Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

FL 1 Vad är marknaden?. Marknaden som fenomen Säljare och köpare möts Auktionsförfarandet Marknadsekonomi kontra planhushållning Gåvoekonomin?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "FL 1 Vad är marknaden?. Marknaden som fenomen Säljare och köpare möts Auktionsförfarandet Marknadsekonomi kontra planhushållning Gåvoekonomin?"— Presentationens avskrift:

1 FL 1 Vad är marknaden?

2 Marknaden som fenomen Säljare och köpare möts Auktionsförfarandet Marknadsekonomi kontra planhushållning Gåvoekonomin?

3 Marknadsekonomin Perfekt fungerande marknader Institutionella förutsättningar av både informell och formell karaktär

4 Marknadsekonomi – två varianter Marknadsekonomi före industrialisering – Braudel Typ A: Lokal marknadsekonomi i region Handel landsbygd – stad Reglerad handel – städer har monopol Jordbruksekonomi – sällan överskott Inget vinstintresse

5 Marknadsekonomi före industrialisering – Braudel Typ B: Handelmän rör sig över större områden Kapital, vinstintresse, risker Köper/säljer varor Kapital = uppskjuten konsumtion Marknadsekonomi – två varianter

6 Tidig marknadsekonomi Fjärrhandel 2000 f.Kr. Fenicierna, grekerna Ej typ B. Del av statlig maktutövning

7 Marknadsekonomins föregångare Venedig 1200-tal Kommersiell revolution Förutsatte agrar tillväxt Stadsstaterna Oligarki med handelsmän Europa – Bysans Handelskapitalismen

8 Marknadsekonomins föregångare Städerna Garanterad handelsfrihet Skrån Finansiella institutioner bl.a. stärkt äganderätt bank, aktie, reverser bokföring m.m.

9 Marknadsekonomins föregångare Nationalstaterna 1500-1600-talen N.V. Europa - centrum för världshandeln Osmanska riket stänger vägen österut Expansion österut via kolonier Stark vilja öka handeln Braudels typ A och B växer samman

10 Varför är marknaden attraktiv! Begär och åtrå Behov och preferenser Sociala aspekter

11 Varför köper vi? Maslows behovstrappa Sociala varelser (Veblen) Avund, status, kopiering (Easterlin) Konsumtion som kommunikation (Bordieu)

12 Marknadsekonomin Selektionsprocess Marknadens roll bjuda ut varor säljare - köpare utbud, efterfrågan, pris Informationsproblemet Ekonomisk darwinism Schumpeter – utslagning Kritik

13 Marknadsekonomi Institutioner Marknaden en kollektiv plats Formella och informella Tillit Ständig förändring Regleringar får eget liv, tröghet Rationellt – följer regler för att det minskar transaktionskostnaderna (sparar tid, pengar, kraft, minskar risk)


Ladda ner ppt "FL 1 Vad är marknaden?. Marknaden som fenomen Säljare och köpare möts Auktionsförfarandet Marknadsekonomi kontra planhushållning Gåvoekonomin?"

Liknande presentationer


Google-annonser