regler 5 § CACIL utdelas enligt följande: 1. Startar minst 6 hundar per ras och kön utdelas CACIL både till vinnande hanhund och till vinnande tik inom rasen. 2. Startar färre än 6 hundar av något kön, utdelas endast ett CACIL inom rasen. 3. Startar färre än 6 hundar totalt inom rasen, utdelas inget CACIL 6 § En hund som inte har fullständig stamtavla kan få CACIL men inte få CACIL bekräftat. CACIL kommer därför tillfalla hunden som blivit tilldelad R-CACIL.

10 Cert och Cacil 18.2 CACIL regler 7 § Hund som är för stor enligt kapitel 18.3 kan inte tilldelas CACIL. 8 § Kryptorchid hund kan inte tilldelas CACIL.

11 Uttagning till EM Regler för uttagning till det svenska landslaget Uttagning till det svenska landslaget sker enligt reglerna för FCI European Championships. Är det färre än sex hundar per ras och kön (vilket är max deltagarantal enligt FCI-reglerna) av de direkt kvalificerade som anmäls, finns möjlighet för nr 7, 8 etc på poänglistan att delta i tur och ordning för att fylla maxantalet. Hunden måste dock någon gång kommit över cert-gränsen 67% som slutresultat vid något prov under 2015. När maxantalet sex hundar är nått kan man anmäla sin hund som reserv. Är det färre än fyra hundar anmälda i en viss ras utgår rasen ur provet. Är det färre än fyra hundar till start för en viss ras är det upp till provledningen och FCI- delegaten att besluta om rasen ska få fullfölja provet.

12 Uttagning till EM Regler för uttagning till det svenska landslaget Anmälda hundar måste ha deltagit i minst två lure coursing-prov före sista anmälningsdag. Från sista anmälningsdag fram till tävlingsdag får hunden inte, på grund av diskvalificering (15.3)** ha brutit en tävling. En diskvalificering är alltid noterad som sådant i licensboken. OBS! Om hunden har fått noll poäng är detta inte en diskvalificering! Från och med EM 2017 kommer inte kryptorchida hundar oavsett ras att tas ut till det svenska landslaget.


Ladda ner ppt "Grundläggande utbildning Del 4. Cert och Cacil 16. Certifikat 1 § Utdelas vid nationellt prov eller vid nationell del i internationellt prov. CERT tilldelas."

Liknande presentationer


Google-annonser