Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VIS Verksamhetens Informations System VIS är en sök- och samarbetsplattform som täcker hela Norrbottens Läns Landstings dokumenthantering- och informationsbehov.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VIS Verksamhetens Informations System VIS är en sök- och samarbetsplattform som täcker hela Norrbottens Läns Landstings dokumenthantering- och informationsbehov."— Presentationens avskrift:

1 VIS Verksamhetens Informations System VIS är en sök- och samarbetsplattform som täcker hela Norrbottens Läns Landstings dokumenthantering- och informationsbehov. VIS bidrar till en kunskapsbaserad verksamhet där beslut på alla nivåer fattas på basen av bästa tillgängliga kunskap

2 Inriktningsbeslut VIS är ett verktyg för kunskapsstyrning VIS breddinförs inom alla verksamheter inom NLL Målet inom NLL är att det endast ska finnas en rutin som behandlar samma sak – Lokala avvikelser ska endast finnas vid specifika behov, exempelvis när utrustning skiljer sig – När alla rutiner samlas i VIS blir det möjligt att se om det finns flera rutiner för samma sak

3 Bakgrund Svårt att hitta det man söker Flera/olika rutiner för samma sak Osäkerhet om giltighet Osäker versionshantering Vem är avsändare/ ansvarig? Vem kan redigera? Många länkar från webben som måste underhållas

4 Vad vi ska uppnå Ordning och reda Enklare hitta rätt dokument Flera kan redigera samma dokument Ökad patientsäkerhet Säker versionshantering Säker arkivering Tydlighet om avsändare och ansvar Synligt om vi har flera/olika rutiner för samma sak Möjlighet att från webben länka till en samling dokument Vid extern publicering kan patienten få tillgång till information angående vård och behandling Tidsbesparing

5 Vilka dokument? Alla gemensamma dokument VIS H:I:N:

6 Koppling mellan Insidan och VIS Möjlighet att från webben länka till en samling dokument Länk går alltid till senaste versionen Underhållsfria länkar

7 Stöd för att arbeta i VIS Kontaktpersoner, en för varje division. Närsjukvården har två, varav en för primärvården Lokala användarstöd, en för varje enhet Salsutbildning som hålls av utvecklingsledare Utbildning via E-lärandeE-lärande Utbildning via KunskapsbankenKunskapsbanken VIS Hjälp

8 Kom ihåg! Det tar 66 dagar att skapa en ny vana Källa: European Journal of Social Psychology (http://hjarnfysik.blogspot.se)

9 Frågor?


Ladda ner ppt "VIS Verksamhetens Informations System VIS är en sök- och samarbetsplattform som täcker hela Norrbottens Läns Landstings dokumenthantering- och informationsbehov."

Liknande presentationer


Google-annonser