Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kapitel 7 Kulturgeografi. Kulturers komponenter Kulturella egenheter (traits) – Objekt, tro, attityder, språk Kulturella grupper (complex) – Universella.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kapitel 7 Kulturgeografi. Kulturers komponenter Kulturella egenheter (traits) – Objekt, tro, attityder, språk Kulturella grupper (complex) – Universella."— Presentationens avskrift:

1 Kapitel 7 Kulturgeografi

2 Kulturers komponenter Kulturella egenheter (traits) – Objekt, tro, attityder, språk Kulturella grupper (complex) – Universella t.ex. religiösa grupper, vetenskapliga akademier Kulturella system (system) – System där grupper och egenheter ingår och smälter samman Kulturella regioner (region) – När ett kulturellt system har en spatial spridning och kan kopplas till en plats och inom vissa gränser Kulturella sfärer (realm) – När en stor del av världen innefattas av samma kulturella egenheter, grupper, system och regioner – Se figur 7.3 i boken för en visuell bild av kulturella sfärer

3 Hur utvecklas en kultur? Kulturell ekologi (cultural ecology) – Relationen mellan en grupp och dess fysiska omgivning Miljödeterminism (ecological determinism) – Förutsättningarna i omgivningen skapar utvecklingen Möjligheter (possiblism) – Människans attityder Mänsklig påverkan (human impacts) – Kulturellt landskap som städer, byggnader, infrastruktur och parker

4 Leslie Whites analytiska verktyg för att förstå en kultur och hur den fungerar Teknologiska subsystem – Artifakter. Objekt som symboliserar något eller som fyller en funktion för överlevnad t.ex. Kläder, transportmedel Sociologiska subsystem – Sociofakter. Samhällets system på mikro och makronivå. Hur det är inordnat. T.ex. utifrån jordbrukssystem eller industriellt samhälle. Ideologiska subsystem – Mentifakter. Ideer och trosuppfattningar. Värderingar.

5 Bottom-up De olika subsystemen påverkar varandra. Exempel på ett bottom-upp perspektiv: Ett förändrat beteende inom ett system sprids till alla inom systemet (en sociofakt) och påverkar det ideologiska subsystemet och skapar nya värderingar inom kulturen. Artifakten cigarett introduceras. Fler och fler röker. På bio, i Tv och i reklam. Värderingen i samhället är att cigarettrökning är en livsstil.

6 Top-down De olika systemen påverkar varandra Exempel på top-down. En lagstiftning på förbud mot rökning genomförs. Systemet anpassar sig. Individerna inom systemet röker inte. På sikt kanske artifakten cigarett försvinner.

7 Kulturell förändring När subsystemen påverkar varandra i olika riktningar sker en kulturell förändring. Innovationer och tankar är artifakter som kan sätta igång kulturella rörelser och driva utvecklingen framåt eller bakåt beroende på hur man ser det. För att en innovation eller idé ska förändra en kultur krävs en diffusion.

8 Diffusion En spatial diffusion är när ett koncept en livsstil, en innovation eller någon annan artifakt sprids från dess ursprung till andra delar. Antingen sker det genom att människor migrerar och tar med sig en ny artifact eller så sprider man information om det nya. Genom historien och i nutid är dessa processer ständigt närvarande och drivande. Ibland får de så stor betydelse att det uppstår revolutioner. Som t.ex. den agrara revolutionen, den industriella revolutionen och politiska revolutioner. För att det ska ske krävs en Acculturation – eller adaptering av det nya.

9 Exempel på adoptering av en innovation Mikrovågsugn introduceras på marknaden. Inledningsvis använder få den nya apparaten men i takt med att fler produkter skapas för den och i takt med att man ser tidsfördelarna och ”multitask” fördelarna så adopteras den.

10 Exempel på adoptering av en idé i t.ex. Sverige Sopsortering. Den här idén har två rötter. Dels är den kopplad till en miljörörelse dels är den kopplad till lagstiftning. D.v.s det finns minst två tydliga rörelser i påverkan. Miljörörelsen har fått politiskt fäste som inneburit lagstiftning som på olika sätt reglerar samhället så att det blir villigt att sopsortera. Här är ett exempel på informationsspridning och politisk implementering av idéer.

11 Is it considered to be of value to maintain the traditional cultural identity and characteristics? “YES” “NO” Is it considered to be of value to develop and maintain relationships with members of the new culture? “YES” “NO” BICULTURALISM ASSIMILATION SEPARATION MARGINALIZATION Exempel på adoptering vid migration Issue 1 Issue 2

12 Kulturell spridning Språk – Gemensamma språkrötter, dominerande språk som t.ex. engelska, dialekter, nya ord i samband med internationalisering och migration Religion – Världsreligionerna och deras geografiska spridning. Från ursprungsplatser och utåt. (se kartor i boken) Etnicitet – Kopplat till religion, språk, plats och ritualer. Genus – Kopplat till sociofakter och mentifakter. HBTQ (finns ej med i boken) Bra exempel på en pågående kulturell förändring lokalt, regionalt, nationellt och globalt

13 Fundera på: Vad är egentligen en kultur? På vilka nivåer kan man se olika kulturer? Hur och varför sprids en kultur? Vad är en homogen kultur och vad är en heterogen kultur? Varför är kultur kopplat till geografi?


Ladda ner ppt "Kapitel 7 Kulturgeografi. Kulturers komponenter Kulturella egenheter (traits) – Objekt, tro, attityder, språk Kulturella grupper (complex) – Universella."

Liknande presentationer


Google-annonser