Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

How does it feel to go through scoliosis surgery Adolescents´narrated experiences By Anna-Clara Rullander.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "How does it feel to go through scoliosis surgery Adolescents´narrated experiences By Anna-Clara Rullander."— Presentationens avskrift:

1 How does it feel to go through scoliosis surgery Adolescents´narrated experiences By Anna-Clara Rullander

2 Urval  Ideopatisk skolios  8 – 18 år  Max 15 mil från Umeå  Opererade mellan 2005 och 2007

3 Syfte  Att ta reda på hur ungdomar upplever det att genomgå skoliosoperation

4 Metod  Etiskt godkännande  Skriftlig förfrågan till föräldrar och ungdomar  Tid och plats bokas per telefon  Narrativa intervjuer som bandas  Ställa en huvudfråga  Hjälpfrågor om det behövs  Memos

5 Intervjun  Var är det lättast att prata/vem bestämmer  Placering  Händerna  Något att göra  Någonstans att fästa blicken  Tekniken…

6 Intervjuns slut  Avsluta intervjun  Följa upp/fråga  Reaktioner/händelser under intervjun

7 Reaktioner under intervjuerna  Gråt  Hyperventilering  BT-fall – svimnings känsla  Ilska  Illamående  Men även lättnad och trevliga minnen!

8 Analysera data  Kvalitativ innehållsanalys  Läsa, koda, kondensera, kategorisera  Diskutera med handledaren och forskarteamet  Blir det ett resultat?  Jodå, här kommer det:

9 Resultat  3 huvudkategorier med tillhörande underkategorier, som var och en är viktig på sitt sätt.  Emotionella aspekter var starka hela vårdförloppet. Före, under och efter  Fysiska aspekter var starkast efter operationen, under vårdtiden  Sociala aspekter var starkast efter vårdförloppet.

10 Emotionella aspekter  rädsla  mardrömmar  nervositet  hjälplöshet

11 Fysiska aspekter  mobilisering  ärr  sneda höfter  smärta  illamående  urinkateter  aptit

12 Sociala aspekter  vänner  kontroll  stöd och tröst  idrott

13 Efteråt  Alla erbjöds psykologkontakt efter intervjuerna.

14 Slutsats  Man kan förbättra en hel del  Operationsindikation, ska den ändras?  Förberedelser med såväl information och intervju av den som ska opereras  Egna copingstrategier – förstärk dem  Delaktighet i den egna vården och olika beslut som tas

15 Forts.  Förväntningar inför operationen  Vad är viktigt för patienten  Hur hanterar patienten svåra situationer och motgångar  Tidigare erfarenheter

16 Vad händer nu då  De som arbetar med vården av barn och ungdomar som ska genomgå skolioskirurgi har tagit del av resultatet. Även operatören…  Rutiner, förberedelser och postoperativ vård ses över och vissa delar har redan ändrats.  Postoperativ smärtbehandling kommer att studeras för att optimeras

17 Forts.  Operationsindikationerna diskuteras. Etik och estetik bland annat.  Fler studier är på gång..  Det kommer mera m a o.

18 Frågor?  Slut!  Tack för mig!


Ladda ner ppt "How does it feel to go through scoliosis surgery Adolescents´narrated experiences By Anna-Clara Rullander."

Liknande presentationer


Google-annonser