Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kostnadshantering Ansvarar för att de IT-tjänster som levereras har kostnadstäckning och att pris är i relation med kvalitén. Det finns indirekta och direkta.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kostnadshantering Ansvarar för att de IT-tjänster som levereras har kostnadstäckning och att pris är i relation med kvalitén. Det finns indirekta och direkta."— Presentationens avskrift:

1 Kostnadshantering Ansvarar för att de IT-tjänster som levereras har kostnadstäckning och att pris är i relation med kvalitén. Det finns indirekta och direkta kostnader som utgör den totala kostnaden. direkta kostnader är till exempel hårdvara, mjukvara, utbildning, drift, synliga kostnader. Indirekta kostnader: otillgängliga IT-.tjänster och informell support En effektiv kostnadshantering ger svar på frågor som: Hur mycket kommer den nya IT-tjänsten att kosta? Vad kostar en högre tillgänglighet för en IT-tjänst? Vad kostar högre svarstider för en IT-tjänst? Vad kostar mer lagringsutrymme? Hur mycket kommer kunden betala i förhållande till erhållen kvalitet? Med mera!

2 Säkerhetshantering För att säkra IT-tjänsternas tillgänglighet, tillförlitlighet och skydda information är det viktigt att hantering av IT-säkerhet sköts om. Säkerhetsmedvetande måste finnas inom hela organisationen och även bland användarna av IT-tjänsterna. Inte bara om antivirusprogram och brandväggar Policy Roller och Ansvar

3 Ärendehantering Information som kan finnas med i ett ärende: Ärendenummer Kontaktperson och kontaktuppgifter Typ av ärende och ärendebeskrivning Datum och tid Status på ärendet Kategori Prioritet Kategorisering Olika typer av ärenden kan vara handhavande support, förfrågningar, incidenter, initiering av ändringsärende eller beställning av behörigheter, ny arbetsplatsmaskin eller annan utrustning.


Ladda ner ppt "Kostnadshantering Ansvarar för att de IT-tjänster som levereras har kostnadstäckning och att pris är i relation med kvalitén. Det finns indirekta och direkta."

Liknande presentationer


Google-annonser